Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lietuvos reformatai išrinko naują vadovybę
Penktadienis, 25 Birželis 2010 13:17
Po Sinodo šventinių pamaldų.       R.Kūgio nuotr.Ilgąjį Joninių savaitgalį daugelis lietuvių sutiko iškylaudami, švęsdami, ilsėdamiesi. Tačiau reformatai per Jonines tradiciškai ne tik švenčia, bet ir intensyviai dirba: kaip ir kasmet, birželio 24 d. Lietuvos evangelikai reformatai rinkosi į eilinio Sinodo suvažiavimo antrosios dienos sesijas. Pagal reformatų bažnyčios tvarką, jos vadovybė renkama trims metams. Šis Sinodas ypatingas tuo, kad buvo rinkiminis.

Sinodas prasidėjo laikinai einančio generalinio superintendento pareigas kun. Tomo Šerno malda, po kurios metinį reformatų susibūrimą pasveikino ir maloniai nudžiugino „Jungtinis reformatų jaunimo ir vaikų choras" (tuo metu vyko vaikų dieninė stovykla, todėl aplink netrūko jaunatviško klegesio ir vaikiško, nuoširdaus džiaugsmo). Į Sinodo baigiamąsias sesijas Biržuose suvažiavo parapijų deleguoti atstovai, kuratoriai bei dvasininkai iš visos Lietuvos. Tądien kažkas galėjo pasigesti įprastinių užsienio svečių, tačiau verta paminėti, kad tuo pat metu intensyviai dirba ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio reformuotų bažnyčių delegatai - dabar JAV vyksta istorinis dviejų pasaulinių reformatų organizacijų jungtinis Sinodas Grand Rapids mieste. Čia susibūrė dauguma reformatų bažnyčių - Lietuvos reformatų partnerių vadovai bei delegatai. Grand Rapids dirba ir ev. ref. bažnyčios deleguoti atstovai - kun. Rimas Mikalauskas, bei kuratorė dr. Renata Bareikienė.

Į Lietuvos evangelikų reformatų 2010 m. Sinodo baigiamosios dienos sesijas susirinko 5 dvasininkai, 7 kuratoriai ir 17 parapijų delegatų. Taip pat dalyvavo didelis būrys reformatų, kurie turėjo patariamojo balso teisę ir savo pasiūlymus galėjo išsakyti aukščiausiai evangelikų reformatų vadovybei - Sinodui.

Kadangi Sinodas susirinko jau į antrąją Sinodo sesijų dieną (pirmojoje jau buvo patarti daugelis darbotvarkės klausimų), pagal bažnytinę teisę buvo renkama nauja ev. ref. bažnyčios vadovybė: Generalinis superintendentas, vicesuperintendentas, Sinodo Konsistorijos prezidentas ir viceprezidentas, Konsistorija ir Revizijos komisija. Po slapto balsavimo ir rezultatų paskelbimo paaiškėjo, kad Sinodo valia buvo išrinkti:
generalinis superintendentas - kun.Tomas Šernas, Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas         nuotr. V.Kūgio
vicesuperintendentas - kun.Rimas Mikalauskas,
Konsistorijos prezidentas - kuratorius dr.Mykolas Mikalajūnas,
Konsistorijos viceprezidentas - kun.Raimondas Stankevičius.

Prie iki šiol Konsistorijoje dirbusių ir vėl į ją išrinktų narių - kun.R.Mikalausko, kun.S.Švambarienės, kun.R.Stankevičius, Danguolės Kairienės bei Petro Romualdo Puodžiūno prisijungs naujai išrinkti kun.T.Sakas, kurt.dr.Mykolas Mikalajūnas, ir teisinikė Eglė Grucytė. Sinodas dar išrinko Revizijos bei Mandatų komisijas.

Sinodas baigėsi iškilmingomis pamaldomis su Viešpaties Vakariene. Pamokslą pasakė naujai išrinktas Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas. Nors oras nebuvo labai šiltas, tačiau tikinčiųjų širdis visą dieną šildė bendras sutarimas, santarvė, geranoriškumas. Po Agapės Biržų parapijos namuose Lietuvos reformatai išsiskirstė po parapijas su tvirtu tikėjimu, kad einama Viešpaties nurodytu keliu, ir kad visi sunkumai, išbandymai, rūpesčiai ir džiaugsmai tikinčiam žmogui tik į gerą.
Kun. Raimondas Stankevičius
Sinodo sekretorius
Daugiau nuotraukų žiūrėkite čia