Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržų žydų kodą šifruoja „aušriečiai", jaunieji reformatai ir... vokiečiai
Vendredi, 24 Juin 2011 09:04
There are no translations available.

birzieciuzodis

 

Aušros vidurinės mokyklos moksleiviai, vadovaujami mokytojo Vidmanto Jukonio, penktadienį pradėjo tvarkyti senąsias žydų ir karaimų kapines vaduoja jas iš žolynų, valo antkapių užrašus

Nuo šių metų veikiausiai nebereikės raudonuoti prieš miesto svečius dėl šalia Širvėnos ežero esančių apleistų senųjų Biržų žydų ir karaimų kapinių. Mat jau šią vasarą bendromis pastangomis jas rengiamasi sutvarkyti ir parengti vaizdinį pristatymą tautos, kone pusę tūkstančio metų gyvenusios Biržuose iki žiauriojo holokausto. Kapines tvarkys ne tik biržiečiai moksleiviai, kaip buvo numatyta - sumanymas tampa tarptautiniu projektu.

SAVIVALDYBĖ REMIA
Gegužės pabaigoje savivaldybės vadovai susitiko su projekto iniciatoriais. Merė Irutė Varzienė ir merės pavaduotoja Stasė Eitavičienė susitiko su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti atstove Ingrida Vilkiene, lektore, žydų kilmės Ya‘arit Glezer bei viešnias atlydėjusiu kapinių sutvarkymo idėjos projekto vadovu mokytoju Vidmantu Jukoniu.

Biržų „Aušros" vidurinės mokyklos istorijos mokytojas V. Jukonis pristatė pradedamą įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama sutvarkyti senąsias Biržų žydų kapines, įtraukiant jaunimą, skatinant domėtis Biržų istorija ir tarpukariu buvusia didžiausia mūsų miesto bendruomene - Biržų žydais (litvakais).

Rajono vadovai pažadėjo, kad savivaldybė kuo galėdama prisidės prie projekto įgyvendinimo, nes tai yra miesto garbės reikalas.
- Kapines jau pradedame tvarkyti, o baigsime vasaros pabaigoje. Aktyviai dalyvauja „Aušros" vidurinės mokyklos aštuntokai, kiek vėliau prie jų prisidės Biržų evangelikų reformatų parapijos jaunimo grupė. Manau, kad jaunimą geriausia mokyti leidžiant jiems patiems prisiliesti prie istorijos, - teigė V. Jukonis.

Istorijos mokytŽydų ir karaimų kapinės ilgai buvo apleistosojas sakė, kad darbų yra labai daug, nes kapinės - didžiulės ir labai apleistos. Planuojama sutvarkyti išvirtusius paminklus, nuvalyti apkerpėjusius, apsamanojusius paminklinius akmenis (suskaičiuota, jog viso paminklų yra apie 500), iškirsti netvarkingai sužėlusius medžius ir krūmus, padaryti takelius, sutaisyti išvirtusią kapinių tvorą bei pastatyti informacinį stendą.

Pasak V. Jukonio, sutvarkyti kapines nėra vienintelis tikslas. Projekto pabaigoje bus parengta vaizdinė prezentacija ir fotografijų paroda apie projekto eigą, Biržuose gyvenusią žydų bendruomenę, jos tragišką likimą ir Biržuose dar išlikusį žydų kultūrinį paveldą.

UŽMIRŠOM RADVILŲ ŽODŽIUS?
Mokytojas atskleidė, jog sulaukia kai kurių kolegų klausimų, kodėl rūpinasi žydais, kurie kaip ir nėra tikri šakniniai lietuviai. Pasak V. Jukonio, tokie klausimai jį kiek stebina, nes pirmiausia kapinės yra istorinis ir kultūrinis Lietuvos ir Biržų miesto paveldas. O antra, tai yra mūsų žmogiška pareiga. V. Jukonis priminė Biržų įkūrėjų, didikų Radvilų žodžius: „Krikščionys prievartos atveju turi ginti žydus taip, kaip pačius save, nes vietiniai žydai yra šio miesto nariai".

- Deja, tenka konstatuoti, jog II pasaulinio karo metu vadovaujant naciams, žydų (litvakų) žudynėse dalyvavo ir kelios dešimtys to meto Biržų miesto piliečių ir linkuviečių, - sakė mokytojas.

Tad Biržuose nelikus žydų bendruomenės, mes turėtume pasirūpinti mūsų buvusių miestiečių sakraline vieta. Be to, mieste vis sulaukiame svečių, kurie domisi Lietuvos žydų istorija ir nori pamatyti, kaip atrodo senosios jų kapines.

- Džiunglės ir išvirtę paminklai garbės Biržams nedaro, - nuogąstavo mokytojas, priminęs gražų sutapimą, jog šie metai mūsų valstybėje paskelbti žydų holokausto aukų atminimo metais.

PRISIDĖS IR VOKIEČIAI
Projektas bus tarptautinis. Prie kapinių tvarkymo vasaros pabaigoje prisidės ir Vokietijos piliečiai - bendra krikščionių ir žydų draugija, kurios dauguma yra reformatai, besidomintys žydų istorija bei kultūra. Daugiau nei 20 vokiečių rugpjūčio pabaigoje atvyks į Biržus ir savaitę tvarkys kapines.

Bendradarbiavimu su Vokietijos Lipės krašto vokiečiais besirūpinantis Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas „Biržiečių žodžiui" sakė:

- Ši draugija atvyksta iš mūsų partnerės Lipės reformatų bendruomenės. Jie jau pernai lankėsi Biržuose ir pamatę labai apleistas kapines nutarė vėliau atvykti ir jas aptvarkyti. Džiugu, kad atsitiktinai, bet tarsi Dievo rankos vedimu, susijungė dvi iniciatyvos sutvarkyti sakralinę vietą.

Toks bendradarbiavimas Biržams naudingas ne tik kultūrine prasme: dvi dešimtys vokiečių daugiau nei savaitei išnuomos „Tylos" viešbutį, valgys Biržų kavinių maistą, nuomos biržiečių autobusą, lankysis pilyje, apsipirks parduotuvėse ir kt.

Kunigas R. Mikalauskas bei mokytojas V. Jukonis įžvelgė ir kitą naudą: jaunimas turės išskirtinę patirtį dirbti tarptautinėje komandoje, susipažins su kitos kultūros žmonėmis ir galės praktiškai panaudoti anglų kalbos žinias.

SU KASTUVU DARBUOSIS IR VYSKUPAS?
Birželio pradžioje Savivaldybėje vyko susitikimas su reformatų atstovais dėl minėtos tarptautinės delegacijos iš Vokietijos priėmimo.

Susitikime su Biržų rajono vicemere ir V. Jukoniu dalyvavęs kun. Rimas Mikalauskas informavo, jog dar žiemą jis kartu su Vokietijos krikščionių-žydų draugijos atstovu lankėsi Savivaldybėje, susitiko su tuometiniu vicemeru A. Franku, administracijos vadove ir meru bei gavo visų pritarimą šiai tarptautinei akcijai.

- Dabar matom, jog tai tęsia naujos kadencijos vadovai, - savivaldybės vadovų požiūriu džiaugėsi Rimas Mikalauskas.
Tai pat išaiškėjo, jog rugpjūčio 28 d. Biržuose svečiuosis ir evangelikų reformatų bažnyčioje pamokslaus Lipės krašto reformatų generalinis superintendentas (vyskupas) ir Vokietijos vyriausiasis karo kapelionas kun. dr. M. Dutzmann. Jis taip pat žadėjo atvykti anksčiau ir kartu su kitais tvarkyti kapines.

PARTNERIŲ - DAUG
Kapinių tvarkymo projektą įgyvendins Biržų „Aušros" vidurinės mokyklos moksleiviai, vadovaujami mokytojo V. Jukonio, bendradarbiaudami su Biržų evangelikų reformatų jaunimo grupe ir Lipės krašto vokiečiais.

Jaunimą parems Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Biržų rajono savivaldybė, Biržų krašto muziejus „Sėla", Biržų evangelikų reformatų parapija ir Lipės krašto evangelikų reformatų bažnyčia.

- Tikiuosi, kad ši vieta galės tapti pagarbą keliančiu vienu iš kultūrinių ir istorinių Biržų paminklų, o prieigos (prie holokausto aukų paminklo, skirto žydų aukoms, įrengus įdomų informacinį stendą) - turistų lankoma ir šviečiamąja moksleivių vieta, - sakė Vidmantas Jukonis. Mokytojas pridūrė, jog taip pakils ir Biržų, kaip kultūringos bendruomenės, įvaizdis.

- Jau dabar, žydų bendruomenėse kalbama apie šį projektą, Biržai minimi ypač geru žodžiu, - projekto pradžia džiaugėsi V. Jukonis.

Merūnas JUKONIS
D. Mikelionio nuotr.
„Biržiečių žodis"