Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržuose Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas rinks naują bažnyčios vadovybę
Pirmadienis, 21 Birželis 2010 06:24
sinodas2010_2mLietuvos evangelikų reformatų Sinodas birželio 24 dieną, Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje susirinks į 2010/2011 m. eilinio suvažiavimo posėdžius. Posėdžių pradžia - 10:00 val., o Sinodo dalyvių registracijos pradžia nuo 9:00 val.

Šiemet eilinis Sinodo suvažiavimas ypatingas tuo, kad jame trijų metų įgaliojimus Sinodas suteiks naujai išrinktai bažnyčios vadovybei - Konsistorijai, jos prezidentui ir generaliniam superintendentui. Vykdant pernykščio Sinodo nutarimus pirmosiose suvažiavimo sesijose gegužės mėnesį Sinodas iškėlė kandidatus Konsistorijos prezidento, viceprezidento, narių ir bažnyčios vyriausio dvasininko - generalinio superintendento pareigoms. Konsistorijos prezidento pareigoms buvo pasiūlytos jau šias pareigas tris metus ėjusios Sinodo kuratorės dr. Renatos Bareikienės (Vilnius) ir kuratoriaus dr. Mykolo Mikalajūno, ilgamečio Lietuvos Biblijos draugijos direktoriaus kandidatūros.

Skaityti daugiau...
 
Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo 2010 m. eilinis suvažiavimas
Penktadienis, 21 Gegužė 2010 14:38
Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas susirinko į naujos 2010/2011 m. kadencijos sesijas Biržuose

Vykdydami praėjusių metų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo nutarimą, šiemet į Biržus Lietuvos evangelikų reformatų kunigai, kuratoriai ir parapijų delegatai, Konsistorijos ir Sinodo revizijos komisijos nariai susirinko gegužės 15-tąją. Toks sprendimas buvo priimtas dėl šių metų birželio 18-27 dienomis Grand Rapids mieste (JAV) vyksiančio pasaulio jungtinio reformuotų bažnyčių delegatų suvažiavimo, į kurį Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia delegavo Konsistorijos prezidentę dr. R. Bareikienę ir generalinį superintendentą kun. R. Mikalauską. Tad prieš išvykdami jie pristatė metines ataskaitas - Konsistorijos ir generalinio superintendento pranešimus Sinodui.

Sinodo atidarymo pamaldos.                G.Vaitiekūno nuotr.Eilinio šių metų Sinodo suvažiavimo sesijų darbo pradžią Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje, sinodinių pamaldų metu paskelbė Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas. Prieš pirmosios sesijos pradžią, Sinodo dalyviai klausėsi Dievo Žodžio - Šv.Rašto skaitinių (Apd 15,1-12 ir Jn 6,37-40) bei pamokslo. Kun.R.Mikalauskas citavo Jėzaus žodžius: „ ... aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė" (Jn 6,38), tuo atkreipdamas dėmesį, jog Sinodas taip pat yra pasiuntinys, privaląs vykdyti ne savo, bet savo Viešpaties - Jėzaus Kristaus valią. Sinodui pridera rūpintis Dievo Surinkimo kaimene ir priimtais sprendimais sudaryti kuo geresnes sąlygas sėkmingam Kristaus Evangelijos skelbimui šalyje, kurioje gyvename. Susirinkusieji meldė Šventosios Dvasios vedimo ir išminties.

Skaityti daugiau...
 
Lietuvos evangelikų reformatų sinodo suvažiavimas
Pirmadienis, 22 Birželis 2009 22:39

palaim_m

Šveicarijos evangelikų reformatų Bažnyčios paskatinta, Pasaulio evangelikų reformatų aljanso vadovybė 2009-uosius paskelbė Jono Kalvino 500 - jų gimimo bei kūrybinio palikimo metais. Lietuvos evangelikų reformatų sinodas taip pat atsiliepė į šį kvietimą ir 2009 m. eilinį suvažiavimą pažymėjo žymaus Ženevos teologo atminimu.

Malda. Sveikinimai. Darbas.

Birželio 20-21 dienomis Lietuvos evangelikų reformatų sinodas meldėsi, šventė Viešpaties Vakarienę ir posėdžiavo Biržuose. Bažnytinis sąskrydis prasidėjo atidarymo pamaldomis, kurių pabaigoje generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas paskelbė sinodo posėdžių pradžią. (Derėtų priminti, kad sprendžiamojo balso teisę suvažiavime turi visi evangelikų reformatų dvasininkai, pasaulietiniai vyresnieji - kuratoriai ir parapijose išrinkti vieneriems metams delegatai. Visi evangelikai reformatai, patvirtinę savo tikėjimą, gali dalyvauti atvirose sinodo sesijose patariamuoju balsu).
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 6 iš 8