Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Šventė Biržų krašte
Vendredi, 26 Septembre 2008 14:55
There are no translations available.

radvilosgiesme.jpgRugpjūčio 9 dieną Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios-Unitas Lithuaniae nariai iš visos Lietuvos, prie kurių prisijungė Kilučių, Varniūnų, Šimpeliškių ir kitų Biržų rajono vietų gyventojai bei būrys Medeikių globos namų „Vaiko užuovėja" jaunimo, susitiko prie Kilučių kaimo kapinių.

Kilučių ev. reformatų seniūnijos seniūnė Irena Narvidienė priminė, jog Kilučių kalnelyje žmonės imti laidoti dar XVII amžiuje. Kapeliuose ilsisi net dvidešimt vienerius metus trukusio didžiojo Šiaurės karo aukos. Pasak vietos senolių, Kilučiuose amžiną poilsį surado Biržų pilį susprogdinę švedai. Ten suguldyti ir po 1812 metų per Lietuvą į Prancūziją keliavusios Napoleono kariuomenės kariai. Šiose kapinėse yra ir pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos ministrų - Martyno ir Jono Yčų - artimųjų kapai. I.Narvidienė priminė Yčų giminės istoriją, o renginio dalyviai sugiedoję keletą giesmių, ant garbių kraštiečių artimųjų kapų padėjo gėlių.

Iš Kilučių ilga automobilių virtinė pasuko į Šimpeliškius – Šiaurės Lietuvos Veneciją, kurioje sodybos išsidėsčiusios abiejose Apaščios upės pusėse. Vienintelė galimybė susisiekti yra senas, griūnantis tiltas, kuriam lėšų remontuoti valdžia, deja, neskiria, nes tiltas neįtrauktas nei į istorinio, nei į kultūrinio paveldo sąrašus.

Širvėnos seniūnijos seniūnė Gražina Samulionienė tilto papėdėje pasveikino visus kaimo gyventojus. Garbingo amžiaus sulaukusiems senbuviams - Emilijai Burbulienei, Alenai Pelanienei, Jonui Burbuliui, Danutei Macienei - buvo įteiktos atminimo dovanėlės. Prie Apaščios skambėjo ir senosios giesmės, kurias čia gyvenę evangelikai reformatai giedojo prieš porą šimtų metų.

Prie gimtosios Martyno ir Jono Yčų gimtosios sodybos, suniokotos gaisro, įvyko konferencija, kurioje pranešimą skaitęs Biblijos draugijos pirmininkas, kuratorius dr. Mykolas Mikalajūnas priminė visų reformatų nuopelnus Lietuvos tautiniam atgimimui nuo Radvilų laikų. Pasak M. Mikalajūno, Rusijoje mokslus baigę broliai Yčai net dirbdami Rusijos imperijoje nebijojo prisipažinti esantys lietuviai. Vėliau pirmojoje Lietuvos vyriausybėje ėję švietimo ir mokslo, finansų, susisiekimo ir pramonės ministrų pareigas Yčai suspėdavo gerų patarimų padalyti ir atvykę į evangelikų reformatų bažnyčios sinodus Biržuose.

Alės Burbulienės sodyboje vyko renginys “Giedu giesmele su močiute”. „Tai labai prasmingas renginys, kai kartu pabuvo, pagiedojo, istoriją prisiminė ne tik senoliai, bet ir gausus jaunimo būrys", - sakė Vilniaus ev. reformatų Seniūnų Tarybos pirmininkė dr.Renata Bareikienė.

Reformatus už organizuotumą ir gražias idėjas gyrė bei sveikinimo žodį tarė Biržų rajono tarybos narys Valdemaras Valkiūnas.

Pagal dalyvių įspūdžius ir laikraščio “Šiaurės rytai” inf. parengė Arūnas Mildžius

www.radvila.lt