Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Morkaus 3,13-19
Sunday, 16 August 2009 20:04
There are no translations available.

Morkaus 3,13-19

Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį. Ir jis paskyrė Dvylika, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio ir jie turėtų galią išvarinėti demonus. Paskyrė Dvylika: Simoną, pavadinęs jį Petru, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną (juos pavadino Boanerges, tai yra „griaustinio vaikai"), Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Aliejaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną Kananietį ir Judą Iskarijotą, kuris jį išdavė. (t.p. žr.Mt 10,1-15; Lk 6,12-16)

Dvylikos apaštalų pašaukimas - iš tiesų istorinis, didingas įvykis įtelpa vos šešių (!) eilučių paprastame pasakojime. Evangelistas Matas, šiaip linkęs daugiau atskleisti įvykius, nušviečia daugiau ne kiek šį įvykį, bet ką Jėzus apaštalams pasakė, ko mokino. Lukas - ne ką daugiau teparašo už Morkų. Iš pastarojo bent sužinome, jog Jėzus, prieš pašaukdamas apaštalus visą naktį meldėsi ant to kalno. Ar apaštalų pašaukimas toks nereikšmingas, kad jam skiriamas toks menkas evangelistų dėmesys? Tai kas gi tie apaštalai, jog evangelistai teikėsi, tikrai, kruopščiai (kai kuriuos net su pravardėmis) juos išvardinti?

Read more...
 
MORKAUS 3, 7-12
Sunday, 02 August 2009 05:47
There are no translations available.

Jėzus su mokiniais pasitraukė prie ežero. Įkandin sekė didelė minia iš Galilėjos. Taip pat iš Judėjos, Jeruzalės ir Idumėjos, iš Užjordanės bei iš Tyro ir Sidono šalies atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie jo darbus. Tuomet Jėzus liepė mokiniams laikyti jam paruoštą valtį, kad minia jo nesuspaustų. Mat jis buvo daugelį išgydęs, ir visi, ką tik vargino ligos, veržėsi, norėdami prisiliesti. Taip pat netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais ir šaukdavo: „Tu Dievo Sūnus!" Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų.

Tuomet, kai fariziejai su erodininkais jau rezga Jėzaus pražudymo planus, Jėzus pasitraukia vėl prie ežero. Regime, kad kas kart, kai Jėzus ateina į paežerę, ten susirenka vis daugiau žmonių. Pradžioje tebuvo vietiniai - žvejai. O dabar, jau minios seka įkandin Jėzaus.

Read more...
 
MORKAUS 3,1-5
Tuesday, 28 July 2009 07:28
There are no translations available.

Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys šabo dieną, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka: „Stok į vidurį!" O juos paklausė: „Ar šabo dieną leistina gerą daryti, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?" Bet anie tylėjo. Tada, rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė tam žmogui: „Ištiesk ranką!" Šis ištiesė, ir ranka atgijo. Išėję fariziejai tuojau ėmė tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti. (Mt 12,9-16; Lk 6,6-19)

Morkus mus vėl perkelia į svarbiausią nedidelės gyvenvietės centrą - sinagogą. Per šabą ten susirenka visi. Jauni seni, sveiki ir paliegę - maldai ir Dievo Žodžiui. Tačiau, matome, jog ne visi šiuo tikslu atėjo į sinagogą. Fariziejai - kovotojai už tradicinį tikėjimą, aišku, „tradicinį" tokį kokį jie jį įsivaizduoja - apsilankė, kad stebėtų Jėzų ir galėtų jį apkaltinti. Jėzus šiuos žmones pažįsta. Ir veikia. Pastato į vidurį žmogų, kuriam vyksta raumenų atrofija. Žmogų padžiūvusia ranka.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5