Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Amžinybė
Dimanche, 25 Novembre 2012 17:39
There are no translations available.

Amžinybės sekmadienį reformatai ir kiti evangelikai mini mirusius artimuosius. Paminėjimai vyksta su dėkingumu Dievui ir mylimiems išėjusiems. Minėdami mylimus artimuosius, savo širdį keliame į Viešpatį. Iš Jo gauname Evangeliją, mums bylojančią per Šv.Raštą - Kristus prisikėlė kaip pirmasis iš tų, kurie vėl bus prikelti gyventi. Per vieną žmogų, Adomą, su kuriuo mes visi susiję, atėjo fizinė mirtis. Bet visiems, kurie per tikėjimą į Jėzų Kristų priklauso Dievo šeimai, duodamas naujas gyvenimas (1 Kor 15,20-22). Šią žinią mes žinome, išmokome kaip teisingą tikėjimo atsakymą, ruošdamiesi Konfirmacijai. Tačiau ši žinia tokia nepaprasta, jog jos "išmokti" negalima. Kiekvieną kartą mūsų širdys sudreba iš nuostabos ir meilės, dar kartą tikėjimu suvokus - Taip, kaip Dievas prikėlė Jėzaus kūną, taip ir mūsų kūnai bus prikelti, kai grįš Jėzus (1 Kor 6,14). Minėdami Amžinybės sekmadienį, mes lankome kapus, prisimename juos ir save, o Viešpats skelbia apie tuos dalykus, kurie dar įvyks:
Ir aš pamačiau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė praėjo ir jūros daugiau nebebuvo Ir aš, Jonas, išvydau šventąjį miestą - naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo pasiruošusi kaip nuotaka, pasipuošusi savo sužadėtiniui.
Lire la suite...
 
Reformacija reformatams šiandieną
Samedi, 27 Octobre 2012 20:46
There are no translations available.

kun.tomas

1517 m. spalio 31 d., prieš pat visų Šventųjų šventę, Martynas Liuteris prie bažnyčios Vitenberge durų prikalė „95 tezes", kuriose pasmerkė Bažnyčios parsidavėliškumą, indulgencijų pardavinėjimą. Ši data tradiciškai laikoma Reformacijos pradžia. Ji įtakojo daugelį pasaulėžiūrinių, kultūrinių, verslo ir politinių pokyčių Europoje bei pasaulyje.

Dažnai kitų konfesijų tikintieji Reformaciją suvokia tarsi kokį protestą, ožiavimasį, kažko neigimą. Išoriškai taip ir atrodė - iš bažnyčios buvo pašalinti paveikslai, statulos, relikvijos, švęstas vanduo.

Apgailestaudamas pastebiu, kad ne taip retai ir patys reformatai, paprašyti paaiškinti savo tikėjimą, nejučiomis bei nesąmoningai pradeda smerkti kitokius krikščionis ir susikaupę vardinti tai, ko reformatai nedaro ar nesilaiko. Atrodo, kad tie skirtumai sąmonėje tarytum yra tapę stabais - savaime sakraliais dalykais, ne visada suvokiant, kas ir kodėl skiriasi. Atrodo, kad atsiminti ir išvardinti kuo daugiau skirtumų yra konfesinės tapatybės pagrindas. Tačiau juk reikėtų pradėti vardinti tai, ką reformatai tiki ir ką daro.

Lire la suite...
 
Metas užsisakyti Kalėdų dovanas!
Jeudi, 11 Octobre 2012 07:05
There are no translations available.

Vargas vadinantiems piktą geru, o gerą - piktu, keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą, laikančius karčius dalykus saldžiais, o saldžius karčiais! (Iz 5,20)

Pasimeldęs ir Dievo Žodžiu pašventinęs dar vieną tarnystės dieną, pradėjau elektroninio pašto peržiūra. Ir štai vėl pilna šiukšlių! Staiga viena iš jų patraukė dėmesį: „Metas užsisakyti Kalėdų dovanas" !!! Ot, taip, iš karto metu akį į datą, nes negaliu patikėti savo akimis. Na iš tiesų - šiandien spalio 10-toji!!! "Kalėdų sezonas jau ėmė sutapti su šildymo sezonu, net jį aplenkė, nes dar mūsų darželių iki vakar nešildė.... Antra rytinio šoko banga stuktelėjo supratus pavadinimo prasmę: „užsisakyti Kalėdines dovanas"! Ir mintyse jau skamba pamokslautojo žodžiai: Taigi, Juozapas su Marija buvo protingi Dievo klientai ir laiku užsisakę kalėdinę dovaną gruodžio 24 dieną susilaukė Išganytojo.... Mieli parapijiečiai, būkite ir jūs išmintingi kaip ši pora ir paskubėkite užsisakyti „kalėdinę dovanėlę", juk šiandien jau - spalio 10- ji!!!! Tai dabar galit suvokti, kodėl šiandien yra nuoširdžių krikščionių, nemėgstančių Kalėdų? Kol jos ateina, turime pergyventi visą „kalėdinį šou", parduok ir pirk farsą. Todėl, kad į intymius mano dvasinius pergyvenimus braunasi svetima religija, persotinta išvirkščių mūsų tikėjimo sąvokų, kalbos. Pradžioje ji ateina nepastebimai, kaip ateina į gyvenimo šventę jaunųjų baltos suknelės sutuoktuvių metu, užvilktos ant seniai skaistybę su svetimais vyrais praradusių nuotakų.... Prisiminiau pranašo Danieliaus knygos istoriją apie karalių Belšacarą, kuris pasigėręs įsakė atnešti sakralinius šventyklos indus ir iš jų pats gėrė su kitais savo rūmų didžiūnais bei paleistuvėmis. Paskaitykite Danieliaus knygos visą 5 skyrių ir suprasite, prie ko artėja ši civilizacija, kurioje gyvename, kas laukia tų, kurie apsvaigsta nuo besočio vartojimo vyno.... Meldžiu, Dieve, duok mums išminties ir stiprybės neįsivelti ir vengti jau prasidedančios orgijos....

R.M.

 

 
<< Début < Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant > Fin >>

Page 2 sur 10