Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Stankevičius Raimondas

 

Kun. Raimondas Stankevičius Raimondas Stankevičius - Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios -Unitas Lithuaniæ-  Sinodo dvasininkas, Konsistorijos viceprezidentas, Vilniaus parapijos klebonas, Kėdainių ir Panevėžio parapijų administratorius, .

Gimė 1968 m. Naujaberžės k. Kėdainių raj. Jono Stankevičiaus ir Marės Stankevičienės–Šimaitės šeimoje.

1975 – 1983 m. mokėsi Kėdainių raj. Akademijos, tuometinėje I. Mičiurino, vidurinėje mokykloje, vėliau Ukmergės TŪT. Po technikumo buvo paimtas į sovietinę kariuomenę, tarnavo Minske, Jerevane, Kalnų Karabache. Grįžęs iš sovietinės kariuomenės dirbo inžinieriumi, apylinkės inspektoriumi, konsultantu, operatoriumi, vadybininku.

Nuo jaunystės mėgo keliautojų sportą, aktyvųjį turizmą. 1998 m. kartu su kitais entuziastais įsteigė Kėdainių keliautojų klubą „Klajoklis“, buvo išrinktas ir vėliau perrenkamas valdybos pirmininku.

Evangelišką tikėjimą reformatų Bažnyčioje patvirtino 2000-05-14 Kėdainių parapijoje. 2003 m. įstojo į Klaipėdos Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Teologijos katedrą, kurią baigė 2008 m. įgijęs teologijos bakalauro diplomą. Mokydamasis universitete patarnaudavo Bažnyčioje lektoriaus pareigose. 2004 m. buvo išrinktas Kėdainių parapijos Valdybos nariu ir pirmininku. Nuo 2003 m. renkamas Sinodo delegatu nuo Kėdainių parapijos, nuo 2004 iki 2007 m. – Sinodo Konsistorijos nariu nuo pasauliečių. 2007-06-24 Biržuose ordinuotas diakono tarnystei ir paskirtas Vilniaus parapijos II dvasininku. Tais pačiais metais išrinktas Konsistorijos nariu nuo dvasininkų. 2008-06-24 Biržuose ordinuotas kunigo tarnystei ir prie turimų pareigų Vilniuje, paskirtas Kėdainių ir Panevėžio parapijų administratoriumi.  2010 m. perrinktas Konsistorijos nariu nuo dvasininku  ir išrinktas Konsistorijos viceprezidentu, 2012 m. Sinodo sprendimu paskirtas Vilniaus ev. ref. parapijos klebonu.

Tarnavo reformatų jaunimo draugijos jaunimo ir vaikų vasaros stovyklose dvasinio vadovo pareigose.

Vedęs, žmona Džiuljeta (g. 1971m.), Vilniaus krikščionių mokyklos mokytoja, vaikai: Simona (g. 1992m.) - studentė, Andrė (g. 1995m.) ir Nojus (g. 2002m.) mokosi mokykloje ir Joelis (g. 2012m.)