Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Gerechte wird aus Glauben leben!
Mittwoch, den 06. Oktober 2010 um 08:18 Uhr
Bischof Mihály Márkus
Vengrijos reformatų bažnyčios vyskupas kun. Mihály Márkus Predigt im Gottesdienst, 25. o9. 2010. Birzai

Gottgeliebte Christenmenschen, liebe Schwester und Brüder, wir wollen das Wort unseres Gottes hören, - das zu mir gesprochen hat, und ich hoffe und glaube, dass dieses Wort durch mich auch zu Euch allen die Botschaft unseres Herrn vermitteln will, - das Wort, das in dem Buch des Propheten Habakuk geschrieben steht, im Kapitel 2, Strophen 1-2 und 4/b:

„Hier stehe ich auf meiner Warte, und stelle mich auf meinen Turm, und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach: ... der Gerechte wird durch seinen Glauben leben".

Weiterlesen...
 
Ar tikrai man nieko netrūksta?
Freitag, den 30. Juli 2010 um 10:40 Uhr
There are no translations available.

 

Kun.Raimondas Stankevičius

N.Radvivliškis, Vaikų stovyklos "Dovydo giesmė" uždarymo pamaldos

VIEŠPATS ­ mano Ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi; sklidina mano taurė! Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas, ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose.
(Ps 23)

Mieli krikščionys, brangūs broliai ir sesės Jėzuje Kristuje.

Vėl ši Nemunėlio Radviliškio bažnyčia pilna mylinčių Dievą krikščionių! Kada vėl čia bus tiek triukšmo? Malonaus, nuoširdaus, tikro, vaikiško. Bet Viešpaties garbei. Kada vėl čia matysime tiek krykštaujančių ir tiek verkiančių vaikų? Ir netgi vadovų?

Dažnai apie žmogų sakoma, kad jį pažinsi iš jo darbų. Visą savaitę mes skaitėme Šventojo Rašto istorijas apie piemenį, šimtininką, karo vadą ir pagaliau karalių Dovydą. Visą tai aprašyta Samuelio knygose.

Tačiau šiandienos apmastymui paimtos eilutės iš Psalmyno - 23 Dovydo psalmė.

Dovydo psalmės surašytos Šventajame Rašte - tai darbai, kuriuos mums paliko Viešpaties įkvėptas Dovydas, pagal kuriuos mes galime artimiau prie jo prisiglausti, geriau suprasti Dovydo pergyvenimus, sielos liūdesį, kančias ir džiaugsmus.

Weiterlesen...
 
Jis eina pirma jūsų!
Freitag, den 09. April 2010 um 09:58 Uhr
There are no translations available.

Kun.Tomas Sakas kun_tomas_sakas

Pamokslas, pasakytas pirmosios Velykų dienos pamaldose Kauno parapijoje.

„Šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo. Jos kalbėjosi tarp savęs: "Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos?" Bet, pažvelgusios iš arčiau, pamatė, kad akmuo nuristas. O buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė: "Nenusigąskite. Jūs ieškote nukryžiuoto Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui: jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs." Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusios jos niekam nieko nesakė".

Mielas surinkime,

Šiandien girdėtas Morkaus Evangelijoje užrašytas pasakojimas yra džiaugsmingas ir pilnas vilties. Tačiau jis prasideda mirties pasaulyje, tai yra mūsų pasaulyje, kuris dažnai paženklintas akistatos su mirtimi, baime.

Taigi veiksmas vyksta ten, tolimoje mums Jeruzalėje, kur laikas ir mirtis, taip pat kaip ir pas mus, triumfuoja prieš žmogaus kūną ir prieš bet kokias žmogaus pretenzijas pasistatyti laiko nesugriaunamus paminklus. Ši velykinė istorija prasideda kelione link kapo. Istorija prasideda tuo, kuo pa-prastai visos žemiškos istorijos pasibaigia, būtent pagarbos atidavimu mirusiajam.

Weiterlesen...
 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 7 von 10