Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lietuvos ev. ref. Sinodo eilinis 2009 m. suvažiavimas
Antradienis, 16 Birželis 2009 19:24

pamaldos_mBirželio 20-21 dienomis Biržuose posėdžiaus aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė - Sinodas. Kunigai, kuratoriai, parapijų delegatai ir kiti dalyviai yra kviečiami susirinkti registracijai prieš pamaldas Biržų evangelikų reformatų parapijos namuose nuo 9:30 valandos. Sinodo atidarymo pamaldų Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje pradžia - 11:00 valandą.
Po pamaldų ir trumpos pertraukėlės - pirmoji sesija, kurios metu bus išrinkta 2009 metų eilinio Sinodo suvažiavimo vadovybė: Sinodo direktorius - iš pasaulietinių Sinodo kuratorių, cenzorius ir sekretorius - dvasininkai. Sinodas posėdžiaus pagal 2009 m. gegužės 16 dieną išplėstame Konsistorijos priešsinodiniame posėdyje Biržuose patvirtintą darbotvarkę. Pagal ją numatyta išklausyti generalinio superintendento kun. Rimo Mikalausko, Konsistorijos prezidentės kuratorės dr. Renatos Bareikienės, Sinodo revizijos komisijos vadovo Giedriaus Vaitiekūno, parapijų atstovų ir kitus pranešimus. Numatyta svarstyti bažnytinės atsakomybės, dvasininkų misijų - tarnystės parapijose klausimus.

Skaityti daugiau...
 
Priešsinodinė sesija Biržuose
Sekmadienis, 17 Gegužė 2009 12:44

birzubaz_mEilinio 2009 m. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo tiksli data: 2009 06 20-21 d. 9:30 val. dalyvių registracijos pradžia Biržų ev. ref. bažnyčioje, atidarymo pamaldų pradžia - 10:00 val.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos kvietimu į atvirą Konsistorijos posėdį - Prešsinodinę sesiją - gegužės 16 dieną, į Biržus suvažiavo didžioji dauguma eiliniam 2009 metų Sinodo suvažiavimui išrinktų delegatų iš Vilniaus, Biržų, Kėdainių, Nemunėlio Radviliškio, Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių ir Kauno ev. ref. parapijų. Taip pat atvyko didžioji dauguma kuratorių bei dvasininkų. Priešsinodinę sesiją malda ir Dievo Žodžiu pradėjo gen. sup. kun. Rimas Mikalauskas. Posėdžiui pirmininkavo Konsistorijos prezidentė kuratorė dr. Renata Bareikienė. Sesijoje buvo diskutuojama dėl teikiamų klausimų svarstyti Sinodo suvažiavime, patvirtinta išankstinė darbotvarkė ir diskutuoti svarstytini klausimai. Sesijoje buvo pristatytas kandidatas į lektorius ev. teol. studentas Evaldas Tamariūnas iš Vilniaus. Daugiau laiko buvo paskirta bažnytinės disciplinos kausimo nagrinėjimui dėl dar 2002 metais Sinode suspenduoto kun.-diakono A.Kvedaravičiaus. Aktualus klausimas - ar šio asmens veiklą dar įmanoma vertinti kaip brolaus Kristuje? Šiuo sunkiu ir skaudžiu klausimu buvo išklausyti pasisakymai. Sesijos dalyvių sutarimu buvo

Skaityti daugiau...
 
Artimiausias Sinodo suvažiavimas
Sekmadienis, 18 Gegužė 2008 10:37

Kito eilinio Sinodo 2009/2010 metų kadencijos suvažiavimo data (pagal kan. XVII-1930) - 2009-06-23 dieną, per Jonines, Biržuose.

Priešsinodinį sesija - Biržuose: 2009.05.16 Pradžia 9:45, parapijos namuose.

Išrinkti delegaitai parapijose:

Biržų ev. ref. parapijoje:  parapijos vargonininkė Jūratė Duderienė, parapijos Centro seniūnė Lena Palšienė, par-tis Petras Kutra, Sinodo finansininkė par-tė Rita Daugienė, par-tis stud. Merūnas Jukonis, par-tis Jokūbas Ruopas, Konsistorijos narė par-tė Danguolė Kairienė, seniūnė par-tė Irutė Užubalienė.

Vilniaus ev. ref. parapijoje: Šarūnas Liekis, Danguolė Juršienė; Kristina Šernaitė ir Vida Cupreva (kandidatai)

Klaipėdos ev. ref. parapijoje: Olga Viederienė ir Giedrius Kviecinskas (kandidatas)

Panevėžio ev. ref. parapijoje: Sigita Audickienė ir Donatas Skiauteris (kandidatas)

Švobiškio ev. ref. parapijoje: Pranas Rauktys ir Dalia Bitinienė (kandidatas)

Kėdainių ev. ref. parapijoje: Audronė Risakovienė ir  Vitalija Slavinskienė (kandidatas)

Šiaulių ev. ref. parapijoje: Tadas Pavinkšnis ir Marytė Girdvainienė (kandidatas)

Nemunėlio Radviliškio ev. ref. parapijoje: Gasiūnienė ir Šarnienė (kandidatė)

(Apie kitur išrinktus delegatus skelbsime veliau arba žr. konkrečioje parapijos info) Sinodas - aukščiausia Bažnyčios institucija. Renka vyriausiąjį dvasininką - generalinį superintendentą, renka intersinodinę instituciją - Konsistoriją. Priima sprendimus dėl dvasininkų ordinacijų ir jų misijų, renka kuratorius, leidžia bažnytinės teisės aktus ir yra galutinė apeliacijų instancija. Sinodo suvažiavimo datą nustato pats Sinodas. Neeilinius Sinodo suvažiavimus reikalui esant gali kviesti Konsistorija.

 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 7 iš 8