Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržų padangėje – minėjimai ir dvasinė muzika
Jeudi, 10 Juin 2010 15:01
There are no translations available.

img_1741-1Birželio 5-sios šeštadienį Biržų krašto reformatai buvo apdovanoti gražiom šventėm. Ryte Biržų miesto naujosiose t.y. Valantiškių kapinėse parapijiečiai susirinko paminėti savo mirusiųjų, buvo pašventinti Dievo Žodžiu ir malda, giesme. Pamaldas laikė kun. Sigita Švambarienė. Po pietų ji ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas jau sveikino Nemunėlio Radviliškyje susirinkusius šio miestelio mokyklos mokytojus ir mokinius, absolventus į evangelikų reformatų bažnyčią paminėti 420 metų mokyklos įsteigimo jubiliejų.

Po gražaus paminėjimo bažnyčioje ir mokyklos kiemelyje vaikų ir suaugusiųjų jungtinės spektaklių ir meno šokių, koncerto bei pobūvio, 7 valandą vakaro į Biržų evangelikų reformatų bažnyčią rinkosi parapijiečiai ir svečiai į giesmės ir Dievo Žodžio dvasinį vakarą. Iš tiesų, tai buvo Žeimelyje tą dieną įvykusios Evangelikų giesmės šviesūs šventės spindulėliai Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos choro, jaunimo muzikos grupės ir pučiamųjų orkestro asmenyse. Juos į savo pirmos savarankiškos dvasinės tarnystės miestą atganė šios parapijos kunigas Reinholdas Moras. Čia šiltai sutiktas savo senųjų parapijiečių jis skaitė Dovydo psalmių žodžius, maitino Dievo žodžiu, o choras, diriguojamas Irenos Šemeklienės kėlė susirinkusiųjų širdis į Dievo aukštybes.

Susirinkusieji, ypač jaunieji „žiūrovai" neliko abejingi Ingridos Pakalniškienės vadovaujamai Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos jaunimo muzikinės grupės jaunatviškoms giesmėms ir prisijungė pritardami. Kun. R. Moras jaunuomenę mokino, jog bažnyčioje po giesmių verčiau „delnais nepliauškenti", tačiau jei jau nesusilaikai, tai ploti su padėka Dievo garbei, o ne atlikėjams. Žinoma, kad nesusilaikė ir plojo ir pagal seną paprotį su pagarba atsistojo pasveikindami atlikėjus ir Dievui garbę atiduodami tiek jauni, tiek vyresni klausytojai. Dvasiniam vakarui įpusėjus kun. Reiholdas Moras pakvietė rugpjūčio 29 tąją biržiečius atvykti į Klaipėdą, kuomet evangelikai liuteronai minės savo maldos namų, kurie įsikūrę senojoje klebonijoje atgavimo 20-metį. Po giesmės „Kol vėl pasimatysim, te Dievo palaimos ranka jus telydi", kun. R.Mikalausko pakviesti, visi susirinko bažnyčios seniūnų ir jaunimo kambariuose prie kuklių vaišių stalo. Pasistiprinę, pabendravę iš lėto, nenoriai, bet vėlyvo laiko ir ilgos kelionės verčiami klaipėdiečiai išvyko į namus. Palikę šviesus prisiminimus, vasarinę šių metų Evangeliškos giesmės Šiaurės Lietuvoje muzikos puokštę Biržams.

InfoRef.LT

FOTO: šias akimirkas Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje įamžino Raimondo Sadausko fotoobjektyvas

Apie Evangeliškų giesmių šventę Žeimelyje galite daugiau paskaityti: www.siauliukrastas.lt, www.liuteronai.lt