Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Evangelikų aljansas
Vendredi, 10 Octobre 2008 13:32
There are no translations available.

Evangelikų aljansas [toliau -*]  * įkurtas 1846 metais Londone. Steigiamojoje konferencijoje dalyvavo 921 krikščionis iš 50 Šiaurės Amerikos ir Europos evangelikų Bažnyčių. Tai vienas seniausių ekumeninių judėjimų. * tikslas tuomet ir šiandien išreikšti tikinčiųjų kaip Kristaus kūno vienybę ir bendradarbiavimą. Tai ne Bažnyčių, o evangelinį tikėjimą išpažįstančių brolių ir seserų sąjunga. *, būdamas teologiniu požiūriu koncervatyviojo evangelikalų judėjimo dalimi, savo tikėjimo išpažinime akcentuoja Biblijos autoritetą, asmeninį tikėjimą, Jėzaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo istoriškumą, misijų bei evangelizavimo svarbą.

Šiandieninis Pasaulio * (World Evangelical Alliance) reprezentuoja 120 šalių savarankiškus nacionalinius * su maždaug 160 milijonų tikinčiųjų. * rengia maldos savaites, konferencijas, evangelizacijas, remia bendrus evangelinius misijų, žiniasklaidos, socialinio darbo, švietimo bei teologinius projektus, rūpinasi persekiojamais krikščionimis ir religinėmis mažumomis. Europoje veikia 30 nacionalinių *. Lietuvoje * nėra.

                                                                                                                                                            H.L.