Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Helvetijos simbolis
Freitag, den 10. Oktober 2008 um 13:08 Uhr
There are no translations available.

(Helvetų tikėjimo išpažinimas, Confessio Helvetica posterior)

1536 metais Šveicarijos konfederacijai priklausę vokiškieji Šveicarijos reformatų kantonai priėmė pirmąjį bendrą tikėjimo išpažinimą, Confessio Helvetica prior. 1565/66 prancūziškai kalbantysVakarų Šveicarijos reformatai bei ką tik šį tikėjimą priėmęs Kurpfalzo kunigaikštis Frydrichas III inicijavo pirmąjį bendrą visos Šveicarijos kalvinistų ir Cvinglio pasekėjų tikėjimo išpažinimą – Confessio Helvetica posterior.

Jo pagrindu paimtas 1561 parašytas išsamus reformatoriaus Cvinglio mokinio J. H. Bullingerio (1504-1575) veikalas, kuris, šiek tiek pakeistas, buvo išleistas 1566 lotynų ir vokiečių kalbomis bei priimtas ir patvirtintas visų Šveicarijos reformatoriškų kantonų. Jame sistemiškai pristatomas reformatų kalvinistų tikėjimas, pabrėžiantis Dievo suverenumą bei tikinčiųjų išrinktumą. Trisdešimtyje skyrių paliečiamas visas krikščioniško mokymo ir krikščioniško gyvenimo spektras, paradedant nuo aukščiausio Šventojo Rašto autoriteto (sk. 1), baigiant santykiais su valstybe (sk. 30). * greitai susilaukė atgarsio kitose Europos reformatų Bažnyčiose, ir 1566 jį perėmė škotų, 1567 vengrų, 1570 lenkų, 1571 prancūzų Bažnyčios. Greta Heidelbergo Katekizmo (1563), * yra pasaulyje svarbiausias bei autoritetingiausias reformatų tikėjimo išpažinimas.

H.L.