Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
EILINIS 2011 METŲ LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODO SUVAŽIAVIMAS BIRŽUOSE
Sekmadienis, 19 Birželis 2011 13:47
sinodas2010_2mBirželio 24-26 dienomis Biržuose į kasmetį suvažiavimą susirinks Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas - aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė. Sinodo atidarymo pamaldos prasidės birželio 24-ąją, 19 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

Kitą dieną, šeštadienį, 11 val. Sinodo dalyviai susirinks bažnyčioje į Sinodo plenarinius posėdžius-sesijas. Pirmojoje sesijoje naujai vienerių metų kadencijai iš pasaulietinių Sinodo kuratorių visuomet renkamas Sinodo posėdžių vadovas - direktorius. Direktoriaus pavaduotojo pareigos, pagal evangelikų reformatų bažnyčios kanonus, tenka vyriausiajam dvasininkui - generaliniam superintendentui. Iš dvasininkų Sinodas taip pat išsirenka sekretorių bei cenzorių. Sinodo darbotvarkė jau buvo patvirtinta prieš mėnesį Biržuose įvykusioje priešsinodinėje sesijoje.

Skaityti daugiau...
 
Sinodo dalyviai
Sekmadienis, 18 Gegužė 2008 10:36
Sinodą sudaro ir sprendžiamąją teisę turi:

a) ordinuoti dvasininkai:

1. Kun. Tomas Šernas, Vilniaus ev. ref. parapijos klebonas, Generalinis superintendentas. Tel. +370 687 56846

2. Kun. Rimas Mikalauskas, Biržų ev. ref. parapijos klebonas taip pat administruoja dvasininkų neturinčias Papilio ir Švobiškio ev. ref. parapijas, vicesuperintendentas. Konsistorijos narys dvasininkas. Tel. +370 686 66383.

3. Kun. Raimondas Stankevičius, Vilniaus ev. ref. parapijos klebonas, Kėdainių ir Panevėžio ev. ref. parapijų administratorius, Konsistorijos viceprezidentas. Tel.: +370 65543678

4. Kun. Sigita Švambarienė, N.Radviliškio ev. ref. parapijos administratorė, Biržų II dvasininkė, vaikų namų Medeikiuose, Biržų r. "Vaiko užuovėja" kapelionė. Konsistorijos narė dvasininkė. Tel.: +370 681 66661

5. Kun. Tomas Sakas, Klaipėdos ev. ref. parapijos klebonas ir Kauno ev. ref. parapijos administratorius. Konsistorijos narys dvasininkas. Tel.: +370 656 45016

6. Kun. Romas Pukys, Šiaulių ev. ref. parapijos administratorius. Tel.: +370 41 579421

Pastaba: Kun. Romas Pukys yra ordinuotas evangelikų liuteronų dvasininkas. Reformatų parapiją aptarnauja administratoriaus teisėmis Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios -Unitas Lithuaniae- Sinodo kvietimu bei Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios Vyskupo pritarimu Leuenbergo Konkordijos bei ankstesnių sutarčių tarp evangeliškų Bažnyčių pagrindu.

Evangelikų reformatų dvasininkai šiuo metu netarnaujantys parapijose:

7. Kun. dr. Kęstutis Daugirdas, įgaliotasis Bažnyčios atstovas ryšiams su Vokietija. Šiuo metu dirba Mainzo universitete, rašo teologijos daktaro habilitacinį darbą.

8. Katechetė Gitana Gasiūnaitė, neapmokamose ilgalaikėse atostogose. Tel.: +370 617 20216 .

b) kuratoriai, renkami paties Sinodo neribotam laikui:

1. Valerija Kubiliūnienė, N.Radvilškis, +370 450) 55245
2. Vytautas Vegys, Biržai, +370 699 52597
3. Donatas Balčiauskas, Vilnius, +370 698 76500
4. Palmyra Krikščiukienė, Biržai, +370 450) 31808
5. Vytautas Variakojis, Biržai, +370 450 57665
6. Lina Vyšniauskienė, Papilys, +370 450 58132
7. Aleksandra Balčiauskienė, Biržai, +370450 31609
8. Algimantas Dagys, Kėdainiai, +370 687 70324
9. Dr. Renata Bareikienė +370 688 88632
10. Dr. Mykolas Mikalajūnas - Konsistorijos prezidentas (1936 12 15 - 2012 10 19)
11. Elzė Dagienė +370 611 91517

c) parapijų delegatai Sinodo nustatytomis kvotomis (kan.VI-1957) renkami vieneriems metams atstovauja Unitas Lithuaniae Sinodui (2009/2010 m. kadencijos delegatais atstovautos Sinode parapijos pažymėtos tamsesniu šriftu):

 1. Biržai 8 delegatai atstovauja iki 1600 tikinčiųjų
 2. Vilnius 2 delegatai atstovauja iki 400 tikinčiųjų
 3. Papilys 2 delegatai atstovauja iki 400 tikinčiųjų
 4. N.Radviliškis 1 delegatas atstovauja iki 200 tikinčiųjų
 5. Švobiškis 1 delegatas atstovauja iki 200 tikinčiųjų
 6. Šiauliai 1 delegatas atstovauja iki 200 tikinčiųjų
 7. Klaipėda 1 delegatas atstovauja iki 200 tikinčiųjų
 8. Panevėžys 1 delegatas atstovauja iki 200 tikinčiųjų
 9. Kėdainiai 1 delegatas atstovauja iki 200 tikinčiųjų
 10. Salamiestis 1 delegatas atstovauja iki 200 tikinčiųjų
 11. Kaunas 1 delegatas atstovauja iki 200 tikinčiųjų
 12. Alytus 1 delegatas atstovauja iki 200 tikinčiųjų
 13. Kelmė 1 delegatas atstovauja iki 200 tikinčiųjų
 14. Jonava 1 delegatas atstovauja iki 200 tikinčųjų

GARBĖS KURATORIAI:

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas tikėjimo bičiuliams ir rėmėjams už pastovų ir nuoširdų krikščionišką rūpestį ir paramą Bažnyčios misijai yra suteikęs Sinodo garbės kuratorių vardus .Švardas vardas suteikia teisę dalyvauti Sinoduose su patariamojo balso teisę, gauti bažnytinę informaciją. Garbės kuratoriai:
1. Kun. Erhard Mische, Vokietija

2. John Gillies, Pharre, TX, JAV


 
Lietuvos reformatai išrinko naują vadovybę
Penktadienis, 25 Birželis 2010 13:17
Po Sinodo šventinių pamaldų.    R.Kūgio nuotr.Ilgąjį Joninių savaitgalį daugelis lietuvių sutiko iškylaudami, švęsdami, ilsėdamiesi. Tačiau reformatai per Jonines tradiciškai ne tik švenčia, bet ir intensyviai dirba: kaip ir kasmet, birželio 24 d. Lietuvos evangelikai reformatai rinkosi į eilinio Sinodo suvažiavimo antrosios dienos sesijas. Pagal reformatų bažnyčios tvarką, jos vadovybė renkama trims metams. Šis Sinodas ypatingas tuo, kad buvo rinkiminis.

Sinodas prasidėjo laikinai einančio generalinio superintendento pareigas kun. Tomo Šerno malda, po kurios metinį reformatų susibūrimą pasveikino ir maloniai nudžiugino „Jungtinis reformatų jaunimo ir vaikų choras" (tuo metu vyko vaikų dieninė stovykla, todėl aplink netrūko jaunatviško klegesio ir vaikiško, nuoširdaus džiaugsmo). Į Sinodo baigiamąsias sesijas Biržuose suvažiavo parapijų deleguoti atstovai, kuratoriai bei dvasininkai iš visos Lietuvos. Tądien kažkas galėjo pasigesti įprastinių užsienio svečių, tačiau verta paminėti, kad tuo pat metu intensyviai dirba ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio reformuotų bažnyčių delegatai - dabar JAV vyksta istorinis dviejų pasaulinių reformatų organizacijų jungtinis Sinodas Grand Rapids mieste. Čia susibūrė dauguma reformatų bažnyčių - Lietuvos reformatų partnerių vadovai bei delegatai. Grand Rapids dirba ir ev. ref. bažnyčios deleguoti atstovai - kun. Rimas Mikalauskas, bei kuratorė dr. Renata Bareikienė.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 5 iš 8