Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vyskupas kun. Mečislovas Čiešliaras (Mieczysław Cieślar)
Tuesday, 20 April 2010 12:09
There are no translations available.

bp_cieslarBalandžio 18 dieną, vėlų sekmadienio vakarą, Rogovo miestelyje prie Lodzės, Lenkija automobilio avarijoje tragiškai žuvo Lodzės evangelikų liuteronų šv. Mato parapijos klebonas ir Lenkijos evangelikų liuteronų Varšuvos diecezijos vyskupas, Lenkijos vyriausiojo vyskupo pavaduotojas kun. Mečislovas Čiešliaras (Mieczysław Cieślar). Vyskupas M.Čiešliaras tą lemtingą vakarą keliavo į namus iš Krokuvoje įvykusių JE Lenkijos Respublikos Prezidento laidotuvių, buvo išvargęs po susitikimų bei laikytų pamaldų sekmadienio ryte Varšuvoje.
Netekusi savo vyro liūdi našlė ponia Irena Viselce-Ciesliariene (Irenie Wisełce-Cieślarowa) dukra Magdalena ir sūnus Markas. Liūdi netekę klebono parapijiečiai ir visa Bažnyčia netekusi nuoširdaus ir tarnystei atsidavusio Dievo Žodžio tarno, ganytojo ir tikėjimo brolio. Dėl netekties kartu gedi Lenkijos krikščioniška ekumeninė bendruomenė. Dėl ilgamečio graikų kalbos ir Naujojo Testamento dėstytojo netekties liūdi kolegos Varšuvos krikščioniškos akademijos profesūra, dėstytojai bei studentai.

Lietuvos evangelikų reformatų ir savo vardu Lenkijos evangelikų liuteronų Bažnyčiai ir artimiesiems užuojautą siunčia Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. R.Mikalauskas, asmeniškai pažinojęs vyskupą, kaip savo dėstytoją - nuoširdų dvasinį ganytoją bei graikų kalbos ir Naujojo Testamento egzegezės žinovą.

Plačiau apie šviesios atminties vyskupa kun. M.Čiešliarą, jo biografiją galima paskaityti Lenkijos evangelikų liuteronų internetinėje svetainėje http://www.luteranie.pl

InfoRef.lt