Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
400 metų reformatų Sinodui Reino žemėje
Mercredi, 08 Septembre 2010 06:57
There are no translations available.

duisburg-mBe visų kitų svarbių darbų bei užduočių, Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento pareiga taip pat yra ir reprezentuoti reformatų bažnyčią šalyje ir užsienyje. Šią veiklą jis vykdo arba pats asmeniškai, arba paveda kam nors iš dvasininkų.

Todėl l.e.p. generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas pavedė vice-superintendentui kun. Rimui Mikalauskui kuruoti užsienio ekumeninius ryšius (tokie ryšiai visada buvo ir yra itin svarbi reformatų bažnyčios veiklos sritis). Vykdydamas šį ilgalaikį pavedimą, kun. Rimas Mikalauskas š.m. rugsėjo 3-5 dienomis atstovavo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią Duisburge vykusiame Reino evangelikų bažnyčios (Evangelische Kirche im Rheinland) Generaliniame Sinode, skirtame paminėti pirmojo šio krašto evangelikų reformatų Generalinio Sinodo suvažiavimui Duisburge 1610 metais. Ta proga Sinode dalyvavo daugybė svečių iš kaimyninių Vokietijos kraštų evangeliškųjų bažnyčių bei bendratikių - evangelikų reformatų bei liuteronų bažnyčių iš Prancūzijos, Nyderlandų, Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos, taip pat partneriai iš Azijos ir Afrikos.


Suvažiavimo išvakarėse, dalyviai ir svečiai susirinko Duisburgo evangelikų Išganytojo bažnyčioje (Salvatorkirche), kurioje prieš 400 metų vyko pirmasis Generalinis evangelikų reformatų Sinodas. Visus susirinkusius pasveikino šios parapijos klebonas. Po maldos ir giesmės, paskaitą apie minimą įvykį skaitė istorikas profesorius dr. Andreas Mühling. Kita gi buvo skirta kaip tik tuo pačiu laikmečiu Duisburge gyvenusiam garsiam kartografui Merkatoriui. Šio miesto muziejaus vadovai, beje, puikiai žino Lietuvą dėl senos Duisburgo ir Vilniaus miestų partnerystės. Taip pat ir Vilniaus universiteto biblioteka turi labai vertingų Merkatoriaus žemėlapių. Juos duisburgiečiai, sakė, mielai norėtų pamatyti savo ekspozicijoje.

Vėliau visi buvo pakviesti vakarienės į greta muziejų, esantį šalia bažnyčios, kartu susipažino su puikiai paruošta jubiliejiniam sinodui skirta istorine ekspozicija. Po to Duisburgo distrikto superintendentas kun. Armin Schneider visus pakvietė į muziejaus kiemelį vakaro pamaldomis. Po pamaldų teologinės diskusijos ir draugiškos šnekos tęsėsi ir diakonijos banko (Die Bank für Kirche und Diakonie) surengtame priėmime.

Rugsėjo 5-sios Generalinis sinodo suvažiavimas prasidėjo pamaldomis Išganytojo bažnyčioje. Pamaldas su šv. Komunija laikė generalinis superintendentas kun. Nikolaus Schneider, padedamas kitų kunigų. Pamokslavo svečias iš Nyderlandų reformatų bažnyčios kun. Kan-Gerd Heetderks pagal Mt 28,10-19 bei Rom 8,14. Pamaldų metu buvo paminėtos aukos, tragiškai žuvusios šią vasarą per „Meilės paradą" Duisburge.

Po pamaldų visi dalyviai ir svečiai vėl susirinko bažnyčioje. Sveikinimo kalbas Sinodui pasakė Šiaurės Vestfalilijos (Nordhein-Westfalen) premjerė, Duisburgo miesto meras. Sinode buvo vėl prisiminta istorija, ir atkreiptas dėmesys, jog prieš 400 metų šiame krašte bažnyčios administracijai įvesta presbiterinė-sinodinė santvarka ne tik pasiteisino, bet ir išlaikė šimtmečių egzaminus. Per tą laiką, šio krašto evangelikai sugebėjo vieningai vykdyti savo misiją, sykiu lokaliai išlaikydami konfesinius ypatumus.

Reino evangeliškoji bažnyčia yra viena turtingiausių ir didžiausių iš 24 Vokietijos tokio tikėjimo bažnyčių. Ji kartu su kitomis evangeliškomis bažnyčiomis sudaro vieningą Vokietijos evangelikų bažnyčią (EKD).

Sinodo metu svečiai turėjo galimybę bendrauti ir su Sinodo dalyviais, ir tarpusavy, o atvykę iš svetur specialiai pakvieti vakarienės, kur kartu su šeimininkais, turėjo ypatingą progą šiltai produktyviai bendrystei: ne tik sužinoti apie vietinę bažnyčią, bet ir patiems pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais. Daugelis nuoširdžiai domėjosi, kaip gyvena Lietuvos evangelikai reformatai, su kokiais iššūkiais susiduria tokia mažutė bažnyčia postsovietinėje visuomenėje, kokie santykiai su kitomis konfesijomis ir valstybe? Vice-superintendetas kun. Rimas Mikalauskas paminėjo, jog net ir dabar, kai sovietinis laikas liko karčiuose prisiminimuose, santykiai tarp tikinčiųjų ir valstybės yra sudėtingi: ypač protestantams, kurie politiniame valstybės gyvenime, palyginti su ankstesniais laikais, iš esmės nebeturi balso. Lietuvoje yra kur stipriai padirbėti, tobulinat teisinius valstybės ir bažnyčios santykius. Evangeliškos bažnyčios, anot R. Mikalausko, yra mažos, nors ir aktyvios, dominuojančios Romos katalikų bažnyčios bei postmodernaus sekuliarizmo su ateistiniais likučiais visuomenės aplinkoje.

Sekmadienį kun. Rimas Mikalauskas lydimas kun. Dieter Gartmann‘o dalyvavo pamaldose Obermeidericho evangelikų reformatų parapijos bažnyčioje. Šios parapijos tikintieji jau daugelį metų remia Lietuvos evangelikų reformatų vaikų stovyklas Nemunėlio Radviliškyje, jaunimas ne kartą talkino vaikų tarnystėje Lietuvoje.

InfoRef.lt