Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Hugenotų kryžius
Jeudi, 14 Octobre 2010 15:59
There are no translations available.

Netrukus po Nanto edikto atšaukimo Hugenotų kryžius buvo pradėtas visuotinai hugenotų naudoti kaip jų tikėjimo patvirtinimas.

hug_x

Hugenotų kryžius yra religinės ištikimybės simbolis - religija tokia stipri, kad net nebaisi mirtis ant laužo. Jis hugenotų palikuonims neleidžia pamiršti jų ištakų, ar manyti, kad jų religija yra kažkas paviršutiniško.

Hugenotų kryžius yra ne tik nuostabus ir simbolinis, tačiau turi ir papildomo žavesio, kurį suteikia romantiška istorija ir tradicijos. Jis primena narsos, pastovumo, patikimumo ir ištikimybės periodą. Ir vis dažniau ir dažniau tampa simboliu tarp hugenotų palikuonių visame pasaulyje.

Neįmanoma tiksliai nusakyti laikotarpį, kada hugenotų protėviai perėmė tai, ką jie vadino Šventąja Dvasia. Jis, neabejotinai, egzistavo iki Nanto įsako atšaukimo 1685 metais ir nešiojamas kaip jų tikėjimo emblema.

Kryžių sudaro atvira keturių žiedlapių, kurie suformuoja Maltos kryžių, Prancūzijos lelija. Keturi lapeliai simbolizuoja keturias Evangelijas. Kiekviena atšaka kampuose, turi po du rutuliukus (apskritimus), kurie simbolizuoja aštuonis palaiminimus (Mato 5: 3-10). Keturi Maltos kryžiaus lapeliai tarpusavyje sujungti keturiomis stilizuotomis lelijomis. Keturios stilizuotos lelijos turi po tris žiedlapius - iš viso dvylika žiedlapių, kurie simbolizuoja dvyliką apaštalų. Tarp kiekvienos stilizuotos lelijos ir dviejų kryžiaus lapelių, su kuriais ji sujungta, atsiveria širdies formos erdvė, tai užuomina į didžiojo prancūzų reformatoriaus Jono Kalvino antspaudą. Apatiniame kryžiaus lapelio centre, prikabintas aukso žiedu, kabo balandis - Šventosios Dvasios simbolis. Visa tai simbolizuoja kryžiaus valdomą bažnyčią. Persekiojimų laikais balandį pakeisdavo ašara - perliukas.

Apie hugenotų kryžiaus kilmę buvo daug įvairiausių istorijų. Nors jų daug, bet kiekviena jų pritaria, kad hugenotų kryžius pirmą kartą buvo panaudotas Sevenoje. Hugenotų kryžius tikėjimo ir stiprybės simboliu tapo po labai tragiško įvykio.

Kol hugenotai buvo persekiojami, jie negalėjo rinktis atvirai, todėl jų susitikimai turėjo vykti slaptai nuo visuomenės. Dauguma susitikimų vyko olose ir tankiuose Sevenos miškuose, kur vienas narys vadovavo susibūrimams. Vedybų ir krikštynų ceremonijas žmonės planavo pagal pamokslininko tvarkaraštį ir pagal tai, kada jis galėjo būti tose vietose.

Kartą hugenotų grupė susirinko dvigubai vestuvių ceremonijai kažkur giliai Sevenoje. Keturios jaunųjų poros, labai įsimylėję ir susijaudinę nuo minties, kad jie pradedą gyvenimą su savo partneriais, stovėdami priešais pamokslininką sakė savo priesaikas, kai prancūzų dragūnai įsiveržė į šventę. Dauguma žmonių išvengė suėmimo, bet dviems jaunavedžių poroms nepasisekė. Prancūzų dragūnai juos sulaikė ir per prievartą nugabeno į gretimą miestą, kur jiems buvo įsakyta pasirinkti: atsisakyti tikėjimo savo religija ir tapti Romos katalikais, arba buti sudegintais gyviems. Jų pasirinkimas buvo paprastas, bet, tuo pačiu, ir sudėtingas kaip gyvenimas. Jie atsisakė išduoti hugenotų įsitikinimus.

Turgaus aikštėje miesto centre buvo sukrautos keturios didelės malkų krūvos kiekvienam iš keturių žmonių, taip, kad deginimo metu jie matytų kitus, negalėtų nusigręžti nuo to, kuo tampa jų mylimieji, liepsnoms naikinant juos deginančioje mirtyje.

Kai kaliniai buvo rišami prie stulpų, jie garsiai giedojo, keldami savo balsus ir maldas į dangų. Stiprėjant liepsnoms, stiprėjo ir jų balsai. Psalmė buvo jų paskutinė auka Dievui, kuri nutilo liepsnoms juos sunaikinus.

Minioje buvusi moteris garsiai ir nuoširdžiai sušuko: „Aš matau liepsnas kylančias į dangų. Jos susijungia į didžiulį ugnies kupolą, kuris apjungia keturis degančius stulpus. Aš matau ugnies kryžių, kuris iš centro skleidžia savo spindulius į šiaurę, pietus, rytus ir vakarus - tai Aušrinė žvaigždė, mūsų mokytojo Jėzaus Kristaus simbolis. Melskimės Dievui!, Jis yra su mumis iki pat pabaigos!"

Stovintis minioje ir stebintis tragišką mirtį metalo apdirbėjęs iš Nimo, išgirdo moterį. Vėliau, vyras padarė medalioną savo dydžiu panašų į penkių centų monetą. Jo centre buvo Maltos Kryžiaus, simbolizuojančio kryžiuočius, kopija. Kiekviena iš keturių kryžiaus šakų buvo sujungta su mažesniu apskritimu, kuris darė užuominą poras sujungusias liepsnas. Užbaigus darbą, tarpas tarp šakų tapo mažomis širdimis, kaip priminimas apie meilę, kuria buvo dalinamasi, ir įsitikinimą, kuri jie laikė brangiu. Jų tikėjimai nebuvo atmesti net mirties akivaizdoje. Jų vestuvių diena buvo sutrumpinta, kaip ir jų gyvenimai.

Hugenotai visur pradėjo naudoti mažą medalioną kaip savo simbolį.

Vėliau kryžius buvo imtas gaminti iš sidabro ar aukso, nors kai kurie vis dar buvo gaminami iš geležies ir švino. Taikos balandis buvo pridėtas kaip Šventosios Dvasios simbolis. Paskelbus Nanto įedikto panaikinimą ir persekiojimų laikais, hugenotai pakeitė balandį į ašaros lašo formos perlą, simbolizuojanti ašarą.

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com