Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Nastopka Martynas - reformatų Bažnyčios kuratorius 1879 - 1963 m.
Tuesday, 08 March 2011 12:56
There are no translations available.

martynasnastopkaKuratorius Martynas Nastopka gimė 1879 m. kovo 28 d. Rinkuškių kaime, netoli Biržų, pasiturinčių, pažangių ev. reformatų Marės Plepytės ir Jokūbo Nastopkų šeimoje. Jo tėvai stengėsi, kad visi keturi jų vaikai įgytų išsilavinimą. Todėl Martynas, baigęs keturias gimnazijos klases, įstojo į Kursko matininkų mokyklą, ją baigęs tarnavo Vilniuje. Čia susipažino su inžinieriumi Petru Vileišiu, kuris jį pakvietė dirbti prie tiltų statybos. Martynas dirbdamas kartu ir mokėsi. Išlaikė egzaminus ir gavo inžinieriaus padėjėjo laipsnį. Iki Pirmojo pasaulinio karo Jaltoje statė irigacijos sistemas. Prasidėjus karui, buvo mobilizuotas į caro kariuomenę, dalyvavo kovose, užsitarnavo štabo kapitono laipsnį.

1921 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Biržuose. Buvo paskirtas prekybos ir pramonės bendrovės „Agaras" vedėju. Po penkerių sėkmingo darbo metų buvo pakviestas į Žemės ūkio ministeriją melioracijos skyriaus vyr. revizoriumi. 1944 m. su žmona pasitraukė į Vakarų Vokietiją. Po to persikėlė į Ameriką, gyveno Solon miestelyje - Klivlendo priemiestyje. Kuratorius Martynas Nastopka mirė 1963 m. spalio 23 d. savo namuose.

Martynas Nastopka buvo aktyvus bažnytinio gyvenimo narys, kur begyventų: 1922 m. buvo išrinktas Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios kuratoriumi, dalyvaudavo beveik visuose Sinoduose. Pasitraukęs iš Lietuvos, apsigyveno Regensburge, Bavarija, pietinėje Vokietijoje. Jis buvo vienintelis kuratorius sugebėjęs iš taip toli - per visą Vokietiją - 1948 m. birželio 24 d. atvykti į pirmąjį išeivijos lietuvių reformatų Sinodą Klein Wittensee, Šlesvigo Holšteino žemė, Vokietijos šiaurė. Tuo metu visų atsidūrusių tremtyje lietuvių buvo labai sunki finansinė padėtis, Vokietijoje tomis dienomis vyko pinigų reforma. Bet kurt. Martyno Nastopkos pasiryžimo sunkumai nesustabdė.

Persikėlęs į JAV, jis buvo nuolatinis Lietuvos ev. reformatų Sinodų tremtyje dalyvis. Prieš mirtį, blogai pasijutęs, kurt. Martynas Nastopka prašė žmonos nepalikti jo svetimoje šalyje ir nors pelenus amžinam poilsiui parvežti į Rinkuškių kapines, kur palaidoti du jo broliai: vyresnysis - veterinarijos gydytojas Petras Nastopka ir jaunesnysis - Lietuvos kariuomenės generolas Stanislovas Nastopka. Velionio valia 1964 metais buvo išpildyta žmonos ir jos sesers bei sūnėnų dėka.

Nuotraukoje: prie kurt. Martyno Nastopkos kapo Rinkuškių kapinėse trečioji karta: menotyrininkė dr.Ingrida Korsakaitė ir literatūros kritikas prof. dr. Kęstutis Nastopka

 

Pasinaudota „Mūsų sparnai" Nr.15, 1963 m. gruodis; Nr.18, 1965 m.