Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Evangelikų reformatų dvasininkai susitiko su parapijiečiais
Jeudi, 31 Mars 2011 18:19
There are no translations available.

kg_logo


parapijieciaiTikriausiai kiekvienam lietuviui, šiek tiek besidominčiam istorija, Kėdainiai žinomi kaip Radvilų miestas, didžiuosius kunigaikščius Biržų - Dubingių reformatiškos šakos didikus menantis miestas. Tačiau paskutinieji šimtmečiai Radvilų palikuonims reformatams kaip religinei bendruomenei nebuvo palankūs. Maras, karai, sovietmetis ir daugelis kitų negandų išblaškė evangelikus reformatus, ir daugeliui jie liko tik gražus istorinis paveldas. Ar tikrai taip? Vis dėlto Kėdainiuose liko nors ir negausi, bet vieninga, nuoširdi ir gyva evangelikų reformatų parapija - išpildanti visas jai patikėtas funkcijas.

Kėdainių reformatai kartą per mėnesį, trečiąjį mėnesio sekmadienį, renkasi į pamaldas Senojoje gatvėje Nr. 1 esančioje didingoje Evangelikų reformatų bažnyčioje, miestelėnų nuo seno vadinamoje „kalvinkoje", kur skelbia Dievo Žodį, švenčia Viešpaties Vakarienę, krikštija vaikus, sutuokia poras... Apie šiuos ir daugelį kitų parapijos džiaugsmų bei rūpesčių parapijiečiai kalbėjo kovo 20 d., po pamaldų susirinkę parapijos sesijoje. Šis visuotinis susirinkimas buvo neeilinis, nes jame ir prieš tai pamaldose dalyvavo parapiją vizituojantis Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas. Parapijos nariai turėjo progą asmeniškai su juo pasikalbėti, pasidžiaugti, išreikšti pageidavimus, pasiūlymus, pasisakyti bėdas, kurias artėjantis Lietuvos evangelikų reformatų sinodas Biržuose pasistengs išspręsti.

su_kun.tomu_sernuParapijiečiai pageidavo, kad bažnyčioje būtų įrengti vargonai, kurie galėtų tarnauti ne tik parapijai pamaldų metu, bet ir Kėdainių visuomenei bažnyčioje rengiamų sakralinės muzikos koncertų metu. Parapijiečiai irgi norėtų, jog Kėdainiuose tarnautų vietoje gyvenantis dvasininkas, kad būtų aktyviau dirbama su jaunimu. Kun. Tomas Šernas patikino, jog visi šie pageidavimai bus pateikti sinodo suvažiavimui ir sprendžiami.

Delegate ir kėdainiečių atstove į sinodą sesijoje išrinkta Audronė Risakovienė. Be jos visuotiniame Lietuvos evangelikų reformatų suvažiavime, kuris vyksta kasmet per Jonines Biržuose, turi teisę ir pareigą dalyvauti parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius bei ilgametis Bažnyčios kuratorius Algimantas Dagys.

Radvilų laikus menanti Kėdainių evangelikų reformatų parapija kviečia atsiliepti visus reformatus ar jiems prijaučiančius, kviečia visus Dievą mylinčius krikščionis kartu pagarbinti Viešpatį, tarnauti Jo garbei, pabūti visiems kartu maldoje ne tik šiuo Gavėnios laikotarpiu, Velykų rytą, bet ir kiekvieną mums Viešpaties duotą dieną.

Ramūnas ŠELIAKAS