Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Tikintys biržiečiai meldėsi už krikščionių bendrystę
Wednesday, 26 January 2011 20:01
There are no translations available.

vienybes_savaiteEvangelikų reformatų bažnyčioje startavusi ekumeninė savaitė aplankė visas biržiečių maldos vietas ir penktadienį finišavo katalikų bažnyčioje. Visą savaitę Biržų rajono Kristaus pasekėjai keliavo slidžiais Biržų keliais į įvairias bažnyčias drauge melstis už krikščionių vienybę.  

 Slidus kelias į vienybę

„Kaip sunkiai sekėsi keliauti čia (į reformatų bažnyčią - red.) slidžiu gatvių keliu, taip ir kelias į krikščionių vienybę yra nelengvas" - praeito pirmadienio pamaldose pripažino katalikų bažnyčios klebonas Dalius Tubys. Dvasininkas prisiminė Popiežiaus Pijaus XII kontraversišką teiginį, jog krikščionių vienybė bus pasiekta, kai šie esą pereis į Romos katalikų tikėjimą. Visgi D. Tubys pasidžiaugė, jog dabartinis katalikų popiežius negalvoja taip, kaip jo pirmtakas, o palaiko idėją, jog vienybė bus pasiekta per tikėjimą Kristumi. „Džiaugiuosi (bent jau kaip man atrodo) bei viliuosi, jog ir biržiečiai mintyse bei darbais nebenori persivilioti vienį kitų į savo tikėjimą, o džiaugiasi jais. Tai Dievo dovana, kad šiame krašte yra tiek skirtingų konfesijų." - sakė kunigas ir pridūrė, jog reikia mažiau žiūrėti į skirtumus, o daugiau - į panašumus. „Didžiausias panašumas ir žodis, kuris mus vienija, tai - Jėzus" - savaitės pradžiai gerą toną davė homiliją (pamokslą) skaitęs kun. D. Tubys.

Bus sunkiau sklisti melui

Reformatų kunigas Rimas Mikalauskas kalbėjo, kad jis netiki, jog bažnyčių susijungimas bus pasiektas ir ar jis išvis reikalingas, tam pateikdamas daug pavyzdžių. "Manau, kad nereikia susijungimo, kaip tokio. Tiesiog užtenka, jog vieni kitus pažinosime, palaikysime, leisime laisvai migruoti iš vienos bažnyčios į kitą." - sakė ev. reformatų parapijos klebonas susirinkime sekmininkų bažnyčioje. "Manau užtenka, kad mes trumpam tampame ekumenine bendruomene, o vėliau grįžtame į savo. Tie, kurie čia esate, tikiu kad prisiminsite vieni kitus, vėliau gatvėje atpažinsite ir jei reikės, pabendrausite. Taip bus daug sunkiau veikti šėtonui, skleidžiant melo sėklą" - teigė kunigas ir pateikė pavyzdžių, kaip iš pradžių Ispanijoje ant krikščionių buvo mesta melo skraistė, jog šie apeigų metu esą iš tiesų geria kraują ir valgo žmogaus kūną, o vėliau šis melas buvo permestas ant žydų, kad šie esą geria vaikų kraują. "Visokių keistenybių buvo prigalvota ir apie metodistus. Ir atsirado žmonių, kurie visom tom nesąmonėm tikėjo. Dabar tiesiog galėsite prieiti ir drąsiai paklausti: o kaip ten pas jus yra iš tikrųjų?" - optimistiškai kalbėjo dvasininkas.

Antradienį tikintieji rinkosi metodistų bažnyčioje, trečiadienį - sekmininkų, o ketvirtadienį keliavo į liuteronų maldos namus. Kiekvienąkart homiliją skaitė vis kitos konfesijos kunigas - sekmininkų pastorius Linas Šnaras, metodistų dvasininkas Raimondas Pieča, katalikų kunigas Dalius Tubys, reformatų - Rimas Mikalauskas, liuteronų - Juozas Mišeikis.

Pastorius Linas Šnaras ir kiti kunigai pastebėjo, kad Biržai yra Dievo palaimintas kraštas, kai čia yra tiek daug krikščionių maldos namų. "Retas miestas gali tuo pasidžiaugti" - sakė kunigas ir kvietė dėkoti už tai Aukščiausiajam."Galbūt todėl, kad miesto įkūrėjai buvo giliai tikintys kunigaikščiai Radvilos. Nors ir buvo evangelikai reformatai, bet mielai mieste priėmė ir kitaip Dievą išpažįstančius: katalikus, stačiatikius, žydus (judėjus)." - teigė istoriją nusimanantis biržietis.

Jaunimas puošė balsais

Ekumeninėje savaitėje dalyvauja ir nemažai jaunimo, kuris puikiai įsijungia į ją. Reformatų bažnyčioje giedojo pernai susikūręs parapijos jaunimo choras "SD Gloria"(Vienam Dievui garbė - liet.), sekmininkų - vietos jaunimo šlovinimo grupė, o katalikų bažnyčioje savo gražiais balsais susirinkimą papuošė parapijos jaunimo grupė "Svajonių bažnyčia". Po pamaldų, kaip ir visi tikintieji, įvairių konfesijų jaunimas turėjo progą pabendrauti prie vaišių stalo.

Aukos - Biblijos draugijai

Visos savaitės metu krikščionių susirinkimų metu yra renkamos aukos Lietuvos Biblijos draugijai. „Mes ekumeninių savaičių metu turbūt pirmieji ir vieninteliai Lietuvoje pradėjom šią gražią idėją rinkti aukas Biblijos draugijai, kuri leidžia įvairius krikščioniškus leidinius ir Biblijas vaikams bei suaugusiems. Pernai buvo surinkta daugiau nei tūkstantis litų." - Biržų krašto tikinčiaisiais džiaugėsi reformatų kun. Rimas Mikalauskas, sulaukęs kun. D. Tubio džiugaus šūkio „oho" ir rankos mosto kaip po pergalingo tritaškio krepšinio varžybose. Kun. R. Mikalauskas taip pat priminė gražų bendradarbiavimo faktą, jog draugijoje yra visų Biržų ekumeninėje savaitėje dalyvaujančių konfesijų atstovai.

Po apeigų tikintieji buvo kviečiami neišsiskirstyti, o susirinkti bendrai vakarienei ir pašnekesiams prie arbatos. „Džiugu matyti skirtingų konfesijų atstovus drauge besišnekučiuojančius ir draugiškai diskutuojančius. Čia taip pat galime neformaliai pabendrauti su visų konfesijų kunigais, ne kartą galėjome įsitikint ir šių geru humoro jausmu, pralinksminusiu mus" - sakė susirinkusieji.

Norėtų rinktis dažniau

Uždaryti ekumeninės savaitės, bet ne bendrystės (kaip vylėsi ir kunigai, ir tikintieji) Biržų krikščionys rinkosi į Romos katalikų bažnyčią.

Čia kunigai pripažino, kad sulaukė daug įvairių konfesijų prašymų ekumenines pamaldas daryti dažniau, ne tik vieną savaitę. "Galbūt geriau organizuoti vasarą, kai šilta ir lengviau ateiti" - sakė susirinkusieji. „Manau tai įmanoma, bet visi esam labai užsiėmę savo bažnyčių rūpestėliais. Visgi, viltis manau išlieka" - samprotavo kun. D. Tubys.

Dvasininkams savo ruožtu gimė idėja rinktis keliskart per metus Biržų krikščionių bažnyčių dvasininkų pietums. „Čia galėtume aptarpti bendrus bažnyčių iššūkius ir problemas, pasidalinti gerąja patirtimi, padiskutuoti ar viešai pasisakyti įvairiomis temomis, Biržų tikinčiųjų padėtimi ir pan." - apie užkulisiuose gimusią bendrą dvasininkų idėją po pamaldų užsiminė kun. R. Mikalauskas.

Merūnas Jukonis

P.S. Ekumeninės maldos už krikščionių vienybę savaitę, kiekvieno vakaro pamaldose buvo aukojama Lietuvos Biblijos draugijai paremti:

reformatų bažnyčioje: 162,94.- litai

metodistų bažnyčioje: 166, 63.- litai

sekmininkų bažnuyčioje: 128.- litai

katalikų bažnyčioje: 263,32.- litai

Iš viso: 834, 20.- litai. Šie, skirtingų konfesijų bažnyčiose paaukoti pinigai,  buvo įnešti Biržų evangelikų reformatų parapijos kason iš kurios pavedimu buvo pervesta į Lietuvos Birblijos draugijos sąskaitą. Ar tai nėra faktas, jog Jėzaus malda ( Jn. 17, 20-21) veikia - Biržuose skirtingų konfesijų krikščionis  vieningi ne tik maldoje, bet ir konkrečioje tarnystėje, per aukojimą, savo rankų darbo vaisius?

Daugiau skaitykite čia.