Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Krosnevičius Baltazaras, kun.dr., superint. (apie 1580-1624)
Dimanche, 11 Avril 2010 17:53
There are no translations available.

Krosnevičius Baltazaras (g. XVI a. antroje pusėje ?- m. Vilniuje1624)

Žymus XVII a. pirmosios pusės Lietuvos evangelikų reformatų teologas ir dvasininkas. Mokėsi Vilniaus kalvinistų mokykloje. 1596-1597 m. trumpai studijavo Altdorfo universitete. Čia gynė filosofijos disputo tezes. 1598-1600 m. studijavo Heidelbergo universitete, kur įgijo laisvųjų mokslų ir filosofijos magistro laipsnį. 1600-1601 m. Bazelio universitete įgijo teologijos daktaro laipsnį iš garsaus profesoriaus Adomo Polanuso rankų. 1603 m. tapo Krylovo (Mažoji Lenkija) kalvinistų gimnazijos rektoriumi ir buvo ordinuotas  kunigu(ministru). Vėliau persikėlė gyventi į Lietuvą, 1607-1611 m. Vilniaus reformatų  mokykloje dėstė logiką ir kitas filosofijos disciplinas. Garsiajame 1611 m. Vilniaus reformatų bažnyčios pogrome tapo jėzuitų užpuolimo auka - buvo sumuštas. Ilgametis Užnerio distrikto superintendentas (nuo 1619 m.) ir partikuliarinių bei generalinių sinodų direktorius, Biržų bendruomenės ministras (nuo 1612 m.), Vyžuonų bažnyčios ministras (nuo 1623 m.). 1617 m. vizitavo Šiluvos reformatų mokyklą, 1622 m. sudarė Švobiškio klebonijos valdos inventorių. Mokėjo lietuviškai. Prižiūrėjo Radvilų Biržų dvaro biblioteką. Šaltiniuose yra žinių apie jo sūnų Matą, 1627 m. Radvilos remtą alumną (turbūt Slucko kalvinistų gimnazijoje), o 1636 m. studijavusį Gdansko gimnazijoje. 1620-1623 m. Biržuose dėl reformatų mokyklos reikalų konfliktavo su Adomu Rasijumi. 1602 m. Bazelyje išspausdino "Logikos tezes", 1603 m. Niurnberge lotyniškai išspausdino veikalą "Įvadas aštuonioms Aristotelio "Politikos" knygoms". Gyvendamas Lietuvoje: 1) aktyviai dalyvavo Vienetos komisijose, nagrinėjusiose arijonų veikalus; 2) prisidėjo prie apeiginių tekstų (ypač katekizmo, giesmyno) redagavimo, vertimo darbų; 3) buvo parengęs kažkokį traktatą, nukreiptą prieš arijonus; 4) pasižymėjo aktyvia pastoracine veikla LDK reformatų bendruomenėje. Vienetos sinodai 1624-1626 m. buvo nutarę surinkti išleisti Krosnevičiaus antisocinistinius raštus ir pavedė šį reikalą Adomui Rasijui. Kristupas II Radvila minėtam tikslui buvo skyręs lėšas. Tolesnis Krosnevičiaus kūrybinio paveldo likimas nežinomas. Išliko informatyvus Krosnevičiaus epistolinis palikimas - 22 laiškai rašyti iš Biržų, Vilniaus ir Švobiškio patronui Kristupui II Radvilai 1614-1623 m.

Literatūra.
Die Matrikel der Universität Altdorf, Würzburg, 1912, T. 1, s. 57; Karlowicz J., Polacy na wszechnicy heidelberskiej w wiekach XV do XVII, Roczniki Towarzystwa Przyjaciól Nauk Poznańskiego, T. XV, 1887, s. 320; Tworek S., Szkolnictwo kalwińskie w Malopolsce, Toruń, 1966, s. 181-182; Księga wpisów uczniów gimnazjum Gdańskiego 1580-1814, opr. Z. Nowak, P. Szafran, Warszawa-Poznań, 1974, s. 130; Monumenta Reformationis Poloniae et Lithuanicae, ser. IV, cz. II, Wilno, 1915, s. 37, 42, 45, 88, 102; Plečkaitis R., Feodalizmo laikotarpio filosofija Lietuvoje. Filosofija Lietuvos mokyklose XVI-XVII amžiais, Vilnius, 1975, p. 441; Varanavičius A., Krosnevičius Baltazaras, Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, T. I, Vilnius, 1980, p. 164-165; Lietuvos Mokslų akademijos biblioteka, rankraščių skyrius, f. 267, b. 2901, l. 39v;. Lietuvos Nacionalinė Biblioteka, rankraščių skyrius, f. 93, b. 1524 ; Archiwum Główny Akt Dawnych w Warszawie, Dział Radziwiłłowski, dz. V, t. 169, nr. 7801.

Vilniaus Pedagoginis Universitetas,
Lietuvos istorijos katedra
2005 12 27 Deimantas Karvelis