Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Monografija, skirta Lietuvos reformacijos genezei
Vendredi, 10 Octobre 2008 15:02
There are no translations available.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Auksė Skiparytė

Spalio 8 d Vilniaus paveikslų galerijoje aptarta kultūros ir literatūros istorikės, hum. m. daktarės, VU doc. Dainoros Pociūtės monografija „Maištininkų katedros. Ankstyvoji reformacija ir lietuvių-italų evangelikų ryšiai“. Diskusijoje, kurią moderavo dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė, dalyvavo prof. habil. dr. Arūnas Sverdiolas, habil. dr. Ingė Lukšaitė, dr. Darius Kuolys, prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė. Nuostabia renesanso ir baroko muzika susirinkusius nudžiugino kamerinio ansamblio “Reversio” solistai Darius Klišys ir Mindaugas Radzevičius.

Tai, kad knyga laukta skaitytojų, liudijo gausiai susirinkę vakaro dalyviai, tarp kurių buvo ir Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas prof. Sigitas Kregždė, Lietuvos ev. reformatų superintendentas Rimas Mikalauskas, kun. Raimondas Stankevičius, Vilniaus parapijos atstovai.

Vakaro metu priminta, jog knyga – ne pirmasis VU docentės, Lietuvių literatūros katedros vedėjos Dainoros Pociūtės (Abukevičienės) darbas. Ši kultūros ir literatūros istorikė, reformacijos tyrinėtoja yra išleidusi monografiją “XVI-XVII a. protestantų bažnytinės giesmės. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Prūsų Lietuva”, išspausdinusi daug straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje.

Nauja autorės monografija skirta reformacijos Lietuvoje genezės ir ankstyviausiojo jos raidos etapo analizei. Knyga atveria naują Lietuvos kultūros istoriografijos temą – Italijos evangelizmo reikšmės Lietuvai faktorių. Monografijoje plačiai panaudojami italų ir lietuvių evangelikų ryšius įrodantys ir LDK renesanso religinę padėtį visiškai naujai nušviečiantys dokumentai, autorės atrasti įvairiuose Italijos, Belgijos ir kitų šalių archyvuose bei bibliotekose. Ypatingas dėmesys monografijoje skiriamas dviejų, autorės nuomone, pagrindinių Lietuvos reformacijos figūrų – Abraomo Kulviečio bei Mikalojaus Radvilos Juodojo religinės veiklos, tekstų bei idėjų aptarimui. Vakaro metu

D. Pociūtė susirinkusiems papasakojo, kaip klostėsi knygos rašymo istorija, trukusi pastaruosius penkerius metus. “Viskas prasidėjo nuo Abraomo Kulviečio, kurio pėdomis pradėjau sekti Italijoje. Žinojau, kad Kulvietis Sienoje (Italija) apsigynė mokslo doktoratą, - kalbėjo naujojo veikalo autorė. – Ieškodama tai patvirtinančių dokumentų, ėmiau nuoširdžiai studijuoti tuometinę Sienos ir Toskanos kultūrinę aplinką. Ieškojau Lietuvos ir Italijos reformacijos ryšių. Teko dirbti Belgijos, Olandijos ir kitų šalių archyvuose. Mano tikslas buvo kurti pasakojimą, per kurį norėjau parodyti, kokia daugialypė Lietuvos reformacija. Gaila, jog mūsų valstybės reformacijos istoriografija nežinoma Vakaruose. Net ir naujausiose enciklopedijose tai nėra fiksuojama, nors daugelis tyrinėtojų pripažįsta Lietuvos reformacijos unikalumą”.

Prof. habil. dr. A.Sverdiolas pasidalino įspūdžiu, kurį patyrė, perskaitęs monogtafiją. “Gaivumas, netikėtumas, nebūta knyga…- sakė jis. – Į reiškinius žiūrima iš labai arti. Asmenų, veikalų ir idėjų judėjimas atskleistas taip gyvai, kad apskritai nebelieka apriorinės perskyros tarp “ten” ir “čia”.

Prof. habil. dr. E. Ulčinaitė teigė, jog D. Pociūtės knyga – “naujais istoriografiniais atradimais pagrista ir konceptualiai nušviesta Lietuvos reformacijos ir krikščioniškosios minties istorija”.

Tiek dr. D. Kuolys, tiek kiti kalbėjusieji negailėjo gerų žodžių monografijos autorei. Habil. dr. I. Lukšaitė, kurios tyrimų kryptys Lietuvos kultūros istorija XV – XVII a., reformacijos Lietuvos istorija (XVI – XVII a.), keletos knygų ir pusšimčio mokslinių straipsnių autorė, išsakė ir šiokios tokios kritikos.

Į teologus provokuojančius prof. habil. dr. Eugenijos Ulčinaitės klausimus apie knygoje paminėtas ir daug dėmesio knygos pristatymo vakare sulaukusios sąžinės kategoriją atsiliepė Lietuvos ev. ref. gen. superintendentas kun. Rimas Mikalauskas. Jis paaiškino, kad sąžinės krikščioniškas supratimas yra formuojamas Biblijos tekstų. Ypatingai knygoje minimų consientia ir avaria priešprieša greičiausiai kyla iš ap. Pauliaus laiško Filipiečiams ”Daigelis - apie juos nekartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu - elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas – pražūtis, jų dievas - pilvas ir jų garbė-gėda.” (Fil. 3,18-19), tačiau, krikščionybė, o šiuo atveju ir reformacinio sąjūdžio lyderiai semiasi ir iš Senojo Testamento, kur Dievo tauta, tiek ir jos atskiras narys yra atsakingi už savo veiksmus prieš Dievą, pažįsta jo Įstatymą. Kunigas taip pat dėkojo autorei už gražią dovaną bei pabrėžė, kad istorikai šiandien kalba už tuos, kurie kalbėti jau nebegali. Kad pasirodžiusi knyga yra dar viena dovana, kurią dovanojant visi, įskaitant ir patį dovanotoją - praturtėja. Ir taip esti visuomet, kai dovanojamos dvasinės dovanos. Tačiau, jos visuomet atnešamos konkrečiuose, žemiškuose kūnuose ir todėl yra patiriama tų dovanų kaina. Atsakomybės kaina, kurią tobulinusiai pažįstame Jėzuje Kristuje.

Vakaro dalyviai skubėjo įsigyti D. Pociūtės monografiją, kuri yra neabejotinai novatoriškas tyrimas, pagrįstas naujais istoriografiniais atradimais ir išsamiai nušviečiantis Lietuvos reformacijos genezės vaizdą.

Nuotraukos autorės