Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Konfirmantus vadino Dievo akademijos pirmakursiais
Dienstag, den 02. August 2011 um 16:39 Uhr
There are no translations available.

Gražina Dagytė

Konfirmantai po iškilmingų pamaldų prie Biržų bažnyčios kartu su parapijos klebonu Rimu Mikalausku, kunige Sigita Švambariene ir katechetu (diakonu) Evaldu Tamariūnu.Paskutinį liepos sekmadienį Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje buvo švenčiamos iškilmingos konfirmacijos pamaldos.

Dieną naktį budinčioje Biržų bažnyčioje pastaruoju metu visada yra tikinčiųjų, tačiau liepos trisdešimt pirmąją jų buvo itin gausu. Jau nuo pat ankstyvo ryto į gėlėmis bei baltais kaspinais išpuoštą šventovę skubėjo ir lazdelėmis besiramsčiuojančios senolės, ir jaunos poros, vedinos krykštaujančiais mažyliais. Daugelio rankose žydėjo vasaros puokštės, skirtos konfirmantams.

„Šiandien - viena iškiliausių dienų bažnyčioje, kai jauni žmonės stoja surinkimo akivaizdon patvirtinti krikščionišką tikėjimą evangelikų reformatų išpažinime", - į susirinkusiuosius kreipėsi Biržų parapijos klebonas Rimas Mikalauskas. Jis džiaugėsi, jog net dvidešimt „jaunų sielų" taps tikrais bendruomenės nariais ir pirmą kartą prieis prie Viešpaties Vakarienės stalo.

Dvasininkas konfirmantų tėvams ir krikštatėviams priminė tą tolimą laiką, kai jie vaikus atnešė ar atvedė į bažnyčią pirmą sykį, kad krikšto metu už juos išpažintų bendrą krikščionišką tikėjimą.

Konfirmacijos dieną, žvelgdami į savo vaikus ar krikštavaikius, artimieji, pasak kunigo, gali džiaugtis, kad jų prieš daugelį metų ištarti išpažinimo žodžiai nebuvo tušti. Jauni žmonės patys atėjo į šventovę, kad patvirtintų savo tikėjimą. Tai, pasak dvasininko, galima vadinti vaikų padėka tiek savo žemiškiesiems tėvams, tiek Dievui.

Kunigas R.Mikalauskas kreipėsi į konfirmantus sakydamas, jog nuo šio sekmadienio jie tapo Dievo akademijos pirmakursiais. Dvasininkas linkėjo jauniems žmonėms išmokti ne tik mokytis, studijuoti, bet ir studentauti - bažnytines tiesas išmokti pritaikyti gyvenime.

Kai kurie vaikinai bei merginos po iškilmingų pamaldų korespondentei prisipažino šių metų vasarą ne tik kur kas giliau suvokę daugybę religinių tiesų, bet ir širdyse stipriau pajutę tėvų, senelių ir prosenelių paliktą tikėjimą. Gyvenimas jauniems žmonėms suteikė galimybę apmąstyti Biblijoje dėstomas tiesas, budint bažnyčioje ištisą parą. Konfirmacijos dieną jaunimas suskaičiavo, jog šventovė saugoma jau 879 valandas.

Autorės nuotraukose:

Konfirmantai po iškilmingų pamaldų prie Biržų bažnyčios kartu su parapijos klebonu Rimu Mikalausku, kunige Sigita Švambariene ir katechetu (diakonu) Evaldu Tamariūnu.

Daugiau autorės nuotraukų žiūrėkitė čia: camera