Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Amžinybė ir Kipšo laiškai
Lundi, 14 Novembre 2011 11:21
There are no translations available.

"Viešpats nori jūsų pasigailėti ir suteikti jums malonę. Viešpats yra teisingumo Dievas; palaiminti, kurie Jo laukia." (Izajo 30, 18)

Lietuvos žmonės yra atsidūrę tokioje situacijoje, kai visi su nerimu laukia ir tikisi gerų žinių. Laukiame ką atneš rytojus, koks bus oras, koks euro kursas, mokesčių politika, kiek brangs elektra, nafta ir dujos. Reformatai, kaip kiti Lietuvos žmonės, neša visą šio nestabilaus laikmečio permainų naštą, tačiau dar turi ir nerimo dėl savo bažnyčios naštą. Nuolatos laukiame naujienų iš teismų, iš valdiškų įstaigų, iš parapijų ir panašiai. Tas ateities laukimas iš tikrųjų vargina. Kadangi joks žmogus nežino ateities, bet jos laukia, tai pastaroji neįšvengiamai tampa kažkuo įtartinu. Kiekvieną rytą, kaip jungą užsidedame neaiškios ateities laukimo naštą, vakare gulantis į poilsio patalą jau darosi sunku tą naštą nusiimti.

Kodėl ateitis mus vargina labiau nei dabartis?
Įdomiai apie tai rašė plačiai žinomas krikščionių mastytojas ir rašytojas C.S.Lewis savo knygoje "Kipšo laiškai", kurią visiems reformatams rekomenduoju paskaityti. Ši protingai ir šmaikščiai parašyta knyga yra išreikšta susirašinėjimo forma. Senas ir labai patyręs nelabasis rašo patariamuosius laiškus jaunam velniūkščiui, kuris dar nelabai moka sugundyti jam paskirtą žmogų. Kipšas laiškuose Dievą vadina Priešu, ir moko jaunajį velniūštį, kad geriausias gundymas yra tuomet, kai savo žmogų palengva sugundo paskirti savo mintis ne tam ko Priešas (Dievas) nori.

Lire la suite...
 
Jošijo reformacija
Jeudi, 10 Novembre 2011 11:06
There are no translations available.

Holger Lahayne
josijo_reformacijaKrikščionims logost1evangelikams svarbiausia atmintina diena yra spalio 31-oji, Reformacijos diena. Nes šią dieną 1517 metais augustinų vienuolis Martynas Liuteris pakvietė į disputą apie jo parašytas 95 tezes, skirtas atlaidų temai. Taip prasidėjo reformacija. Nors Bažnyčia tuo laiku buvo pasiekusi nepaprastai apgailėtiną būklę, jos vadovybė Liuterio pastabų nepaisė ir griežčiausiais būdais ėmėsi jį tildyti. Liuteris iš Bažnyčios buvo pašalintas. Taip netrukus atsirado evangelikų bažnyčios, pradėjusios atsinaujinimo darbą.

Žodis "reformacija" yra kilęs iš veiksmažodžio "reformuoti", t. y. ką nors pakeisti, pertvarkyti arba atnaujinti. Reformatoriai niekada neturėjo tikslo kurti naujų bažnyčių. Jie tenorėjo tik iš esamos pašalinti negeroves. Kitaip tariant, sugražinti tikinčiųjų Bažnyčią į pirmykštį pavidalą. Apie šitokį procesą galime rasti parašyta ir Senajame Testamente, antroje Karalių knygoje, nuo 22 skyriaus. Čia pasakojama apie reformaciją karaliaus Jošijo laikais. Štai pirmosios trylika 22 skyriaus eilučių:

Lire la suite...
 
Krikščionių klaidos žydų tautai
Lundi, 19 Septembre 2011 13:56
There are no translations available.

Lippės žemės Bažnyčios generalinio superintendento bei Vokietijos evangelikų vyriausiojo karo kapeliono, kunigo dr. Martino Dutzmano pamokslas, pasakytas rugpjūčio 28 d. Biržų reformatų bažnyčioje.

Pamokslo pagrindas: skaitinys iš Pakartoto Įstatymo knygos 4 skyriaus nuo 5 iki 20 eilučių.

Mielos seserys ir broliai,
kaip Jūs žinote, mes - krikščionių iš Vokietijos grupė - esame keletui dienų jūsų svečiai Biržuose. Šis mūsų apsilankymas yra visiškai kitoks nei ankstesni. Mes nesiimsime nagrinėti teologinių ar socialinių klausimų dvasiniu aspektu, kaip darydavome ankstesnių apsilankymų metu. Šį kartą mes padirbėsime fiziškai jūsų miesto žydų kapinėse. Kai mes išvyksime, jos turėtų atrodyti kur kas geriau prižiūrėtos. Mes tai darome todėl, kad lygiai prieš 70 metų, kai vokiečių kariniai daliniai įžengė į Lietuvą, daug žydų kilmės biržiečių buvo žiauriai nužudyti.

 

Lire la suite...
 
<< Début < Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant > Fin >>

Page 4 sur 10