Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Dievas yra šviesa ir Jame nėra jokios tamsybės
Wednesday, 18 July 2012 14:25
There are no translations available.


Kun.Tomas Šernas

1 Jono 1,5-2,6Kun.Tomas Šernas - Lietuvos evangelikų reformatų generelinis superintendentas
Tai yra žinia, kurią išgirdome iš Jo ir skelbiame jums, kad Dievas yra šviesa ir Jame nėra jokios tamsybės.
Jei sakome, kad bendraujame su Juo, o vaikščiojame tamsoje, - meluojame ir nevykdome tiesos.
O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir Jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių.
Jei sakome, kad neturime nuodėmės, - klaidiname patys save, ir nėra mumyse tiesos.
Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.
Jei sakome, kad nesame nusidėję, darome Jį melagiu, ir nėra mumyse Jo žodžio.

Read more...
 
Apie Šv.Dvasią
Wednesday, 23 May 2012 20:09
There are no translations available.

Kun.Tomas Šernas
Evangelijoje (Mt 12,31-32) yra kalbama, kad jei piktžodžiauji prieš Dievą Tėvą ar Sūnų, tai bus atleista, bet jei piktžodžiauji prieš Šventąją Dvasią, atleista nebus nei esamame nei būsimame gyvenime. Ar taip išskirtas Trejybės asmuo netampa vos ne svarbiausiuoju?

„Sakau jums: kiekviena nuodėmė ir piktžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet piktžodžiavimas Dvasiai nebus jiems atleistas. Jei kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame amžiuje".

Read more...
 
Eretikų vėliavnešio tikėjimas ir jo išpažinimas
Tuesday, 29 November 2011 06:58
There are no translations available.

tikejimozodis

 

d.karvelis

Deimantas Karvelis

Eretikų vėliavnešio tikėjimas ir jo išpažinimas

garsas

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 10