Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ekumeninei maldos už krikščionių vienybę savaitei artėjant Biržuose (papildyta)
Friday, 14 January 2011 13:55
There are no translations available.

ekumenijaNetrukus prasideda 2011 Viešpaties Jėzaus Kristaus metų bendros daugelio krikščionių maldos už krikščionių vienybę savaitė. Oficialiai nuo sausio 18 iki 25d. visų konfesijų krikščionys kviečiami bendrai maldai už krikščionių vienybę visame pasaulyje. Tokiose pamaldose naudojama medžiaga, kurią paruošė jungtinėmis pastangomis Pasaulio bažnyčių tarybos įgaliota komisija (angl. World Council of Churches, į šią pasaulinę organizaciją įeina protestantų ir stačiatikių bažnyčios) kartu su  Romos katalikų Pontifikato krikščionių vienybės skatinimo taryba.

Ekumeninės maldos savaitės ištakos - 1908 metai. Jos iniciatoriai - Amerikos Episkopalinės (anglikonų) bažnyčios dvasininkas Paulas Vatsonas (Paul Wattson) ir anglas, taip pat anglikonų dvasininkas Spenceris Jonis (Spencer Jones).

Paulas Vatsonas  laikėsi nuomonės, jog krikščionių vienybė bus pasiekta, kai visos konfesijos vėl įsilies į Romos katalikų bažnyčią. Jis pats 1909 m. konvertavo į Romos katalikus. 1930 m. ekumeninės maldos už krikščionių vienybę savaitė įgijo platesnę reikšmę, kuomet jai įtaką padarė Prancūzijos Romos katalikų dvasininkas Paul Couturier, kuris išreiškė įsitikinimą, jog krikščionių vienybei pasiekti nėra būtina sąlyga visoms konfesijoms įsilieti į Romos katalikų bažnyčią. Jo mintis buvo: „mes neturime melsti, jog visi krikščionys sugrįžtų į Romos katalikų bažnyčią, bet kad visi būtų patraukti arčiau prie Kristaus".  Nuo 1966 m. malda už pasaulio krikščionių vienybe yra bendras Pasaulio bažnyčių tarybos ir Romos katalikų bažnyčios rūpestis. Ekumeninės savaitės biblijinis pagrindas yra Jono Evangelijoje 17 skyriuje užrašyta Jėzaus malda ir ypač 21 eilutė: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs"

Anglijoje, krikščionys, paklausti kodėl dalyvauja ekumeninės savaitė už krikščionių vienybe pamaldose atsako, jog juos į bendras pamaldas atveda noras pasidalinti Dievo meile, pripažinimas, jog Dievo tikslas yra visus suvienyti Dievuje ir paklusnumas Jėzaus Kristaus maldai (žr. Jono 17,21 ir Jono 10,16). Taip pat pripažinimas, jog tik Kristus yra ta jėga, kuri gali suvienyti ir sutaikyti išskirtuosius. Taip pat, įsitikinimas, jog kartu šito turime melsti. Taip pat siekis parodyti, jog konfesiniai skirtumai nebūtinai reiškia susiskaldymą ar priešiškumą. Daugelis taip meldžiasi ne tik už krikščionių, bet visų žmonių, kaip sutvertų į Dievo atvaizdą vienybę visame pasaulyje.

Šiais metais paklausinėsime, kas biržėnus (gal ir kitų miestų krikščionys atsilieps?) patraukia atvykti į ekumenines vakaro pamaldas Biržuose ar kitame mieste? Kokia ekumeninių pamaldų nauda konkrečiam dalyviui, kitiems? Norime išgirsti ir kitą nuomonę: kodėl tokiose pamaldose krikščionys nedalyvauja ir ekumeninių pamaldų nevertina teigiamai arba joms yra abejingi.

2011 m. ekumeninėje savaitėje rekomenduojama savo maldose atkreipti dėmesį į Jeruzalės krikščionis bei visus Artimųjų Rytų krikščionis. Medžiagą šiai savaitei ruošė ekumeninė grupė nuvykusi į Jeruzalę. Šių metų ekumeninės savaitės Šv. Rašto citata: „ Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų" (Apd 2,42)

Pirmoji maldos už krikščionis savaitė Biržuose įvyko daugiau nei prieš 11 metų, kuomet evangelikų reformatų kunigas Kęstutis Daugirdas ir Romos katalikų kunigas Rimantas Kaunietis  atvėrė Biržų „raudonosios" ir „baltosios" bažnyčių duris bendrai maldai. Per daugelį metų pasikeitė reformatų ir katalikų klebonai, prisijungė kitų mieste esančių konfesijų dvasininkai ir tikintieji: metodistai, sekmininkai ir liuteronai. Susiklostė tradicija, jog  pamaldos vyksta vakare, kiekvieną dieną, 18:00 valandą. Vis kitoje bažnyčioje. Evangelikų reformatų bažnyčioje ekumeninė savaitė pradedama, kitą vakarą susirenkama  jungtinės metodistų bažnyčios maldos namuose, vėliau pas sekmininkus, dar vėliau pas liuteronus ir baigiama katalikų bažnyčioje.

Nuo 2009 metų ekumeninių pamaldų metu tikintieji ne tik kartu meldžiasi, bet ir aukoja bendram labui. Sutarta, jog ekumeninių pamaldų metu surinktos aukos bus skirtos paremti Lietuvos Biblijos draugijai. Visos Biržų konfesijos joje turi savo atstovus. Pernai ekumeninėse pamaldose Lietuvos Biblijos draugijai buvo paaukota ir pervesta surinktų aukų: 1286,30 litų. Po kiekvienų pamaldų tikintieji buvo ir yra kviečiami neišsiskirstyti ir pabendrauti parapijų namuose prie kavos ar arbatos puodelio, sumuštinių stalo.

2011 m. ekumeninės maldos už krikščionių savaitę Biržuose pamaldų tvarkaraštis:

  • Sausio 17 d. (pirmadienį) 18 val. - Evangelikų reformatų bažnyčioje
  • Sausio 18 d.(antradienį) 18 val.- Jungtinėje metodistų bažnyčioje
  • Sausio 19 d.(trečiadienį) 18 val. - Evangelinio krikščionių tikėjimo (sekmininkų)
  • Sausio 20 d. (ketvirtadienį) 18 val. - Evangelikų liuteronų bažnyčioje
  • Sausio 21d. (penktadienį) 18 val. - Romos katalikų bažnyčioje

Kun. Rimas Mikalauskas, Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas

*     *     *

Pagrindinės ekumeninės pamaldos Vilniuje vyks sausio 22 d. 18 val. Šv. Jonų bažnyčioje.

Sausio 18 d. (antradienį), 15 val. ekumeninės pamaldos „Tikėk manimi, aš tave pagydysiu" (2 Kar 20, 5) Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Gailestingumo Motinos koplyčioje (Santariškių g. 1, Vilnius). Pamaldoms vadovaus Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas SABUTIS, homiliją sakys Vilniaus ortodoksų (stačiatikių) Šv. Dvasios vienuolyno šventikas Vitalijus MOCKUS. Kartu melsis koplyčios kapelionas Sigitas GRIGAS, Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Raimondas STANKEVIČIUS, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios kunigas Natanael Igor ŠTURMAK ir kitų krikščioniškųjų bendruomenių nariai.

Sausio 19 d. (trečiadienį), 16.00 val. Ekumeninės pamaldos Klaipėdos universiteto ekumeninėje koplyčioje (H. Manto 84, Klaipėda). Pamaldoms vadovaus Telšių vyskupas Jonas BORUTA ir LELB vyskupas Mindaugas SABUTIS. Organizatoriai: Katechetikos katedra, Evangeliškosios teologijos katedra.

Panevėžyje Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę vyks Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (Smėlynės g. 10 , Panevėžys) Sausio 23 d. (sekmadienį), 13 val. Pamaldoms vadovaus Panevėžio vyskupo vikaras pastoracijai kun. dr. Gediminas JANKŪNAS, homiliją sakys evangelikų reformatų kunigas Raimondas STANKEVIČIUS. Kartu melsis krikščioniškų bendruomenių vadovai ir bendruomenių nariai.

InfoRef.lt