Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržiečiai dalyvauja Vengrijos reformatų jaunimo festivalyje
Monday, 25 July 2011 13:51
There are no translations available.

csillagpontŠią savaitę Biržų parapijos atstovai dvidešimt trejų Merūnas Jukonis ir aštoniolikmetė Inga Krisiukėnaitė dalyvauja Vengrijos reformatų bažnyčios organizuojame jaunimo festivalyje „Starpoint" (vengr. „Chillagpont"). Biržiečius reformatus bei daugiau kaip 20 tarptautinės delegacijos svečių, tarp kurių - partnerinių bažnyčių Europoje, Azijoje ir Šiaurės Amerikoje atstovai, pakvietė Vengrijos reformatų bažnyčia. Biržiečiai turi progą pabendrauti su vokiečiais, škotais, prancūzais, anglais ir daugelio kitų šalių reformatų jaunimu.

Kas dvejus metus vykstančiame Dievo žodžio skleidimo festivalyje šiemet dalyvauja daugiau nei 3 600 vengrų reformatų (iš jų daugiau nei 600 savanorių pagalbininkų). Festivalio tema - „Dievo prisilietimai". Keturias dienas trunkanti stovykla gausi įvairių veiklų.

„Diena prasideda ankstyva rytine malda mažose grupelėse (jų šiemet daugiau nei 120), po šių - pusryčiai. Vėliau vyksta rytinė dikcija („Morning speeking and devotion"), kurios metu gilinamės į pagrindinę stovyklos temą - prisilietimus (Dievo ir žmonių). Džiugu, kad svečiai turi galimybę girdėti vertimą anglų kalba, naudojant radijo bangų imtuvus ir ausines. Po šios dalies jaunimas susirenka į mažas grupeles, kur dar daugiau ir giliau paliečiama bei pakartojama jau nagrinėta tema. Po pietų vyksta įvairūs užsiėmimai: seminarai, diskusijų stalai, pokalbiai su žymiais žmonėmis, įvairios dirbtuvės. Ir visa tai - tik vengriškai. Tačiau organizatoriai mums parūpina įvairios veiklos ir nuobodžiauti netenka. Vakare - vakarinė dikcija, „Dievo žodžio" (mokymo) nagrinėjimas. Po šios dalies - metas atsipalaiduoti klausant garsių Vengrijos grupių ar trypiant tautinius šokius. Diena pralekia labai greitai..." - pasakojo jaunieji Lietuvos ev. reformatų bažnyčios delegatai.

Festivalio organizatoriai džiaugiasi, kad jau penktasis festivalis kaskart gausėja: pirmajame dalyvavo kiek daugiau nei tūkstantis, o šiemet - daugiau kaip 3600 jaunuolių. Pasak biržiečių, festivalis šiemet sulaukė ne tik Vengrijos televizijų, bet ir šios šalies prezidento dėmesio.

Lietuvaičiai taip pat sutiko ir Biržuose matytų veidų: Tatos miesto, kuriame šiemet ir vyksta festivalis, kunigą, buvusį superintendentą dr.Markus Mihaly (jis prieš metus  dalyvavo kun. Tomo Šerno inauguracijoje į generalinio superintendento pareigas). M. Mihaly pats susirado biržiečius ir įteikė dovanų bei perdavė šiltus linkėjimus lietuviams reformatams.

Taip pat įvyko ir susitikimas su Vengrų bažnyčios atstovais ryšiams su užsieniu, kurie plačiau papasakojo apie Vengrų ev. reformatų bažnyčią.

Anot Merūno ir Ingos, vengrai nemenkai žino apie Lietuvos reformatus, bažnyčios istoriją.

„Susitikime vengrų atstovas mus dažnai lygino su savo bažnyčia - abiejų bažnyčių istorija yra labai panaši. Prieš Austrų-Vengrų imperijos atsiradimą vengrai buvo labai stipri protestantiška šalis, kurioje dominavo reformatai. Kaip ir nemaža Lietuvos dalis Radvilų laikais. Vėliau, Vengriją prijungus prie Austrijos, jie buvo kiek užguiti." - el. paštu pasakojo biržiečiai.

Vengrų bažnyčios atstovai taip pat teigė, kad žino šiandienos situaciją Biržuose ir visokeriopai palaiko teisėtus Biržų reformatų parapijos reikalavimus. Vengrai patvirtino, jog išsiuntė kreipimąsi į Lietuvos vyriausybę, Teisingumo ministrą, Vengrijos ir Lietuvos ambasadas.

Vengrų reformatų bendruomenė turinti daugiau kaip 2 mln. tikinčiųjų yra viena gausiausių Europoje. Ši Bažnyčia yra aktyvi Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios partnerė, su vengrais palaikomi glaudūs ir šilti santykiai.

Daugiau foto ir video

InfoRef.lt