Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
2012-ųjų Sinodas Biržuose
Tuesday, 26 June 2012 15:17
There are no translations available.

Įprastai per Jonines, Biržuose susirinko šių metų eilinio suvažiavimo Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo delegatai nuo parapijų, kunigai ir pasaulietiniai kuratoriai. Daugeliui Sinodo dalyvių bei svečių šis ramus ir darbingas suvažiavimas buvo geru priminimu apie pernykštį, visiškai kitokį suvažiavimą, kuris vyko įtampoje ir nežinioje, bandant uždaryti bažnyčią, sutrukdyti Sinodo darbą. Daugelis prisiminė bemieges naktis bažnyčioje, kasdienius budėjimus ir tvirtą vienybę.
Read more...
 
Artėja eilinis 2012 m. Sinodo suvažiavimas Biržuose
Wednesday, 20 June 2012 15:25
There are no translations available.

Joninės -  Lietuvos reformatų Sinodų suvažiavimo metas

Artėja Joninės ir su jomis - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas Biržuose. Birželio 23 dieną, 11 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje prasidės Sinodo atidarymo pamaldos, jose Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas paskelbs naujos 2012 metų kadencijos Sinodo suvažiavimą atidarytu. Po pamaldų - pirmojoje sesijoje generalinis superintendentas pakvies Mandatų komisiją pranešti apie atvykusius Sinodo dalyvius ir bus išsirinkta Sinodo vadovybė: Sinodo direktorius - pasaulietis kuratorius, sekretorius - dvasininkas ir cenzorius - dvasininkas. Vice direktorius - nerenkamas. Kanonine tvarka šias pareigas eina generalinis superintendentas. Pirmoje Sinodo dalyje, kai išrinkta Sinodo vadovybė užims savo vietas prezidiume, bus pristatyti atvykę svečiai, išklausyti sveikinimai žodžiu ir raštu. Kitose sesijose numatomi bažnytinės vadovybės, Sinodo Revizijos komisijos, parapijų bei kitų bažnytinių ar su Bažnyčia susijusių institucijų pranešimai. Popietinėse Sinodo sesijose bus svarstomi bažnytinės teisės aktai. Šiemet sprendimams bus pristatomas priešsinodinėje sesijoje apsvarstytas bažnytinės vyresnybės - Sinodo dvasinių ir pasaulietinių kuratorių nuostatų projektas. Naujame projekte, pasitelkiant Sinodų šimtmetines tradicijas, priimtus aktus ir atsižvelgiant į XXI amžiaus iššūkius, siekiama sustiprinti Sinodo kuratorių instituciją, tiksliau nustatyti jų pašaukimo, kompetencijos ir rinkimų reikalavimus.
Read more...
 
Reformatų Sinodas Biržuose per Jonines
Monday, 27 June 2011 12:51
There are no translations available.

Audronės Risakovienės nuotraukaBirželio 24-26 dienomis Biržuose į kasmetį suvažiavimą rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas - aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė. Nuo 1920-ųjų Reformatų Sinodo suvažiavimai vyksta Biržuose, Joninių metu. Tokia vieta ir laikas buvo neatšaukiamai įtvirtinti ateičiai 1930 ir 1935 metų Sinodo kanonais.

Vokietijoje ir Šveicarijoje XVI amžiaus 2-ojo dešimtmečio pabaigoje prasidėjusi Vakarų Bažnyčios Reformacija greitai pasiekė Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Istorijos šaltinių liudijimu Abraomas Kulvietis apie 1540 metus vadovavo Vilniuje veikiančiai naujai, protestantiškai mokyklai - Reformacijos kūdikiui Lietuvoje. 1551-aisiais savo dvare Lukiškėse, prie Vilniaus, kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo dvare jau buvo laikomos evangeliškos pamaldos. 1557 metų gruodžio 14 dieną, minimas Sinodo suvažiavimas Vilniuje. Jame buvo priimtas tikėjimo išpažinimas su kalvinistine Viešpaties Vakarienės teologine interpretacija. Nuo šių metų evangelikų reformatų Sinodai kasmet susirenka į suvažiavimus, kurių metu apsprendžia tikėjimo ir bažnytinės organizacijos reikalus Lietuvoje. Sinodų suvažiavimų vieta XVI-XIX amžiais dažniausiai būdavo Vilnius.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 4 of 8