Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Antras parapijų sesijų savaitgalis
Pirmadienis, 25 Vasaris 2013 18:06

Kauno ev.reformatų bažnyčia    http://www.panoramio.comLietuvos evangelikų reformatų parapijose toliau vyksta parapijų visuotiniai susirinkimai. Praėjusį savaitgalį parapijų sesijos įvyko: Kaune, Šiauliuose, Alytuje ir Jonavoje. Iš visų keturiolikos įregistruotų evangelikų reformatų parapijų sesijos įvyko jau vienuolikoje. Ateinantį savaitgalį numatytos paskutinės parapijų sesijos:  Klaipėdos ir Biržų evangelikų reformatų parapijose, o kovo 9 d. - Kelmės reformatų parapijoje.

Kauno evangelikų reformatų parapijoje į visuotinį parapijiečių susirinkimą tikintieji susirinko istorinėje Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje. Šiuo metu pastatas priklauso Lietuvos Respublikai, jį administruoja ir evangelikams reformatams geranoriškai leidžia naudotis pamaldų sale Mykolo Riomerio universiteto vadovybė. Kauno evangelikų reformatų bendruomenė ateinantiems 5-riems metams išsirinko savo vietinę savivaldą - parapijos seniūnų Valdybą iš 4 asmenų.

Skaityti daugiau...
 
Savaitgalio parapijų sesijose - pakili nuotaika!
Pirmadienis, 18 Vasaris 2013 16:18

Praėjęs savaitgalis - reformatai pakiliai rinko savo atstovus į Sinodą, patvirtino savo vietines vadovybes

Vilniaus evangelikų reformatų parapijos sesija.    Aurelijos Arlauskienės nuotr.Praėjusį savaitgalį, vykdydamos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos 2013 01 26 nutarimą, evangelikų reformatų parapijos paskelbė apie parapijų sesijų susirinkimus. Lietuvoje yra registruota 14 juridinių asmenų su evangelikų reformatų parapijos pavadinimu. Visose evangelikų reformatų parapijose yra numatyti visuotiniai parapijiečių susirinkimai. Šį savaitgalį tokie susirinkimai jau įvyko 7 parapijose. Išrinkta vietinė parapijų atstovybė - bažnytinė vadovybė, o sykiu išrinkti tų parapijų delegatai į nacionalinį Lietuvos evangelikų reformatų suvažiavimą - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą, neeilinį jo suvažiavimą 2013 m. kovo 23 dieną Vilniuje, bei eilinį tų pačių metų birželio  22-24 dienomis Biržuose.

Neeiliniame Sinodo suvažiavime Vilniuje yra numatoma išrinkti ir patvirtinti laike tarp Sinodų suvažiavimų veikiančią antro, po paties Sinodo nacionalinio lygmens bažnytinę savivaldos instituciją - Konsistoriją arba dar kitaip vadinamą Sinodo Kolegiją. Pastaroji yra renkama iš Sinodo narių 3 metų kadencijai ir susideda iš Konsistorijos prezidento - pasaulietinio Sinodo kuratoriaus bei viceprezidento - dvasininko ir likusių 6 narių: 3 kunigų ir 3 pasauliečių. Tikimasi, jog visuotiniai, praktiškai vienu metu visose Lietuvos evangelikų reformatų parapijose išrinktos ir parapijų sesijų patvirtintos vadovybės, delegatai nebeleis gimdyti iškreiptų mitų apie neva vienu metu veikiančias "dvi Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčias" arba kokį „bažnytinį susiskaldymą". Tikrovė parodė, jog tokie mitai ar platinami gandai yra parankūs nusikalsti linkusiems asmenims,  grobstyti bažnytinį turtą, prisistatinėti ir veikti Bažnyčios vardu. Apie didelės vertės bažnytinio turto išvaistymą jau rašyta šalies spaudoje, vyksta teisiniai procesai, siekiant sugrąžinti Bažnyčiai nusikalstamai vos ne per mėnesį išpardavinėtą nekilnojamąjį turtą Vilniuje. Apsaugotas dar nespėtas parduoti turtas - bažnyčių pastatai bei klebonijos ir parapijų namai Biržų, Pasvalio ir Kupiškio rajonuose.

Skaityti daugiau...
 
Kas svarbu parapijų sesijose?
Ketvirtadienis, 14 Vasaris 2013 12:55

Skaidrių ir abipusiai pagarbių Reformatų Bažnyčios ir Valstybės santykių galimybė

Biržuose 2013 m. sausio 26 dieną posėdžiavusi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija įpareigojo visas Lietuvos evangelikų reformatų parapijas iki 2013 m. kovo 8 d. sušaukti parapijų sesijas bei išrinkti parapijų vadovybes 5 metų kadencijai, sykiu išrinkti delegatus į Neeilinį Sinodą vyksiantį 2013 m. kovo 23 d. Vilniuje bei į eilinį Sinodą vyksiantį 2013 m. birželio 22-24 d. Biržuose. Šiuo sprendimu Konsistorija ne tik ketina išspręsti po Konsistorijos prezidento kurt. dr. Mykolo Mikalajūno mirties iškilusią būtinybę išrinkti naują Konsistorijos prezidentą, bet sykiu spręsti įsisenėjusią Bažnyčios santykių su valstybe problemą, faktiškai paneigiant sklandančius gandus, jog neva Lietuvoje yra dvi Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios.... Bus suvienodinti visų parapijų vietinės savivaldos vadovybių rinkimų kadencijos, viešai ir demokratiškai patvirtinti jų įgaliojimai. Bažnyčia - Dievo Surinkimas - konkretūs parapijiečiai, savo tikėjimą patvirtinę ir liudijantys, išlaikantys darbais ir aukomis.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 3 iš 8