Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Hugenotai
Friday, 10 October 2008 13:21
There are no translations available.

Hugenotai, (pranc. huguenots < vok. Eidgenossen,) [toliau -*] Prancūzijos evangelikai reformatai, J. Kalvino ir W. Farelio sekėjai. Atsirado apie 1520 m., daugiausia tarp aukštuomenės ir vid. sluoksnių atstovų. Nuo 1540 m. * gretos sparčiai augo. Karalius Henrikas II (1547–59) pradėjo juos persekioti.

Savo veiklą * organizavo Šveicarijos protestantų bendruomenių pavyzdžiu. 1559 m. įvyko pirmasis sinodas, įsteigta Prancūzijos evangelikų reformatų bažnyčia. Veikė 2000 bendruomenių, 0,5 mln. tikinčiųjų. * siekė savo tikėjimo pripažinimo, pilietinių ir politinių teisių. Katalikų bažnyčia ir karalius tai vertino kaip grėsmę absoliutizmui. Karaliaus bei kunigaikščių Guise‘ų priešiškumas hugenotams 1562 peraugo į religinius karus (hugenotų karai). 1598 m. karalius Henrikas IV paskelbė Nanto ediktą. * gavo kai kurių teisių ir privilegijų, jų teritorijose (ypač p. Prancūzijoje) laisvę nevaržomai išpažinti savo tikėjimą. Liudvikas XIV kontrreformacijos metu atšaukė Nanto ediktą ir 1685 m. išleido Fontainebleau ediktą, kuriuo protestantizmas Prancūzijoje turėjo būti sunaikintas. >250 000 * buvo priversti bėgti iš Prancūzijos. Jie emigravo į Šveicariją, Olandiją, Angliją, Š. Ameriką, P. Afriką ir ypač Vokietiją, R. Prūsiją. 1715 m. Prancūzijoje pradėjo veikti nelegali * Bažnyčia. Tik po Prancūzijos revoliucijos * atgavo visišką lygiateisiškumą. Dauguma Prancūzijos kalvinistų 1938 m. susivienijo į Reformatų bažnyčią (*350 000 narių, 2004).

  H.L.