Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Katecheto E.Tamariūno ordinacijos pamokslas
Mardi, 05 Juillet 2011 16:10
There are no translations available.

evaldas_mMieli krikščionys, mano broliai ir seserys Viešpatyje Kristuje, gerbiami sinodalai, kuratoriai ir kolegos kunigai. Pirmą kartą stoviu prieš Jus neįprastai aukštai ir pirmąkart, kai mano darbinį juodąjį kostiumą, apgaubė naujas, labai neįprastas bei išskirtinis rūbas...

Prisipažinsiu, kad savo galimos ordinacijos į katechetus proga, jau buvau susidėliojęs tam tikrą savo pamokslo tinklelį, bet po pastarųjų įvykių turėjau jį gerokai pakoreguoti. Staiga supratau, kad nerimo, vidinės įtampos ir atsakomybės persunkti žodžiai, kurie lyg ir turėtų lydėti kiekvieną naujoką, čia ir dabar visiškai nebetinka.

Todėl, kad kartu su Jumis dalyvaudamas papildomose naktinėse Sinodo pamaldose, budriai saugomose kelių ekipažų ginkluotų vyrų, patyriau, kad nesu nei jaunas, nei žalias, nei vilnietis, nei biržietis, o esu toksai kaip ir kiekvienas iš Jūsų - Dievo Žodžiu reformuotos Viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčios dalis.

Lire la suite...
 
Jėzus Getsemanėje
Mardi, 03 Mai 2011 05:37
There are no translations available.

Lekt. E. Tamariūno pagrindinės mintys homilijai pagal Mt 26, 36-46, rašytos per katecheto ordinacijos egzaminą dvasininkams:

Ką tik girdėjome bene vieną iš pačių jautriausių, žmogiškai šilčiausių Evangelijų ištraukų: Getsemanėje Viešpats Jėzus keliems mokiniams atsiskleidė kaip paprastas žmogus: kenčiantis, nuliūdęs, trapus.

„Mano siela mirtinai nuliūdusi",- Petrui, Jokūbui ir Jonui tarė Mokytojas.

Į Getsemanę Jėzus su mokiniais įžengė po Paskutinės Vakarienės,- Atsisveikinimo Vakarienės. Nors mokiniai dar nesuvokė to, kad Vakarienė su mylimu Mokytoju yra paskutinė, ir net užmigo per Jėzaus liūdnąją maldą sode, tikiu, kad jų miegas nebuvo ramus.

Koks mokinys galėtų ramiai miegoti, kai Mokytojas kalba tokius gąsdinančius žodžius: „Iš tiesų sakau jums: vienas iš jūsų mane išduos... Mane išduos dažantis kartu su manim duoną dubenyje"... Tačiau nors ir neramus jų miegas, bet jis buvo silpnesnis už nerimą...

Tad po Vakarienės, Getsemanėje, Jėzus pasilieka su savo pirmaisiais mokiniais,- tvirčiausiais iš mokinių, tai yra su žvejais... Regis, Mokytojas ieško kažko, į ką galėtų atsiremti: „Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi".
Tačiau net ir šie pirmieji - atrodė, tvirčiausieji! - pasirodė besą tik žmonės. Jėzui karštai meldžiantis jie taip pat užmiega...

„Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas" - su kartėliu priekaištauja Mokytojas. „Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą" - įspėja Jėzus ir grįžta melstis...

Getsemanės tyloje aidi neviltis: „Tėve, jei įmanoma, teaplenkia mane ši taurė"...
Silpnas Mokytojas ir dar silpnesni mokiniai... Užuojautos verti nugalėti žmogeliai... ar tikrai?
Mokiniai miega ir dvasiškai miegos iki Sekminių,- dienos kai Šventosios Dvasios įkvėpti pasklis po pasaulį nešti Gerosios Naujienos iki pat savo kankinančios mirties.

O Mokytojas? Anuomet, Getsemanės ūkyje aidėjo ne vien gailios aimanos ir nevilties žodžiai: „Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!" - perduoda evangelistas Matas Jėzaus ryžtą. „Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau... tebūna ne mano, bet tavo valia"- jam tarsi antrina evangelistas Lukas.

Getsemanėje Jėzus Nazarietis nugali savo žmoniškąją prigimtį ir tampa tuo, kuo, regis, trumpam pamiršo esąs - Dievo sūnumi. Mokytojas Jėzus Getsemanėje tapo Viešpačiu: mūsų Išganytoju ir Atpirkėju... Amen.

 

 
Viešpats pašauks mus vardu
Lundi, 14 Février 2011 09:38
There are no translations available.

Kun.Tomo Sako ordinacijos pamaldoms skirtas pamokslas

sakas_tomasMielos seserys ir broliai Kristuje, šio sekmadienio pamokslo tekstas yra Senojo Testamento Išėjimo knygos 3 perskyrime, nuo 1 iki 7 eilutės: „Mozė ganė savo uošvio Jetro, Midjano kunigo, kaimenę. Nuvaręs kaimenę už dykumos, jis atėjo prie Horebo - Dievo kalno. Viešpaties angelas pasirodė jam degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors ir skendėjo liepsnoje, nesudegė. Mozė tarė sau: "Turiu eiti pasižiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega."

Lire la suite...
 
<< Début < Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant > Fin >>

Page 5 sur 10