Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Katecheto E.Tamariūno ordinacijos pamokslas
Mardi, 05 Juillet 2011 16:10
There are no translations available.

evaldas_mMieli krikščionys, mano broliai ir seserys Viešpatyje Kristuje, gerbiami sinodalai, kuratoriai ir kolegos kunigai. Pirmą kartą stoviu prieš Jus neįprastai aukštai ir pirmąkart, kai mano darbinį juodąjį kostiumą, apgaubė naujas, labai neįprastas bei išskirtinis rūbas...

Prisipažinsiu, kad savo galimos ordinacijos į katechetus proga, jau buvau susidėliojęs tam tikrą savo pamokslo tinklelį, bet po pastarųjų įvykių turėjau jį gerokai pakoreguoti. Staiga supratau, kad nerimo, vidinės įtampos ir atsakomybės persunkti žodžiai, kurie lyg ir turėtų lydėti kiekvieną naujoką, čia ir dabar visiškai nebetinka.

Todėl, kad kartu su Jumis dalyvaudamas papildomose naktinėse Sinodo pamaldose, budriai saugomose kelių ekipažų ginkluotų vyrų, patyriau, kad nesu nei jaunas, nei žalias, nei vilnietis, nei biržietis, o esu toksai kaip ir kiekvienas iš Jūsų - Dievo Žodžiu reformuotos Viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčios dalis.

Staiga supratau, kad ne tik nelaimė suartina, bet ir gyvas tikėjimas, kai jis pradeda veržtis iš kasdienybės varžtų:
ar dažnai mes taip vieningai giedame, stovime, klupime; žinojau, kad tikėjimas teikia viltį ir stiprybę, bet kad suartina, - pirmą kartą patyriau tai gyvai ir stipriai.

Kaip taikliai vėlyvame penktadienio pamoksle pastebėjo kun. Rimas, į visa tai, kas su mumis atsitiko, iš tiesų privalome žiūrėti kaip apaštalas Paulius į savo dieglį,- tai yra santūriai, be panikos ir dėkingai. Nes kiekvienas dieglys tvirtam organizmui yra paskata veikti ir atidžiau paanalizuoti savo ankstesnę veiklą, ištirti patiems save. Kiekvienam, paprastai, labiau rūpi savas skausmas, na o mūsiškis yra išskirtinis tuo, kad yra mums visiems bendras. O bendromis jėgomis kovoti su vienu diegliu yra paprasčiau.

Tačiau toje kovoje vis dėlto gan garsiai skamba ir kiti žodžiai, pasakyti to paties apaštalo: „Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už blogą, bet visuomet skatinkite daryti gera vieni kitiems ir visiems" [1 Tes 5,15]

Paulius kalba apie tam tikrą tvirtą požiūrį į taiką, įsitikinimą, kuris kadaise neleido suskaldyti tada dar labai jaunos, silpnos krikščionių bažnyčios.

Buvusio aršaus Jėzaus pasekėjų persekiotojo, vėliau Kristaus paliesto apaštalo, po atsivertimo tapusio karščiausiu ir uoliausiu Viešpaties Kristaus skelbėju, taigi, Pauliaus dvilypumas, šiandien tarsi byloja mums, kad net ir žmogus, praeity daręs didelių klaidų, vėliau gali mokyti apie tikrus, esminius taikos pagrindus.
Paliestas Dievo Sūnaus, tačiau taipogi turintis ir karčią bei pripažintą nuosavų klaidų patirtį, apaštalas Paulius sugebėjo diplomatiškai užglaistyti konfliktą, grėsusį suskaldyti Bažnyčią, kuriai tuomet ir taip užteko priešų, pasakęs: „Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis" [Apd 15, 9].

Tikėjimas tuščias be maldos. Galbūt todėl kelis pastaruosius metus mano ilgametė malda beveik visuomet tokia pati: Viešpatie Jėzau Kristau, susimylėk, ir siųsk savo Šventąją Dvasią man, nusidėjėliui, neleisk nei man, nei mano artimiesiems žodžiais ar darbais darkyti paveikslo, pagal kurį mus pats sukūrei.

Šiandien, jau kaip ordinuotas katechetas šią maldą papildysiu žodžiais: globok, Viešpatie, savo tarną, kuris Tavuoju vedimu, jau yra įgaliotas kalbėti Tavo vardu, pasidalinti Tavuoju Žodžiu su Tavo mylimais žmonėmis, padėdamas Tavosioms avims rasti taiką ir ramybę: „Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos" [Jn 10, 29].

Todėl laimink mano šeimą, mano artimuosius, visus geros valios žmones ir, maldauju, Jėzau Kristau, mūsų Išganytojau ir Gelbėtojau - laimink vieningą Reformatų bažnyčią ir nepamiršk tų, kurie vis dar nerado kelio pas Tave. Amen.