Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržuose Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas rinks naują bažnyčios vadovybę
Lundi, 21 Juin 2010 06:24
There are no translations available.

sinodas2010_2mLietuvos evangelikų reformatų Sinodas birželio 24 dieną, Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje susirinks į 2010/2011 m. eilinio suvažiavimo posėdžius. Posėdžių pradžia - 10:00 val., o Sinodo dalyvių registracijos pradžia nuo 9:00 val.

Šiemet eilinis Sinodo suvažiavimas ypatingas tuo, kad jame trijų metų įgaliojimus Sinodas suteiks naujai išrinktai bažnyčios vadovybei - Konsistorijai, jos prezidentui ir generaliniam superintendentui. Vykdant pernykščio Sinodo nutarimus pirmosiose suvažiavimo sesijose gegužės mėnesį Sinodas iškėlė kandidatus Konsistorijos prezidento, viceprezidento, narių ir bažnyčios vyriausio dvasininko - generalinio superintendento pareigoms. Konsistorijos prezidento pareigoms buvo pasiūlytos jau šias pareigas tris metus ėjusios Sinodo kuratorės dr. Renatos Bareikienės (Vilnius) ir kuratoriaus dr. Mykolo Mikalajūno, ilgamečio Lietuvos Biblijos draugijos direktoriaus kandidatūros.

Iš dvasininkų renkamas Konsistorijos viceprezidentas. Kandidatais šias pareigas pasiūlyti kunigai: R. Mikalauskas, T. Sakas, S. Švambarienė ir R. Stankevičius. Į Konsistoriją iš pasauliečių yra iškeltos dr. Renatos Bareikienės (Vilnius), dr. Mykolo Mikalajūno (Vilnius), Danguolės Kairienės (Biržai), kurt. Valerijos Kubiliūninės (Nemunėlio Radviliškis, Biržų r.) Eglės Grucytės (Kaunas), Petro Romualdo Puodžiūno (Panevėžys), Olgos Viederienės (Klaipėda), kurt. Vytauto Variakojo (Biržai) ir dvasininkų: kun. Rimo Mikalausko, kun. Tomo Sako, kun. Raimondo Stankevičiaus, kun. Sigitos Švambarienės kandidatūros.

Į generalinio superintendento pareigas iškeltos kun. Tomo Šerno ir kun. Rimo Mikalausko kandidatūros. Dar bus renkama Sinodo revizijos komisija. Į ją pasiūlytos kandidatūros: Danguolės Juršienės (Vilnius), Giedriaus Vaitiekūno (Vilnius), Vidos Gasiūnienės (Nemunėlio Radviliškis, Biržų r.), Irenos Kartanienės (Panevėžys), Irenos Narvidienės (Biržai), Donatos Pranulienės-Pelanytės (Biržai) ir Jokūbo Ruopo (Biržai) kandidatūros. Visi rinkimai yra vykdomi slaptu balsavimu. Balsavimo teisę turi 40 Sinodo narių: dvasininkų, kuratorių ir parapijų delegatų iš 10 Lietuvos evangelikų reformatų parapijų. Per Joninių sesijas taip pat numatyta priimti kitų svarbių sprendimų, patvirtinti ir paskelbti visus priimtus šių metų eilinio Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo sprendimus per Joninių pamaldas, pasibaigus posėdžiams. Eilinio suvažiavimo pamaldų pradžia 13 valandą. Pamaldos su Viešpaties Vakariene, po pamaldų, kaip ir kiekvienais metais visi bus kviečiami pabendrauti prapijos namuose ir kiemelyje prie suneštinių vaišių stalo - agapėje.

Visi evangelikai reformatai gali stebėti atvirus Sinodo posėdžius ir pagal Sinodo tvarką juose pasisakyti.

 

Kun. Rimas Mikalauskas
Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas