Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Antrasis Dievo įsakymas
Lundi, 29 Novembre 2010 13:01
There are no translations available.

Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje... nesilenksi jiems ir jų negarbinsi... (Iš 20,4)

Mieli broliai, mielos sesės, brangūs bendratikiai, parapijiečiai ir Dievą mylintys artimieji. Džiaugiuosi, kad iš Dievo malonės vėl galiu čia stovėti, skelbti Dievo Žodį, garbinti Dangiškąjį Tėvą ir kartu dėkoti mūsų Viešpačiui.

Tačiau neužtenka tik dėkoti, džiaugtis, garbinti ir skelbti Viešpaties Žodį, nors tai ir be galo svarbu. Jokūbo laiške skaitome pamokymą: Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai. Neužtenka vien tik skelbti Žodį, privaloma Jį vykdyti. Visą Dievo Žodį, kuris yra apreikštas žmonėms ir surašytas Biblijoje. Negalime Jo iškraipyti, pritaikyti kaip patogiau, kažko nutylėti ar papildyti. Dievo Žodis yra visiems privalomas įstatymas.

Mes gerai žinome dešimt Dievo įsakymų, šiandien norėčiau priminti Senojo Testamento skaitinį - vieną iš Dešimties įsakymų: Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. (Iš 20, 4-6)

Lire la suite...
 
Aukojimas
Mardi, 26 Octobre 2010 17:05
There are no translations available.

rimas_2009„Kiekvienas teaukoja, kiek yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją [...] Dėkui Dievui už jo neapsakomą dovaną" (2 Kor 9,7 - 15)

Kun. Rimo Mikalausko Pjūties padėkos šventės (2010 10 03) pamokslas Biržuose pamaldų metu evangelikų reformatų bažnyčioje. Įrašas neredaguotas, su maldomis prieš ir po pamokslo. Pamoksle kabama apie tai, jog derlius ir nederlius nėra tik buitinė, bet taip pat dvasinė sąvoka. Žmogaus natūros korupcija, iškreipia realų derliaus suvokimą. Derlius ir nederlius mums - Dievo malonės išdava. Savo buities malonė prieš Dievo malonę. Kiek reikia aukoti? Šv. Raštas: „nuo dešimtinės iki našlės skatikėlio". Dešimtinė - geras Dievo malonės matas pagedusiai žmogaus sielai, bei malonės paliestos sielos padėka Dievui. Auka veikia ne Dievą, bet patį aukotoją. Ar esame mokomi dešimtinę atneši kunigui į bažnyčią? Dešimtinė skirta Dievo garbei. Ar turite žmonių, kurie dėkoja Dievui už jūsų dosnumą? Aukojimas Dievo garbei - gimdo tikinčiųjų padėką Dievui.

Klausykite čia: garsas

 
Su Dievu galiu peršokti sieną!
Mardi, 12 Octobre 2010 06:10
There are no translations available.

Gen.superintendento kun.Tomo Šerno HomilijaKun.Tomas Šernas - Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas

Prieš ordinaciją gen.superintendentu ne kartą svarsčiau ir abejojau. Argi ne liūdnai juokinga žiūrint, kad mažos ir dar rimtų bėdų turinčios Bažnytėlės vadovas bus ratukuose sėdintis invalidas?

Suprantama, jog tai gana simptomatiškas ir užuojautą, jei ne slaptą pašaipą, sukeliantis liūdnokas vaizdelis. Panašių nuotaikų kamuojamas pradėjau ruoštis sekančio sekmadienio pamaldoms. Tam darbui padeda Lietuvos Biblijos draugijos leidžiamas kasdienio Biblijos skaitymo Gyvenimo palydovas, kuriame kiekvienai dienai yra Šventraščio ištrauka. Atsivertus knygelę akis užkliuvo už vienos eilutės: Su savo Dievu galiu peršokti mūrą / Psalmyno 18,30/.

Lire la suite...
 
<< Début < Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant > Fin >>

Page 6 sur 10