Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Velykos!
Samstag, den 03. April 2010 um 22:00 Uhr
There are no translations available.

Kun. Tomas Šernas
Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentas

Mieli krikščionys, sveikinu sulaukus šv.Velykų!

Per Velykas Dievas mus prakalbina ypatingu būdu. Vaikus Jis kalbina vaikiškai, suaugusius kitaip. Suaugęs žmogus turi savo brandą ir protą, kyla daug protingų klausimų. Tuomet yra sunkiau priimti Dievo Žodį, nelengva priimti ir suvokti. Šv. Raštas Ekleziasto knygoje 1,18 net sako apie kentėjimą:

„Kur yra daug išminties, ten yra ir daug sielvarto; kuo daugiau išminties, tuo daugiau kančių"

Vaikams lengviau, o suaugusiems, išmintingesniems, tenka daug mokytis. Tačiau daug mokslo nepadeda suvokti Dievo artumo. Juo daugiau žinai, juo daugiau išminties, tuo daugiau sielvarto. Jėzus buvo išmintingiausias iš visų žmonių, tad jo kentėjimas ant kryžiaus buvo skausmingesnis negu galime įsivaizduoti. Šalia fizinės kančios buvo daug sielvarto. Manau, kad suaugusiems lengviau suvokti Dievo tėvystę ir kalbėjimą mums per kenčiantį Jėzų. Tik per Jėzų patiriame Dievo tėvystę. Per Jėzų, jo mokymą, meilę, kančią, matome Dievo veidą.

Weiterlesen...
 
Jėzaus Krikštas
Donnerstag, den 04. März 2010 um 14:11 Uhr
There are no translations available.

2009-01-11

raimis_kedainiuose

garsas

Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!" Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui." Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi."(Mt 3, 13-17)

Praėjęs laiko tarpsnis buvo gausus švenčių ar įsimintinų bažnytinių įvykių - šiandien eilinės pamaldos - Viešpaties diena. Tačiau ar galima taip sakyti - „eilinės pamaldos" ar „eilinis sekmadienis"? Aišku galime, jei suprantame, kad kiekvienas sekmadienis, kiekviena Viešpaties diena yra mums šventė, todėl sakydami „švenčiame eilinį sekmadienį" turėtume akcentuoti „švenčiame" - juk kiekvienas sekmadienis ir ne tik jis - Viešpaties duotas iš Jo didelės malonės ir skirtas Jo garbinimui. Todėl ir šį sekmadienį nusiteikime šventiškai ir atverkime širdis mūsų Viešpačiui, Jo Žodžiui, Jo mokymui.

Weiterlesen...
 
Naujųjų homilija
Dienstag, den 05. Januar 2010 um 08:28 Uhr
There are no translations available.

tamariunas_ugne
Broliai ir seserys Kristuje, 2010-tųjų Viešpaties Jėzaus Kristaus metų pirmąjį rytą, girdėjome Evangelijos pagal Luką ( Lk 4,16-21) skaitinį, mums kalbanti apie tikėjimą. Pranašo Izaijo žodžiai nuostabiai tinka šiam šventiniam rytui:

Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane,
kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.
Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems - regėjimo;
siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. -

Weiterlesen...
 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 8 von 10