Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis 2013 metų Sinodo suvažiavimas Biržuose
Wednesday, 19 June 2013 10:56
There are no translations available.

Joninių savaitgalį - Biržuose susirinks Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas į eilinį suvažiavimą

Kiekvienais metais Aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas susirenka į eilinį Sinodo suvažiavimą Biržuose, Joninių metu. Biržų miestas bei jame esanti evangelikų reformatų bažnyčia, kaip Sinodo susirinkimo vieta bei Joninių laikas buvo parinkti ir patvirtinti dar 1920 metais. Pirmoji Sinodo suvažiavimo diena yra skirta posėdžiams, kuriuose išklausomi sveikinimai, pranešimai aktualiomis Bažnyčiai temomis, paskelbiamos tarnystės ataskaitos ir svarstomi, priimami bažnytinės teisės aktai.

Antrąją Sinodo suvažiavimo dieną - švenčiamos iškilmingoms pamaldoms su Viešpaties Vakariene, jose paskelbiami Sinode priimti nutarimai, vyksta naujai pašauktų dvasininkų šventinimai arba pasaulietinių Sinodo kuratorių įvedimas tarnystėn.

Šiemet Sinodui yra pateikti bažnytinės teisės projektai bažnytinės santuokos ir skyrybų klausimais. Bus teikiamas siūlymas dvasininko pašventinimui ir naujų pasaulietinių vyresniųjų - Sinodo kuratorių pašaukimui.

Maloniai kviečiame visus evangelikus reformatus dalyvauti Sinodo posėdžiuose, kuriuose visi turi pasisakymo teisę ir kartu švęsti iškilmingas Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo pamaldas Joninių Sekmadienį.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo dalyvių registracijos pradžia - 2013 metų birželio 22 dieną, šeštadienį, 10 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Sinodo atidarymo pamaldų pradžia - 11 val. Posėdžių pradžia - 11:30 val. Sinodo uždarymo pamaldos - 2013 metų birželio 23 dieną, 11 val.

Kun. Rimas Mikalauskas, Lietuvos ev. ref. vice-superintendentas

 

 

 
Išrinkta nauja Lietuvos Reformatų Bažnyčios vadovybė
Monday, 25 March 2013 09:21

Lietuvos evangelikų reformatų generaliniu superintendentu perrinktas kun. Tomas Šernas

Konsistorijos (Sinodo kolegijos) prezidentu - panevėžietis Sinodo kuratorius Petras Romualdas Puodžiūnas

Sinodo dalyviai.          Aurelijos Arlauskienės nuotraukaŠeštadienį Vilniuje vykusiame neeiliniame Lietuvos evangelikų reformatų Sinode paaiškėjo kas vadovaus religinei bendruomenei artimiausius trejus metus. Bažnyčios generaliniu superintendentu perrinktas dvasininkas Tomas Šernas, vicesuperintendentu - kunigas Rimas Mikalauskas. Išrinkta nauja Konsistorija (Sinodo kolegija) iš 4 dvasininkų ir 4 vyresniųjų pasauliečių. Konsistorijos prezidentu  išrinktas Sinodo kuratorius Petras Puodžiūnas iš Panevėžio ir viceprezidentu Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius. Sinodo susitikime dalyvavo ne tik visų šalies religinės bendruomenės parapijų atstovai, bet ir Seimo nariai, ministerijų atstovai.

Read more...
 
Šeštadienį paaiškės, kas vadovaus Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai
Friday, 22 March 2013 22:50
There are no translations available.

Šeštadienį Vilniuje įvyks neeilinis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, skirtas naujiems Bažnyčios vadovams išrinkti. Sinodas šaukiamas dėl netikėtos Konsistorijos prezidento, Sinodo kuratoriaus dr. Mykolo Mikalajūno netekties. Taip pat susitikime tikimasi išspręsti ir įsisenėjusias evangelikų reformatų bendruomenės problemas - nauja Bažnyčios vadovybė padės sutelkti negandų išvargintus tikinčiuosius.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos (anksčiau vadintos Sinodo Kolegija) posėdyje dar vasarį nuspręsta sušaukti neeilinį aukščiausios Bažnyčios institucijos - Sinodo suvažiavimą, kurio metu būtų išrinktas ne tik naujas Konsistorijos vadovas, bet ir kiti Bažnyčios atsakingi asmenys.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 2 of 8