Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Amžinybė ir Kipšo laiškai
Monday, 14 November 2011 11:21
There are no translations available.

"Viešpats nori jūsų pasigailėti ir suteikti jums malonę. Viešpats yra teisingumo Dievas; palaiminti, kurie Jo laukia." (Izajo 30, 18)

Lietuvos žmonės yra atsidūrę tokioje situacijoje, kai visi su nerimu laukia ir tikisi gerų žinių. Laukiame ką atneš rytojus, koks bus oras, koks euro kursas, mokesčių politika, kiek brangs elektra, nafta ir dujos. Reformatai, kaip kiti Lietuvos žmonės, neša visą šio nestabilaus laikmečio permainų naštą, tačiau dar turi ir nerimo dėl savo bažnyčios naštą. Nuolatos laukiame naujienų iš teismų, iš valdiškų įstaigų, iš parapijų ir panašiai. Tas ateities laukimas iš tikrųjų vargina. Kadangi joks žmogus nežino ateities, bet jos laukia, tai pastaroji neįšvengiamai tampa kažkuo įtartinu. Kiekvieną rytą, kaip jungą užsidedame neaiškios ateities laukimo naštą, vakare gulantis į poilsio patalą jau darosi sunku tą naštą nusiimti.

Kodėl ateitis mus vargina labiau nei dabartis?
Įdomiai apie tai rašė plačiai žinomas krikščionių mastytojas ir rašytojas C.S.Lewis savo knygoje "Kipšo laiškai", kurią visiems reformatams rekomenduoju paskaityti. Ši protingai ir šmaikščiai parašyta knyga yra išreikšta susirašinėjimo forma. Senas ir labai patyręs nelabasis rašo patariamuosius laiškus jaunam velniūkščiui, kuris dar nelabai moka sugundyti jam paskirtą žmogų. Kipšas laiškuose Dievą vadina Priešu, ir moko jaunajį velniūštį, kad geriausias gundymas yra tuomet, kai savo žmogų palengva sugundo paskirti savo mintis ne tam ko Priešas (Dievas) nori.

Read more...
 
Jošijo reformacija
Thursday, 10 November 2011 11:06
There are no translations available.

Holger Lahayne
josijo_reformacijaKrikščionims logost1evangelikams svarbiausia atmintina diena yra spalio 31-oji, Reformacijos diena. Nes šią dieną 1517 metais augustinų vienuolis Martynas Liuteris pakvietė į disputą apie jo parašytas 95 tezes, skirtas atlaidų temai. Taip prasidėjo reformacija. Nors Bažnyčia tuo laiku buvo pasiekusi nepaprastai apgailėtiną būklę, jos vadovybė Liuterio pastabų nepaisė ir griežčiausiais būdais ėmėsi jį tildyti. Liuteris iš Bažnyčios buvo pašalintas. Taip netrukus atsirado evangelikų bažnyčios, pradėjusios atsinaujinimo darbą.

Žodis "reformacija" yra kilęs iš veiksmažodžio "reformuoti", t. y. ką nors pakeisti, pertvarkyti arba atnaujinti. Reformatoriai niekada neturėjo tikslo kurti naujų bažnyčių. Jie tenorėjo tik iš esamos pašalinti negeroves. Kitaip tariant, sugražinti tikinčiųjų Bažnyčią į pirmykštį pavidalą. Apie šitokį procesą galime rasti parašyta ir Senajame Testamente, antroje Karalių knygoje, nuo 22 skyriaus. Čia pasakojama apie reformaciją karaliaus Jošijo laikais. Štai pirmosios trylika 22 skyriaus eilučių:

Read more...
 
Blessed are those who have not seen and yet have come to believe!
Monday, 19 September 2011 13:56
Dr. Martin Dutzman
5. Moses (Deuteronomy) 4, 5-20

The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us all. Amen.

Dear sisters and brothers,

as you know, as a group of Christians from Germany we are guests among you in Biržai for some days. This visit, however, is different. We are not dealing with theological and social matters in a spiritual way as we did during former visits. This time we work physically on the Jewish Cemetery of your town. When we leave it shall look better kept than before. We do this, because many Jewish citizens of Biržai have been murdered exactly 70 years ago after the German troops have marched into Lithuania.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 10