Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ar vieta buldozerinio ateizmo paminklui Biržuose?
Trečiadienis, 25 Rugpjūtis 2010 09:34
siaures_rytai_logo


Biržų parapijos klebonas Rimas MikalauskasXVI amžiaus aštuntajame dešimtmetyje Biržų-Dubingių kunigaikštystės valdovas kunigaikštis Radvila Rudasis paskyrė Biržuose žemės sklypą evangelikų reformatų parapijos reikmėms. Šioje teritorijoje evangelikų reformatų parapijos veikla be pertraukos vyksta iki šiol.

Patys skaudžiausi parapijos išgyvenimai susiję su karais bei jų pasekmėmis. Per du XVII a. švedų antpuolius buvo sugriauti visi parapijiniai pastatai ir dvi bažnyčios. Stipri parapija bei kunigaikščių globa leido viską sėkmingai atstatyti. Du pasauliniai karai taip pat sunaikino daug pastatų, tačiau bažnyčia, nors ir apgriauta, išliko.

Didžiausią nuostolį Biržų reformatų parapija patyrė po Antrojo pasaulinio karo, kuomet buvo atimti parapijos išlikę ir po karo suremontuoti namai bei jos veiklai kunigaikščių dovanotas sklypas. Teritorija aplink bažnyčią neteko senojo šeimininko, evangelikai reformatai tik galėjo naudotis savo bažnyčia.

Tarybiniais metais reformatų teritorijoje keitėsi šeimininkai bei jos panaudojimo paskirtys. Pasekmė - ši graži miesto dalis tapo labai apleista, visuomenės reikmėms nenaudinga.

Nuo 1990 metų į šią teritoriją sugrįžta istoriniai šeimininkai. Savivaldybės ir apskrities sprendimais sugrąžinami išlikę pastatai, dalis teritorijos. Deja, istorinis ir moralinis teisingumas nėra dar atstatytas. Parapijai grąžinta tik apie 1/3 visos kunigaikščio Radvilos Rudojo dovanotos teritorijos. Viena jos dalis - tarybiniais metais užversta sustumdyto grunto pylimais miesto estradai.

Nėra abejonių, jog šie pylimai - priemonė išvalyti arba atitverti miestą nuo „religinių prietarų". Jie išlieka, kaip iki šiol miestą „puošiantis" buldozerinio ateizmo paminklas atvykstantiems svečiams iš mūsų šalies ar užsienio. Kaip mums, reformatams, priimti šį faktą? Ar tai, jog 20 metų po mūsų šalies Nepriklausomybės atstatymo, laisvos Lietuvos miesto - Biržų - daugumos piliečių nuostata nepasikeitė?

Prieš trejus metus įrengę bažnyčios apšvietimą, susidūrėme su dviprasmybe - reformatų bažnyčia tuo pačiu metu parodoma, kartu ir uždengiama. Juk suversti žemės kalnai tebetarnauja tam pačiam tikslui - miestą atitverti nuo evangelikų reformatų bažnyčios.

Prieš trejus metus ėmėmės aktyvių veiksmų išlaisvinti Biržus nuo šio gėdingo paminklo. Liudijimas - pasikeitimai oficialiais raštais, korespondencija tarp Biržų evangelikų reformatų parapijos ir rajono savivaldybės vadovybės. Atlikti tyrinėjimai, įrengtas bažnyčios apšvietimas ir gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinio padalinio vedėjo pritarimas šios teritorijos tinkamam sutvarkymui. Tačiau pylimai nepajudėjo, nes jiems reikėjo paruošti įstatymų nustatyta tvarka parengtą teritorijos sutvarkymo projektą. Biržų evangelikų reformatų parapijos vardu nuoširdžiai padėkojau ir paprašiau sudaryti galimybę dalyvauti rengiant šį projektą ir planą. Deja, darbo grupė planui ruošti, matyt, ir nebuvo sudaryta, nes jokių pakvietimų negavome.

Estrados pylimai tebestovi ateizmo tarnyboje iki šiol. Stovi jie dar kaip priedanga triukšmadariams ar pakampių „pūslių" mėgėjams, šiukšlintojams. Dėl jų ramybės neturime mes ir kaimynystėje esanti Biržų katalikų parapijos klebonija, aplinkui gyvenantys kiti kaimynai.

2010 metų pradžioje buvo patvirtintas Biržų regioninio parko tvarkymo planas, kuriame estrada išlieka ir, kiek suprantu, liks mažiausiai ateinantiems dešimčiai metų. Iš pokalbių su regioninio parko vadovybe sužinojau, jog estrados pylimų aukštis visai nėra svarbus. Žemės kalnų priešais bažnyčią nužeminimas visiškai netrukdytų estrados aikštei išlikti. Planas patvirtintas, tad nebereikia kurti jokių naujų planų. Aikštė yra naudinga kaip automobilių stovėjimo aikštelė - tiek parapijiečiams atvykus į pamaldas, tiek miestiečiams į turgų. Ji yra pamėgta miesto jaunimo, kuris vakarais susirenka prie apšviestos bažnyčios. Žemės kalnų nužeminimas tik pasitarnautų aikštės saugumui ir tvarkai palaikyti, nes autobusų stotyje įrengtai vaizdo stebėjimo kamerai nebebūtų kliūties pastebėti tvarkos pažeidėjus. Būtų galima nuimti į aikštės įvažiavimą nakties metu ribojamus ženklus.

Per miesto šventę buvo gera proga vėl neformaliai pabendrauti su savivaldybės vadovybe. Matydamas iš visų pusių palankumą, vėl atnaujinau prašymą žemės pylimus estradoje nužeminti iki pusmetrio - atidengti estrados aikštę ir bažnyčią. Nekeisti estrados paskirties, ją toliau tvarkingai panaudojant miestiečių reikmėms. Rugpjūčio 17 d. buvau pakviestas į savivaldybės kolegijos posėdį. Ši vienbalsiai pritarė estrados pylimų nužeminimo siūlymui ir klausimą nutarė teikti savivaldybės tarybos posėdžiui. Iš esmės laukiame politinio sprendimo: ar bus panaikintas buldozerinio ateizmo veikiantis paminklas, ar ne?

Techniniai klausimai - svarbūs, tačiau yra antraeilio pobūdžio. Kaip tai atlikti, kur lėšų rasti - esant politinei valiai su laiku išsprendžiami ir šie klausimai. Tiek patys evangelikai reformatai, tiek visi miesto piliečiai gali prisidėti pylimus nukasdami talkos būdu, kaip tai buvo padaryta su „Širvėnos" kino teatro griuvėsių išvalymu. Būtų sutaupyta dalis rajono lėšų, nes bet kokiu atveju reikės atsakingos priežiūros ir pabaigoje ant nužemintų pylimų vejos sutvarkymui. Taip pat apie tolimesnį estrados likimą būtų galima per ateinančius 10 metų ramiai ir viešai, nepolitikuojant, svarstyti visoms suinteresuotoms pusėms suėjus drauge. Kreipiuosi į Biržų savivaldybės tarybos narius - panaikinkite buldozerinio ateizmo paminklą, o su juo ir tos politikos liekanas Biržuose, priimkite politinį sprendimą nužeminti estrados žemės pylimus, atidenkite bažnyčią ir estrados aikštę miesto visuomenei.

Kantriai laukėme daugelį metų. Ne tik laukėme, bet ir stengėmės prisidėti. Iš išorės panašu, jog niekas neprieštarautų. Tačiau, laikui bėgant, ima kilti abejonių: o gal evangelikai reformatai Biržų mieste nėra lygiateisiai piliečiai ir jų noras atstatyti istorinį teisingumą nevertas politikų dėmesio? Matome, kad politinės valios nereikėjo ilgai laukti ir buvo rasta lėšų atstatyti Birutės paminklą, sutvarkyti jos aplinką. Buvo rasta lėšų sutvarkyti aikštę priešais katalikų bažnyčią. Sutvarkytos tarybinių karių kapinės. Norėtume tikėti, kad jau atėjo laikas priimti politinį sprendimą dėl teisingumo atkūrimo miesto dalyje prie evangelikų reformatų bažnyčios.

Rimas Mikalauskas,
Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas
2010-08-24