Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržų bažnyčioje - vestuvių ir krikštynų metas
Vendredi, 08 Juillet 2011 10:55
There are no translations available.

Gražina Dagytė

Po Margirio Šišlos KrikštoBiržų evangelikų reformatų bažnyčios dvasininkai ir tikintieji, dieną naktį pakaitomis budintys saugos tarnybos darbuotojų stebimoje šventovėje, kupini tikėjimo ir vilties. Šviesių nuotaikų jiems teikia ne tik sustiprėjęs bendruomenės narių tarpusavio supratimo jausmas, gausėjantis tikinčiųjų būrys, bet ir vis dažniau Maldos namų duris atveriantys jauni žmonės. Birželio paskutiniosiomis dienomis bei liepos pradžioje šventovėje pakrikštyti du naujagimiai, sutuokta jaunavedžių pora.

Urtei Valintėlytei suteikiamas Krikšto sakramentasBendruomenės nariai džiaugiasi jos būrį papildžiusiais mažyliais ir jų tėveliais. Iš Biržų kilusi Vijūnė Šišlienė ir jos vyras, evangelikas reformatas Kornelijus Šišla birželio 25 d. tarp Sinodo sesijų krikštijo sūnų Margirį. Parapijos klebonas, kunigas Rimas Mikalauskas džiaugėsi, jog vaiko tėvelis, istorikas Kornelijus ne sykį kantriai dirbo evangelikų reformatų organizuotose vaikų ir jaunimo stovyklose.

Birželio 26 d. per Sinodo pamaldas savo atžalą pakrikštijo dar viena vilniečių reformatų pora. Editos ir Giedriaus Valintėlių dukrelę Urtę palaiminęs kunigas Rimas Mikalauskas mergytės motinai dėkojo už pagalbą vertėjaujant iš prancūzų kalbos.

Jaunavedžiai Aušra Pudinskaitė ir Romas Klimašauskas Biržų bažnyčiojeBene daugiausiai džiaugsmo tikinčiųjų bendruomenei suteikė liepos 2 d. į šventovę sugužėjęs gausus vestuvininkų būrys. Aukso žiedus tąkart sumainė biržietė, evangelikė reformatė Aušra Pudinskaitė ir Romas Klimašauskas. Pora šiuo metu gyvena ir dirba Vilniuje. Sutuoktiniai prie šventovės durų ilgai fotografavosi su artimaisiais bei draugais. Į dangų iš jų rankų kilo širdutėmis apklijuoti balionai.

Kunigai Raimondas Stankevičius ir Rimas Mikalauskas praėjusį antradienį korespondentei džiaugėsi, jog Sinodo pirmąją dieną prasidėjusi bažnyčios apgultis neįtakoja parapijos gyvenimo - ir toliau organizuojamos kapinių šventės, Amžinybėn palydimi mirę bendruomenės nariai, tuokiami jaunavedžiai, krikštijami mažyliai. Klebonas Rimas Mikalauskas pastebėjo, jog viso šito nebūtų, jei bažnyčią saugos tarnybos vyrams būtų pavykę uždaryti.

Foto autorės