Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lietuvos evangelikai reformatai užjaučia Lenkijos piliečius
Saturday, 10 April 2010 19:10
There are no translations available.

balta_gele

Mano akys plūs ašaromis be perstojo, be paguodos, kolei VIEŠPATS nepažvelgs iš dangaus ir nepamatys. Mano akys kankina mane dėl likimo visų dukterų mano mieste. (Rd 3,49-51)

 

Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas Konsistorijos, ir priešsinodinės sesijos vardu pasiuntė užuojautą broliams ir sesėms reformatams, visai Lenkijos tautai dėl tragiškai žuvusių Lenkijos Respublikos Prezidento ir jo žmonos bei aukštų Lenkijos vadovų. Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas paskelbė, jog balandžio 11 d., sekmadienį, Lietuvos evangelikų  reformatų parapijose pamaldų metu bus meldžiamasi už žuvusiųjų šeimas ir artimuosius. Lietuviai reformatai paminės vakar tragiškai žuvusiuosius Lenkijos Respublikos vadovus.


* * * * * * * * *

To: Evangelical Reformed Church in Poland
10th of April, 2010

"My eyes flow and do not cease, / Without interruption, / Till the Lord from heaven / Looks down and sees. / My eyes bring suffering to my soul / Because of all the daughters of my city" (Lam.3,49-51)

"For here we have no continuing city, but we seek the one to come" (Hebr.13,15)

Dear Sisters and Brothers,

Today we had our Consistory open meeting the pre-synod session in Biržai for preparation for annual Synod meetings in May and June 2010. During the meeting we got the tragic message about crash of the plain near Smolensk, Russia and the terrific tragedy.

The members of Consistory of Evangelical Reformed Church of Lithuania and delegates of the Synod of Evangelical Reformed Church of Lithuania are very deeply touched of this tragedy, the lost of lives of prominent Polish delegation members and Had of State his Excellency President of Republic of Poland. We are together with you in prayer and  we express for you and for all Polish Nation our deepest compassion.

Tomorrow, on Sunday of April 11th, we are announcing commemoration and consolidation with you church services in the Biržai, Panevėžys, Šiauliai, Kaunas, Vilnius Evangelical Reformed congregations. We are with you in sorry for the tragically lost of lives of your prominent State Leaders.

In the name of the Consistory  and of delegates of the Synod of the Evangelical Reformed Church in Lithuania, yours in Christ,


Rev. Rimas Mikalauskas
General Superintendent
Biržai, Lithuania

InfoRef.lt

http://www.prezydent.pl