Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 3-76) Konsistorijos posėdis Biržuose
Samstag, den 20. November 2010 um 13:01 Uhr
There are no translations available.

Lapkričio 13 d. Biržuose į III-ą šios kadencijos posėdį rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Posėdį Dievo žodžiu ir malda pradėjo kun. R. Mikalauskas. Perskaičius ir parašais patvirtinus praeito posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pradėti svarstyti pagrindiniai darbotvarkės klausimai.

Lietuvos, ir pasaulio evangelikų reformatų vienas iš pagrindinių išpažinimo raštų - Antroji helvetinė konfesija (1566 m.). Ji jau išversta į lietuvių kalbą. Vertimą gerai įvertino kun. dr. Kęstutis Daugirdas ir Evangeliškos Biblijos instituto dėstytojas Lahayne Holger.

Weiterlesen...
 
Pokalbis žinių radijuje
Freitag, den 01. Oktober 2010 um 05:43 Uhr
There are no translations available.

Artėjant neeiliniam Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios įvykiui - superintendento ordinacijai, apie tai domėjosi ir Lietuvos žiniasklaida. Rugsėjo 23 d. Žinių radijuje lankėsi Konsistorijos buvusi vadovė kuratorė dr. Renata Bareikienė, dabartinis Konsistorijos prezidentas kuratorius dr. Mykolas Mikalajūnas bei vicesuperintendentas kun.Rimas Mikalauskas. Laidos įrašą galite klausyti čia: ziniu_radijas
InfoRef.lt
 
Eilinis (Nr. 2-75) Konsistorijos posėdis Biržuose
Freitag, den 17. September 2010 um 05:59 Uhr
There are no translations available.

konsist__m2010-ųjų rugsėjo 11 dieną Biržuose į antrą šios kadencijos posėdį rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Dalyvavo visi nariai: prezidentas krt.dr.M.Mikalajūnas, viceprezidentas kun.R.Stankevičius, pasaulietiniai nariai: P.Puodžiūnas, D.Kairienė, E.Grucytė bei dvasininkai: kun.R.Mikalauskas, kun.T.Sakas ir kun.S.Švambarienė. Posėdyje dalyvavo taip pat kun.T.Šernas, laikinai einantis generalinio superintendento pareigas ir seniorato kanclerė J.Kiškienė bei buhalterė R. Daugienė. Kun.T.Šernas malda pradėjo konsistorijos posėdį. Perskaičius ir parašais patvirtinus praėjusio posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pereita prie darbotvarkės, kurioje buvo septyniolika klausimų.
Weiterlesen...
 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 6 von 10