Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pažintis: Biržų evangelikų reformatų parapijos choras „SD GLORIA"
Pirmadienis, 20 Rugsėjis 2010 17:27
Šlovinkite Viešpatį! Gera giedoti šlovės giesmes mūsų Dievui, nes malonu ir teisinga Jį šlovinti giesme." (Ps 147,1)

choras_glorija-mPažintis: Biržų evangelikų reformatų parapijos choras „SD GLORIA"

Prabėgo jau bemaž ketveri metai, kai Biržuose, prie giedančio jaunimo ansamblio pradėjo burtis ir vyresnieji, taip pat norintys savo skambiais balsais šlovinti Viešpatį. Pradžia, kaip ir visuose kolektyvuose, buvo nelengva. Reikėjo daug nuoseklaus ir nuoširdaus darbo, kad darniai suskambėtų visi giesmių akordai. Kantriai ir pasiaukojančiai su choru dirbo ir tebedirba parapijos vargonininkė Jūratė Duderienė. Tai vienur, tai kitur dalyvaudami įvairiuose Bažnyčios renginiuose, bei pamaldose choristai pamažu įgijo pasitikėjimo, žinių, bei įgūdžių.

2010 Balandžio 16 d. susirinkę choristai balsų dauguma išrinko chorui pavadinimą: „SD GLORIA".
Pavadinimas kilęs iš lotyniško „ Soli Deo Gloria" - liet.: Vienam Dievui garbė. Tai yra vienas iš penkių, fundamentalių ev. reformatų tikėjimo teiginių suformuluotų 16 a. evangeliškosios reformacijos metu. (plačiau žr. http://www.ref.lt ) Doktrina teigia, kad visa, ką darome turi būti daroma, atiduodant Šlovę Dievui. Krikščionys turi būti motyvuoti ir įkvėpti visa daryti ne savo, bet Dievo garbei.
Tad tikime, kad ir į choro veiklą įsijungę žmones ne tik tobulins savo balsą ir klausą, bet ir mokysis atiduoti Dievui Garbę, giesmėmis puošdami įvairius Bažnyčios, parapijos ir rajono renginius.

Savo vardo dieną kolektyvas žada minėti, kasmet į svečius pasikviesdamas Biržų krašto muzikinius kolektyvus giesmėmis ir skambiais balsais atiduoti garbę Vienam Dievui.

Balandžio 24 d. Panevėžio evangelikų reformatų parapijos atkūrimo 20-mečio šventėje, po pamaldų, per agapę, choras pasveikino, jau turėdamas savąjį vardą.
Birželio 5 d. mokyklos, įsteigtos prie Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapijos, 420-ųjų metinių minėjime Nemunėlio Radviliškyje, evangelikų reformatų bažnyčioje visus susirinkusius pasveikino ir Biržų parapijos choras.

Birželio 11 d. Biržų miesto krikščioniškų giesmių vakaras jungtinėje metodistų bažnyčioje - choras atstovavo evangelikų reformatų bendruomenę skambiomis giesmėmis paliudydamas, jog esame giedanti bažnyčia.
Birželio 24 d. choras giedojo LERB-UL-Sinodo uždarymo pamaldų metu.
Liepos 25 d. skambiomis giesmėmis papuošė jaunimo konfirmacijos pamaldas Biržuose.

Prieš savaitę pasipildęs naujais nariais, choras, drauge su Vilniaus evangelikų reformatų parapijos choru „Giesmė", intensyviai ruošiasi atiduoti garbę Dievui artėjančioje Bažnyčios šventėje - kun.T. Šerno Ordinacijos pamaldose Biržuose. Intensyvios repeticijos taip pat pasitarnaus besiruošiant šį rudenį aplankyti Växjö ir Åtvidaberg parapijas Švedijoje. Tai bus graži muzikinio bendradarbiavimo tąsa, išpildant evangelikų reformatų Bažnyčios pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Švedijos misijos Sandoros bažnyčia, įsipareigojant bendradarbiauti bažnytinės muzikos srityje.

Kun. Sigita Švambarienė

Daugiau nuotraukų čia.