Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatų Sinodas Biržuose per Jonines
Montag, den 27. Juni 2011 um 12:51 Uhr
There are no translations available.

Audronės Risakovienės nuotraukaBirželio 24-26 dienomis Biržuose į kasmetį suvažiavimą rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas - aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė. Nuo 1920-ųjų Reformatų Sinodo suvažiavimai vyksta Biržuose, Joninių metu. Tokia vieta ir laikas buvo neatšaukiamai įtvirtinti ateičiai 1930 ir 1935 metų Sinodo kanonais.

Vokietijoje ir Šveicarijoje XVI amžiaus 2-ojo dešimtmečio pabaigoje prasidėjusi Vakarų Bažnyčios Reformacija greitai pasiekė Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Istorijos šaltinių liudijimu Abraomas Kulvietis apie 1540 metus vadovavo Vilniuje veikiančiai naujai, protestantiškai mokyklai - Reformacijos kūdikiui Lietuvoje. 1551-aisiais savo dvare Lukiškėse, prie Vilniaus, kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo dvare jau buvo laikomos evangeliškos pamaldos. 1557 metų gruodžio 14 dieną, minimas Sinodo suvažiavimas Vilniuje. Jame buvo priimtas tikėjimo išpažinimas su kalvinistine Viešpaties Vakarienės teologine interpretacija. Nuo šių metų evangelikų reformatų Sinodai kasmet susirenka į suvažiavimus, kurių metu apsprendžia tikėjimo ir bažnytinės organizacijos reikalus Lietuvoje. Sinodų suvažiavimų vieta XVI-XIX amžiais dažniausiai būdavo Vilnius.

Skaistės Švambarytės nuotraukaSovietmečiu valdžia draudė Sinodų suvažiavimus, tačiau, prasidėjus Sąjūdžiui, 1988-aisiais Lietuvos reformatai vėl atnaujino Sinodo veiklą Biržuose, kur yra didžiausia Lietuvos evangelikų reformatų parapija su katedraline bažnyčia.

Joje birželio 24-osios vakarą vyko šiųmetinio Sinodo atidarymo pamaldos, kurioms vadovavo Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas, talkinant Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonui Rimui Mikalauskui, trims Lietuvos reformatų kunigams ir svečiui - Vokietijos evangelikų reformatų sąjungos atstovui, kunigui Erhardui Mischei.

Šeštadienį šioje bažnyčioje visų Lietuvos reformatų parapijų delegatai nagrinėjo įvairius bažnytinius ir organizacinius klausimus, neretai karštai diskutuodami, kaip ir dera demokratijos, o ne hierarchiniais principais grįstoje bažnytinėje santvarkoje: sprendžiamojo balso teisę turi ordinuoti dvasininkai, Sinodo kuratoriai ir parapijose išrinkti delegatai (visi evangelikai reformatai, bažnytinės teisės nustatyta tvarka, turi patariamojo balso teisę ir gali pareikši savo nuomonę atviruose Sinodo posėdžiuose). Taip pat buvo pristatyti bažnytinės teisės projektai, skirti plėsti diakoninę veiklą ir tobulinti parapijų savivaldą.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas darbą baigė sekmadienį iškilmingomis pamaldomis, per kurias buvo paskelbti nauji Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo priimti kanonai. Generalinis superintendentas kunigas T. Šernas ordinavo bažnyčios lektorių Evaldą Tamariūną katecheto (diakono) tarnystei. Šiuo kanonu Sinodas paskyrė naująjį dvasininką oficialiu generalinio superintendento atstovu. Pamaldose taip pat buvo perskaityti sveikinimai šalies vadovams, broliškoms Reformatų bažnyčioms užsienyje ir Lietuvos evangelikų liuteronų Sinodui, vykusiam tomis pat dienomis Tauragėje.

InfoRef.lt