Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Hermanas Peteris Rombergas
Jeudi, 19 Mai 2011 17:12
There are no translations available.

ronbergas_pMūsų bičiulis Hermanas Peteris Rombergas
(1915 10 03 - 2011 05 17)
Vos prieš pusmetį atšventęs 95-ąjį gimtadienį mirė lietuvių evangelikų nuoširdus draugas Hermanas Peteris Rombergas iš Duisburgo - su Vilniumi susigiminiavusio Vokietijos miesto.

H.P.Rombergas gimė 1915 metais spalio 3 d. mažame Vokietijos miestelyje netoli Wismar‘o. Pabaigęs mokyklą bei universitetą, kaip ir daugelis jaunų Vokietijos vyrų, buvo įtrauktas į Antrąjį pasaulinį karą. Pateko į nelaisvę ir iki 1949 m. buvo kalinamas Rusijos karo kalėjime, kaip belaisvis dirbo sunkius darbus, ten gerai išmoko rusų kalbą. Grįžęs į Vokietiją, p.Rombergas apsistojo Duisburge ir tapo Max-Planck gimnazijos mokytoju, direktoriumi, ten dirbo iki pensijos (1980). Peteris Rombergas ir jo žmona Christa, kol jėgos leido, labai daug dirbo Meidericho evangelikų bažnyčioje.

P.Rombergas vos ne kasmet aplankydavo Lietuvą, draugavo su evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų parapijomis. Gerai mokėdamas rusų kalbą, galėjo betarpiškai bendrauti su parapijiečiais, susirado draugų ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Biržuose, Nem. Radviliškyje. Jis labai skatino darbą su vaikais ir jaunimu. Kad Nemunėlio Radviliškyje daug metų tradiciškai vyksta vaikų vasaros stovyklos - didelis P.Rombergo nuopelnas.

P.Rombergas su žmona Christa rėmė Vilniaus liuteronų parapijos įkurtą Sandoros fondą. Jų dėka į Vilnių buvo išsiųsta daug medikamentų. Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčiai Rombergai atsiuntė suolus, Panevėžio evangelikų reformatų parapijai parūpino Komunijos indus, daugelį kitų didesnių ar mažesnių darbų sutuoktiniai Rombergai padarė Lietuvos evangelikų bažnyčioms. P.Rombergas dalyvavo daugelyje susitikimų kaip patarėjas įvairiais klausimais, ypatingai Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčioje. Jo nuomonę gerbė bene kiekvienas.

2000 m. Hermanas Peteris Rombergas už aktyvų darbą Meidericho evangelikų bažnyčios bendruomenės gyvenime, kurios nariu Jis buvo per 30 metų, už užmegztą ir plėtotą partnerystę tarp Duisburgo ir Vilniaus miestų, 85-ojo gimtadienio proga Duisburgo miesto vadovybės buvo apdovanotas Garbės kryžiumi su kaspinu. Įteikiant apdovanojimą buvo pažymėtas taip pat Jo uolus darbas gerinant santykius tarp krikščionių ir musulmonų. Šiai problemai Vokietijoje jau prieš dešimtmetį buvo skiriamas ypatingas dėmesys.

Paskutinį kartą Peteris Rombergas draugus Lietuvoje aplankė 2000 m., būdamas 85-erių metų.
2004 m. Peteris ir Christa Rombergai apsigyveno Duisburgo protestantų Sinodo senelių namuose. Christa Romberg mirė 2007 metais, o Peteris iki paskutinių dienų labai domėjosi Lietuva, džiaugdavosi sulaukęs svečių iš Lietuvos, susirašinėjo su draugais, prašydavo atsiųsti lietuviškos spaudos ir apgailestavo, kad dėl sveikatos niekada jau negalės apsilankyti Lietuvoje...

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia liūdi netekusi artimo bičiulio ir nuoširdžiai užjaučia Peterio Rombergo artimuosius.

InfoRef.lt