Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ar tikrai man nieko netrūksta?
Vendredi, 30 Juillet 2010 10:40
There are no translations available.

 

Kun.Raimondas Stankevičius

N.Radvivliškis, Vaikų stovyklos "Dovydo giesmė" uždarymo pamaldos

VIEŠPATS ­ mano Ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi; sklidina mano taurė! Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas, ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose.
(Ps 23)

Mieli krikščionys, brangūs broliai ir sesės Jėzuje Kristuje.

Vėl ši Nemunėlio Radviliškio bažnyčia pilna mylinčių Dievą krikščionių! Kada vėl čia bus tiek triukšmo? Malonaus, nuoširdaus, tikro, vaikiško. Bet Viešpaties garbei. Kada vėl čia matysime tiek krykštaujančių ir tiek verkiančių vaikų? Ir netgi vadovų?

Dažnai apie žmogų sakoma, kad jį pažinsi iš jo darbų. Visą savaitę mes skaitėme Šventojo Rašto istorijas apie piemenį, šimtininką, karo vadą ir pagaliau karalių Dovydą. Visą tai aprašyta Samuelio knygose.

Tačiau šiandienos apmastymui paimtos eilutės iš Psalmyno - 23 Dovydo psalmė.

Dovydo psalmės surašytos Šventajame Rašte - tai darbai, kuriuos mums paliko Viešpaties įkvėptas Dovydas, pagal kuriuos mes galime artimiau prie jo prisiglausti, geriau suprasti Dovydo pergyvenimus, sielos liūdesį, kančias ir džiaugsmus.

Dovydas sako: Viešpats mano Ganytojas, man nieko netrūksta (Ps 23,1). Ar tikrai Dovydui nieko netrūko tuo metu? Drįstu suabejoti. Tačiau Dovydas puikiai suprato, kad Viešpats jo Ganytojas, o kai Dievas yra Ganytojas, Vadovas, ar tas kuris tave vedžioja, globoja, saugo - tikrai nieko netrūksta, arba visi rūpesčiai nublanksta.

Ar galime pasakyti, kad stovykloje šią savaitę mums nieko netrūko?

Bet dabar dauguma sako, jog norėčiau dar nevažiuoti, dar pabūti, norėčiau, kad stovykla tęstųsi. Vadinasi tie nedideli sunkumai nublanko, išsitrynė, užsimiršo, o išbandymai užgrūdino. Gal būt stovykloje kažko trūko, gal net daug ko, tačiau nieko reikšmingo, nieko svarbaus ir nieko, kad mes negalėtume pasakyti kaip Dovydas sakė: Viešpats - mano Ganytojas, man nieko netrūksta! (Ps 23,1)

Viešpats mus ganė šioje stovykloje, su viltimi ir tikėjimu sakau, jog Viešpats mus ganys ir kai išvyksime iš šios stovyklos, tikiu, kad Viešpats mus ne kartą dar suves ir kitose vietose - pirmiausia pamaldose, sekmadieninėse mokyklėlėse, o taip pat mintyse ir asmeninėse maldose.

Viešpaties takai - teisumo takai. Juk ką Dievas numato - viskas įvyksta. Kaip mes besistengtume kažką pakeisti - Viešpaties planai nepakeičiami, - nepakeičiami jokių galingųjų. Netgi galiūnas, milžinas Galiotas nesugebėjo nugalėti Dovydo, nes jaunasis Dovydas - nors ir piemuo, nors ir žymiai silpnesnis savo jėga už Galiotą, tačiau savo tikėjimu buvo stipresnis. Ir įtakingasis karalius Saulius kiek kartų bandė sužlugdyti Dovydą, bet Dovydo sąjungininkas buvo Viešpats, todėl savo psalmėje Dovydas ir gieda: Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. (Ps 23,4)

 

Kas yra ši Viešpaties lazda? Ir koks yra Dievo, mūsų Ganytojo vėzdas? Mes Dievą dažnai įsivaizduojame, kaip seneliuką ilga balta barzda, sėdintį ant debesies. Tikrai jam netinka lazda ir vėzdas. O jei dar pagalvosime apie šiuolaikinius ginklus: tankus, lėktuvus, bombas...

Tačiau Viešpaties lazda ir vėzdas stipresnis už bet kokius žmogiškus, žemiškus ginklus, už bet kokią žmogišką išmintį ar gudrybes. Viešpaties vėzdas yra Dievo žodis, kuris daro stebuklus, kuris stipresnis už bet ką, nes jis Dievo. Kaip ir Dovydas visas savo pergales, visus žygius atliko tik Dievo vedamas. Ir visų nesėkmių išvengė su Viešpačiu.

Todėl Dovydas buvo ištikimas Dievui, Dovydas vykdė pažadus, kaip ir Jo draugas Jehonatanas, būdamas atsakingas ir mylintis Dievą, Dovydas priėmė į savo šeimą visiškai nepatogų, nenaudingą priešo šeimos narį luošių Mefi Bošetą. Ir jį padarė savo šeimos nariu.

Būdami ir nagrinėdami Dovydo gyvenimo istoriją, mes negalime būti panašūs į jį išoriškai, tačiau galime pasimokyti iš jo asmeninių savybių. Nes Dovydas sekė Dievu, kuriuo ir mes privalome sekti. Ir ne tik vaikų stovyklose, parapijose, ne tik bažnyčioje, bet ir kiekvieną dieną. Sekti ir pasitikėti Dievu, kaip Dovydas pasitikėjo, ir kaip Jėzus Kristus netgi pačioje sunkiausioje dvasinėje būsenoje būdamas meldė Tėvo: Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu..." (Mk 14,37)

Pasitikėkime Viešpačiu ir pildysis Dovydo giesmės žodžiai: Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas, ir aš visados gyvensiu Viešpaties Namuose. (Ps 23,6) Amen.