Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Stovykloje vaikai mokysis bendrystės
Tuesday, 26 July 2011 13:36
There are no translations available.

siaures_rytai_logonemradas2011
Prie Apaščios ir Nemunėlio upių santakos įsikūrusiame Nemunėlio Radviliškyje prasidėjo Lietuvos evangelikų reformatų vaikų vasaros stovykla. Ją rengia jaunimo draugijos „Radvila" bei Nemunėlio Radviliškio ir Biržų evangelikų reformatų parapijų jaunimas.

Vaikų vasaros stovykla vyksta jau aštuonioliktą kartą Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos patalpose. Šiais metais stovykloje yra 80 vaikų iš įvairių Lietuvos miestų. Apie pusę jų - biržiečiai. Stovyklos organizatoriai džiaugiasi savanoriškai dirbančių vadovų gausa, jų net 24.

Šeši iš jų - vokiečiai. Stovykloje nemažai naujų vadovų, tačiau galima sutikti ir patyrusių, ne pirmus metus stovykloje dirbančių. Naujieji vadovai prieš stovyklą yra kruopščiai atrenkami ir paruošiami. Stovyklos dvasinis vadovas - kunigas Rimas Mikalauskas bei jam gelbstintis kunigas Dieter Gartmann iš Vokietijos. Stovyklos direktorė - Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugijos „Radvila" narė Šarūnė Vareikaitė.

Kunigas Rimas Mikalauskas kalbėjo, jog šį kartą stovykloje mažiau berniukų. Taip pat mažesni būriai, tad vadovams lengviau susitvarkyti su mažaisiais stovyklautojais. Anksčiau stovykloje dalyvaudavo apie 110 vaikų, šiemet jų kur kas mažiau. Kunigas Rimas Mikalauskas spėjo, jog tai greičiausiai dėl ekonominių sumetimų, nes stovykla yra išlaikoma tėvų.

Stovykla, kaip įprasta, prasidėjo šeštadieninėmis atidarymo pamaldomis Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bažnyčioje. Vaikai ir jų tėveliai klausė kunigų tariamų sveikinimo žodžių.

Šių metų vaikų vasaros stovyklos tema - „Viešpaties Jėzaus Kristaus svarbiausia krikščioniška malda jo mokiniams: „Tėve mūsų". Stovykloje bus rengiamos Biblijos studijos grupelėse, pamokėlės pagal Bibliją įvairaus amžiaus vaikams. Taip pat veiks šokių, dailės, muzikos, vaidybos bei kiti būreliai, vyks sportiniai užsiėmimai. Kiekvieną dieną 16 valandą rengiamos vaikų pamaldos. Nuo 21 valandos visi yra maloniai kviečiami užsukti į atvirą bažnyčią, kur giedamos giesmės, meldžiamasi, skelbiamas Dievo žodis.

Tikimasi, jog stovykloje vaikai išmoks bendradarbiauti tarpusavyje, ugdys socialinius ir meninius įgūdžius bei dvasines ir moralines vertybes. Vaikai bus supažindinti su Šventuoju Raštu, ugdomas jų ryšys su Dievu.

„Pirmasis stovyklos tikslas yra tas, kad vaikai išmoktų ne tik „Tėve mūsų", tačiau ir įgys žinių apie pačią maldą. Antrasis - bendrystė vienų su kitais. Vaikai susibendrauja, įgyja įvairių įgūdžių", - kalbėjo kunigas Rimas Mikalauskas.

Aistė Vitkauskaitė