Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatiški akcentai daugiareliginėje konferencijoje apie fundamentalizmą.
Jeudi, 27 Janvier 2011 13:52
There are no translations available.

balkans-and-balticsReformatiški akcentai daugiareliginėje konferencijoje apie fundamentalizmą. Kas tai ir ar reikia prieš jį kovoti?

Kas yra fundamentalizmas? Ar jis - pavojingas mūsų visuomenei ir jei taip, tada kaip tada su juo kovoti?

Į šį vakarų Europai ypač aktualų klausimą (Lietuvoje jis irgi didėja bei tikiu, kad didės, kuo labiau daugės mūsų šalyje kitataučių ar (ir) kitų religijų atstovų) gruodžio pradžioje buvo bandoma atsakyti Bosnijos ir Hercegovinos sostinėje Sarajeve vykusioje religingo jaunimo konferencijoje „Fundamentalistas ar atsakingas pilietis?". Joje dalyvavo 60 Europos visų religijų jaunųjų atstovų: tikintys musulmonai, žydai, krikščionys - stačiatikiai, reformatai, liuteronai, Romos katalikas. Lietuvai atstovavo trys jaunieji protestantai: reformatai Merūnas Jukonis ir Kristina Jurevičiūtė bei liuteronė Ieva Kaknevičiūtė. Konferencijos organizatorius: Europos ekumeninė jaunimo taryba (EYCE), bendradarbiaudama su savo nare - Europos jaunuosius musulmonus vienijančiu forumu.

Spalvingas ir įvairiatautis kraštas

Bosnija ir Hercegovina buvo pasirinkta neatsitiktinai. Čia - įvairiatautė ir įvairiakonfesinė bendruomenė: po daugmaž trečdalį sudaro musulmonai, stačiatikiai (bosniai) ir katalikai (serbai). Tas matyti ir Sarajeve - išėjus iš senamiestyje buvusio viešbučio iškart pasimato du bokštai, vienas šalia kito - mečetės ir katalikų bažnyčios.

Šalis - išskirtinio grožio: kalnai ir iš jų tekantys upeliai, įvairiausi tiltai (šalis vadinama tiltų šalimi, nes Bosniją ir Hercogoviną skiria upė, tad reikalinga daug tiltų), su nei vienu Europos miestu nepalyginama, išskirtinė šalies sostinė Sarajevas (su senamiesčio gatvėje lakstančiais šunimis), keturi prezidentai, trys religijos ir keturios tautos. Šalis, dėl radikalizmo skaudžiai išgyvenusi pilietinį karą. Tai vieta, kur Europos religijų jaunimas susirinko diskutuoti apie fundamentalizmą ir kaip prieš jį kovoti.

Fundamentalizmo fenomenas
Į renginį vykom su klausimu, kas yra fundamentalizmas. Turėjom nuomonę, kas yra atsakingas pilietis, bet apie fundamentalizmą nedaug ką težinojom. Nevienareikšmiai atsakymai buvo ir žmonių, kurių prieš konferenciją pasiteiravom, kas yra fundamentalizmas, ir ar jis gajus Lietuvoje. Nuomonės buvo nevienodos - konferencijoje ši sąvoka taip pat kėlė nemažai diskusijų.

Prieš išvykstant kun. Rimas Mikalauskas perspėjo, kad būtume dėmesingi ir atsargūs, jei būtų kovojama prieš pamatines vertybes, kad po gražiomis idėjomis nebūtų paslėpta nelabai gerų tikslų.

Nors ši konferencija buvo paskutinis akordas daugiau nei metus trukusioje EYCE kampanijoje prieš fundamentalizmą, bet dalis dalyvių visgi iškėlė klausimą, ar reikia prieš fundamentalizmą kovoti? Tad konferencija pasisuko labai įdomia kryptimi.

Ginčas dėl reikšmės
Kad ši sąvoka visos kampanijos metu sukeldavo karštų diskusijų (mat ji, pasirodo, yra dviprasmiška ir ne visuomet neigiama - turi ir teigiamą, ir neigiamą aspektą) - pripažino ir organizatoriai.

Konferencijos pradžioje teologijos studentas iš Estijos, ortodoksas Tauri Tölpt, teigė, jog panagrinėjus fundamentalizmo sąvokos kilmę ir jos giluminę pažodinę reikšmę, ji nėra bloga ir pasak jo, netgi atvirkščiai - teigiama.

„ Fundamentalizmas, kilęs iš žodžio fundamentas (lot. fundamentum - pagrindas, pamatas, atrama), kaip sąvoka atsirado su Reformacija ir reiškė grįžimą prie Dievo žodžio - Biblijos, Jėzaus mokymo, ir reiškė vadovavimąsi, rėmimąsi tik tuo," - sakė T. Tölpt.

„Šiais laikais, neaišku kokiais tikslais, ši sąvoka yra iškraipyta ir netgi paversta neigiama. Galima kelti klausimą, kad suplakta su fanatizmu ir netgi ekstremizmu ji įgauna neigiamą reikšmę, kaip antai perdėtas savo tiesų brukimas kitiems, kartais pasireiškiantis net brutaliais veiksmais. Taigi, kad fundamentalizmo sąvoka yra „išversta" į iškreipto fundamentalizmo sąvoką", - pritariau.

Organizatoriai tą pripažino ir teisinosi, jog taip fundamentalizmas dažniausiai apibūdinamas viešoje erdvėje.

Visgi konferencijos pabaigoje organizacinė redakcinė grupė neprieštaravo, kad galutiniame pareiškime teiginys: konferencijos dalyviai susirūpinę fundamentalizmo apraiškų didėjimu, mano siūlymu būtų pakeistas į: dalyviai susirūpinę ekstremizmo apraiškų didėjimu, kartais tapatinamu su fundamentalizmu.

Konferencijoje - ne tik apie fundamentalizmą
Konferencijoje susirinkome ne tik diskutuoti apie fundamentalizmą. Vienas iš konferencijos tikslų buvo paskatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp musulmonų ir žydų religinių bendruomenių bei jaunimo organizacijų, kuriant ateities projektų idėjas, sudarant galimybes pažinti tiek atvykusiųjų į konferenciją religijas, tiek kiekvieno iš dalyvių šalies kultūrą, tiek kiekvieną dalyvį atskirai.

Paskaitas fundamentalizmo bei atsakingo pilietiškumo temomis skaitė bei diskusijas vedė garsūs politikai bei žurnalistai: garsus žmogaus teisių gynėjas, pakistanietis Bashy Quraishy iš Danijos, Ajmal Masroor iš Didžiosios Britanijos, Vladimir Turner iš Čekijos bei Dirk Thesenvitz iš Vokietijos. Kadangi konferencijos dalyvių skaičius buvo tikrai didelis, dėl to daugiausia buvo dirbama grupelėse - tad vietos pasireikšti kiekvienam tikrai netrūko.

Įdomu, kad savaitę trukusioje konferencijoje kiekviena diena prasidėdavo ekumenine krikščionių malda, popiet melsdavosi musulmonai - apeigos būdavo atviros, tad turėjom puikią galimybę susipažinti su kitos religijos išpažinimu.

Vyriausias amžiumi dalyvis iš Švedijos pastebėjo: „Nustebau, kad susirinko tikrai religingas, tikintis ir mandagus, t.y. labai gerbiantis kitą žmogų, jaunimas. Dažnai tikinčiais save vadinantis jaunimas neretai iš tikrųjų būna nelabai religingas, o dažnai ir visai mažo tikėjimo, ar nutolęs nuo Dievo mokymo".

Organizatoriai sąmoningai parengė dalyviams ekskursiją po kalnuotos šalies dalį. „Tai darėm daugiau ne dėl pažintinių dalykų, o dėl to, kad visi turėtų laiko pabendrauti neformaliai - pažinti vieni kitus," - sakė EYCE atstovės. Kadangi susirinko tikrai margas jaunimas, skirtingų kultūrų, religijų ir patirčių, tad buvo tikrai ko neformalaus bendravimo metu vieniems iš kitų pasimokyti ir sužinoti.

Aplankyta viena paslaptingiausių Europos kalnų upė Runa, vieta, kur, kaip teigia katalikai, esą buvo apsireiškusi Marija, įspūdingas senovinis miestas su istoriniu tiltu ir kt.

Mintys po konferencijos
Nors kampanija prieš fundamentalizmą šiek tiek suglumino, visgi po jos išvažiavome, manau, nemažai gero drauge nuveikę. Džiugu, kad stengiamasi kovoti ne tiek prieš fundamentalizmą, kaip savo vertybių laikymąsi, bet prieš šių tiesų brukimą kitiems, pasireiškiantį ekstremizmu (smurtiniais reiškiniais) ar radikalizmu (perdėtu ar fanatišku savo tiesų išpažinimu, ypač jei tai prikišama kitiems). Konferencijoje buvo akcentuojama, kad nuo mūsų aktyvumo priklauso, kaip viskas klostysis. Kad reikia labiau šviesti apie savo bendruomenes (o tuo pačiu šviesti ir savo bendruomenių narius), nes daug nesusipratimų atsiranda iš vienas kitų nepažinimo, kartais dėl mūsų pačių pasyvumo spaudos skleidžiai dezinformacijai. Reikia kovoti ne tik už save, bet ir už kitas religijas, pasisakyti, jei reikia ir pan. Kad nepaliktum vieni kovos lauke, o juk drauge esame daug stipresni!

O konferencijos lygis buvo išties aukštas - stebino jaunimo brandus suvokimo lygis, jautėsi jaunųjų organizatorių didelė patirtis organizuojant projektus.

Apibendrinant, tokie susitikimai yra ypač naudingi, kad paneigtų stereotipus apie tam tikras žmonių socialines grupes (pvz.: musulmonas, tai jau teroristas, žydas - turtuolis ir pan.), praplėsti mąstymą, išgirsti kitataučių ir kitatikių problemas ir mintis, aptarti bendrus iššūkius ir kaip juos galima būtų įveikti.
EYCE informavo, kad sekanti kompanija bus prieš gamtos teršimą, už ekologiją.

Merūnas Jukonis