Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
EILINIS 2011 METŲ LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODO SUVAŽIAVIMAS BIRŽUOSE
Sunday, 19 June 2011 13:47
There are no translations available.

sinodas2010_2mBirželio 24-26 dienomis Biržuose į kasmetį suvažiavimą susirinks Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas - aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė. Sinodo atidarymo pamaldos prasidės birželio 24-ąją, 19 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

Kitą dieną, šeštadienį, 11 val. Sinodo dalyviai susirinks bažnyčioje į Sinodo plenarinius posėdžius-sesijas. Pirmojoje sesijoje naujai vienerių metų kadencijai iš pasaulietinių Sinodo kuratorių visuomet renkamas Sinodo posėdžių vadovas - direktorius. Direktoriaus pavaduotojo pareigos, pagal evangelikų reformatų bažnyčios kanonus, tenka vyriausiajam dvasininkui - generaliniam superintendentui. Iš dvasininkų Sinodas taip pat išsirenka sekretorių bei cenzorių. Sinodo darbotvarkė jau buvo patvirtinta prieš mėnesį Biržuose įvykusioje priešsinodinėje sesijoje.

Šiųmetinis Sinodo suvažiavimas nėra rinkiminis, todėl nebus renkama intersinodinė vadovybė - Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas ir Konsistorija, kurie trejų metų kadencijai buvo išrinkti pernai. Sinodalams bus pateikti šių Bažnyčios atsakingų institucijų - Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos prezidento, Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento metinės ataskaitos, pranešimai iš parapijų. Sinode numatoma pristatyti bažnytinės teisės projektus, skirtus diakoninei veiklai ir parapijų savivaldai reglamentuoti.

Numatoma svarstyti vilniečio evangeliškosios teologijos studento, šiuo metu bažnyčios lektoriaus Evaldo Tamariūno kandidatūrą katecheto (diakono) ordinacijai. E. Tamariūnas kitais metais baigia evangeliškosios teologijas studijas Klaipėdos universitete. Katecheto ordinacijai jį rekomendavo Dvasininkų sesija ir Konsistorija po to, kai kandidatas sėkmingai išlaikė kvalifikacijos egzaminą. Jeigu Sinodas priimtų teigiamą sprendimą, tikėtina, jog Sinodo uždarymo pamaldose generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas ordinuos kandidatą E. Tamariūną katecheto (diakono) tarnystei. Katechetai turi teisę pamaldų metu vilkėti šioms pareigoms tinkamus liturginius evangelikų reformatų dvasininkų rūbus, atlikti visus patarnavimus, išskyrus savarankiškai administruoti Viešpaties Vakarienę ir eiti parapijos klebono pareigas.

Sprendžiamojo balso teisę Sinode turi ordinuoti dvasininkai, Sinodo kuratoriai ir parapijose išrinkti delegatai. Visi evangelikai reformatai, bažnytinės teisės nustatyta tvarka, turi patariamojo balso teisę ir gali dalyvauti atviruose Sinodo posėdžiuose ir kviečiami dalyvauti pamaldose.

Birželio 26 dieną, sekmadienį, 11 val. prasidės iškilmingos Sinodo pamaldos su Šventa Vakariene. Per pamaldas bus paskelbti nauji Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo priimti kanonai.

Kun. Rimas Mikalauskas
Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentas