Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pamąstymo vakaras...
Freitag, den 24. Dezember 2010 um 07:42 Uhr
There are no translations available.

kalvanaites_konc_mGruodžio 14 dieną Biržų evangelikų reformatų bažnyčia pakvietė klausytojus į adventinių ir kalėdinių kūrinių susikaupimo koncertą „Neškime Kalėdų šviesą".
Nemokamą šventinį renginį pradėjo vienas žymiausių dabarties Lietuvos muzikų, vargonininkas Gediminas Kviklys. Daugeliui gerai žinomas, puikaus vokalo meistro Vaido Vyšniausko balsas suteikė adventinę ramybę ir padėjo susirinkusiems susimąstyti, laukiant prasmingiausių ir gražiausių metų švenčių - Kalėdų. Bažnyčios sakralinėje erdvėje taip pat aidėjo biržietės vargonininkės Aušros Pačegonytės atliekami kūriniai; muzikams talkino NOBT fleitininkė Karolina Baleckaitė.

Advento laikas yra džiugus laukimas - kiekvieno tikinčiojo dėmesys iš naujo krypsta į Ateinantįjį. Šiam laikotarpiui ypač daug kūrinių paskyrė kompozitorius J. S. Bachas.

Ypatingų interpretacinių impulsų suteikė vargonininko G. Kviklio atliekamas adventinis J. S. Bacho kūrinys „Nun komm Der Heiden Heiland" (Ateik, Atpirktojau žmonių). J. S. Bacho Preliudas g-moll BWV 535, atliktas vargonininkės A. Pačegonytės, suskambo įtaigia išraiškos jėga, logiška artikuliacija.

Pasiklausius šiltai ir emocingai V. Vyšniausko atliekamo J. S. Bacho kūrinio „Liebster herr Jesu" (Brangiausias Viešpatie Jėzau) apglėbė šventų Kalėdų laukimo džiaugsmas. Sodrus, stiprus dainininko balsas puikiai liejosi nuostabiajame G. F. Hendelio „Dignare o Deo" (Malonėk, o Viešpatie) iš senojo krikščionių padėkos himno „Te Deum" (Tau Dieve) ir dramatiškajame Dž. Rossini „Domine Deus" (Viešpatie Dieve) iš Mažųjų išlikmingų mišių.

Danų kompozitoriaus P. Langbergo kūrinys keturioms rankoms pagal žinomą giesmę „Viešpatį liaupsink, visatos Valdovą", atliekamas A. Pačegonytės ir G. Kviklio skambėjo ypač įtaigiai ir leido sielai dar giliau pajusti Atpirkėjo atėjimo džiaugsmą.

Žmogiškąjį artumą, susitaikymą ir dvasinį susikaupimą žadino kalėdinės giesmės: W. Dix'o „Kas ts Vaikelis?", A. Ch. Adamo „O, Šventoji naktie" G. F. Hendelio „Žeme, pabuski".

Koncerto pabaigoje atlikėjai padovanojo 18 a. krikščionių himną „Adeste, fideles" (Ateikite, visi tikintieji), savo viltis ir tikėjimo lūkesčius sudėdami į žodį „Ateik". Ši nuostabi susikaupimo šventė palietė daugelio sielas, atnešė ramybę ir viltį.

Koncertą „Neškime Kalėdų šviesą" vedė ir organizavo muzikologė Irena Kalvanaitė - Pavilanskienė.

InfoRef.lt