Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Schola Cantorum Gultoviensis
Trečiadienis, 18 Rugpjūtis 2010 14:43

Rugpjūčio 20 d., penktadienį, 18:00 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje ekumeninis giesmės, Dievo Žodžio ir maldos vakaras. Dievo Žodžiu dalinsis kun. Edmund Jaworski, giedos Romos katalikių mergaičių ir merginų choras iš Poznanės (Lenkija).

SCHOLA CANTORUM GULTOVENSIS

Šią savaitę Lietuvoje pirmą kartą vieši Romos katalikių mergaičių ir merginų grigališkų giesmių choras Schola Cantorum Gultoviensis iš Gultovo prie Poznanės, Lenkijos. Jis jau koncertavo Vilniuje įvairiose bažnyčiose šią savaitę. Iš sostinės jos atvyks į šiaurės Lietuvą: Panevėžį ir Biržus.

Choras susibūrė 2001 metais kun. Edmundo Jaworskio, šv. Kazimiero Romos katalikų parapijos Gultove klebono, iniciatyva. Choro vadovė - Karolina Piotrowska-Sobczak. Kun. Edmiundas Jaworskis yra savo krašte daugeliui puikiai pažįstamas savo neišsenkama energija, naudingomis ir įdomiomis iniciatyvomis.

Chore gieda devynmetės ir vyresnės studentiško amžiaus mergaitės ir merginos, kurios, nepaisant savo amžiaus, jau yra pasiekusios platų pripažinimą įvairiuose giesmių konkursuose: „ŚREMSONG" (2004) laureatės, dukart laureatės Biblijos šventės konkursuose, kurie vyko kartą Poznanės evangelikų bažnyčioje, kitą kart Poznanės pilyje. 2005 choras išleido savo albumą (35 tūkst. tiražu).  O 2006 m. choras dalyvavo šalies Pueri Cantores Kongrese Torunėje.  Choras kasmet dalyvauja charitatyviniuose PRO-VITA koncertuose. Mergaičių choras taip pat jau įgijusios tarptautinės patirties. 2007 m. globojamos Lenkijos garbės konsulo Ukrainoje pono Łukasz‘o  Horowski‘o giesmėmis šlovino Dievą Podoslko Kamienico, Livovo katedrose ir kitose bažnyčiose.

Paties choro idėja kunigui kilo gerokai anksčiau, dar 1987 metais, kuomet pamatė filmą „Misija". Jis tiek susižavėjo šiuo filmu, jog jį ne kartą peržiūrėjo. Pats jis taip pasakė: „ Mano susižavėjimas šiuo filmu nebuvo jo scenarijuos ar garsus režisieriaus darbas (Roland Joffe). Netgi ne filmo žavinga muzika (komp. Ennio Morricone). Vienoje scenoje buvo rodoma, kaip indėnų vaikas gieda grigališką choralą. Tai mane sužavėjo. Vėliau iš istorijos sužinojau, kaip Pietų Amerikoje jėzuitai sukūrė naujovišką klasikinio stiliaus muziką - indėnišką baroką. Indėnų berniuko giedojimas pagimdė man svajonę apie grigališkų choralų giedojimą Didžiojoje Lenkijoje.  Svajonėms reikėjo laiko subręsti, kol vienoje iš parapijų, kur tarnavau ėmiau ją realizuoti". Šią svajonę padėjo išpildyti Poznanės muzikos konservatorijos absolventė, mokytoja ir dirigentė  Karolina Piotrowska-Sobczak.  Berlyno universitete ji įgijo grigališkų choralų muzikos specialybės diplomą.

Schola Cantorum Gultoviensis yra mėgėjiškas, neprofesionalus choras. Vienok, jau pasiekęs nemažą meniškumo lygį. Jis įgytas kasdieninių pratybų, repeticijų. Mergaičių ir merginų, vadovės atsidavimo dėka. Deja, kaip ir visiems chorams iškyla sunkumų. Vienas didžiausių - chorisčių kaita bei kuklus choro biudžetas, kurį sudaro geros valios asmenų aukos.

Mergaičių choras tikisi susipažinti su Lietuva ir čia rasti grigališko choralo bičiulių.  Kun. Edmund Jaworovski taip pat lydi chorą po Lietuvą ir kviečia visus, nepaisant išpažinimo, tautybės ar kultūrinių skirtumų apsilankyti grigališko choralo vakare, kad įžvelgtume, jog mūsų skirtingumas Dievo malonėje praturtina visus.

Pagal lenkišką spaudą informaciją apie Schola Cantorum Gultoviensis paruošė ir į giesmių vakarą Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje taip pat kviečia:

Kun. Rimas Mikalauskas