Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 20-72) Konsistorijos posėdis Biržuose
Dienstag, den 16. März 2010 um 10:11 Uhr
There are no translations available.

Kovo 13 d. Biržuose į XX-tą šios kadencijos posėdį rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Jame dalyvavo visi Konsistorijos nariai, išskyrus Konsistorijos viceprezidentą kun. Tomą Šerną. Jis negalėjo dalyvauti dėl ligos. Posėdį Šv. Rašto šiai dienai skirtu skaitiniu iš „Gyvenimo palydovo" (Izaijo 51, 12) ir malda pradėjo kun. R.Mikalauskas. Po maldos buvo išspręsti procedūriniai klausimai, perskaitytas ir parašais patvirtintas praeito posėdžio protokolas, apžvelgti priimti sprendimai ir jų vykdymas.

Praeitame (sausio 16 d.) posėdyje buvo patvirtinti bandomajam trijų mėnesių laikotarpiui Dvasininkų tarnystės išlaikymo principai (toliau- DTIP), skirti įvertinti Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo išlaikomų dvasininkų tarnystės krūvius ir nustatyti jų išlaikymo dydžius bei misijos fonde sukaupti lėšų naujiems dvasininkų etatams. Šio posėdžio metu buhalterė R.Daugienė pateikė informaciją apie naujojo dvasininkų tarnystės apmokėjimo metodo taikymą sausio, vasario mėnesiais.

Weiterlesen...
 
Eilinis (Nr. 19-71) Konsistorijos posėdis Biržuose
Freitag, den 05. Februar 2010 um 07:13 Uhr
There are no translations available.

Į IXX-ą eilinį šios kadencijos Konsistorijos posėdį susirinko visi nariai, išskyrus gen. superintendentą kun. Rimą Mikalauską, kuris JAV ambasados kvietimu dalyvauja nevyriausybinių organizacijų patirties stažuotėje Amerikoje. Posėdį Dievo Žodžiu (Ps 97) ir malda pradėjo kun. Tomas Šernas. Po maldos buvo išspręsti procedūriniai klausimai, perskaitytas ir parašais patvirtintas praeito posėdžio protokolas, apžvelgti priimti sprendimai ir jų vykdymas.

Pagrindinis posėdžio darbotvarkės klausymas - Dvasininkų tarnystės išlaikymo principų (DTIP) svarstymas ir tvirtinimas. Pranešėjas, kun. Raimondas Stankevičius, pažymėjo, kad vykdant dvasininkų išlaikymo reformą, daug diskutuota dvasininkų sesijų metu, įtraukiant ir Konsistorijos narius pasauliečius: dr. Renatą Bareikienę, Danguolę Kairienę. Dvasininkų tarnystės išlaikymo principai skirti įvertinti Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo išlaikomų dvasininkų tarnystės krūvius ir nustatyti jų išlaikymo dydžius bei sukaupti lėšų misijos fonde naujiems dvasininkų etatams kurti. Misijos fondą sudarys 10% nuo visų įplaukų į Dvasininkų fondą ir tikslinės aukos.

Weiterlesen...
 
Eilinis XVIII Konsistorijos posėdis Biržuose
Montag, den 30. November 2009 um 10:03 Uhr
There are no translations available.

Prieš pat Adventą, šeštadienį, Biržuose susirinko posėdžiauti Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Eilinį šios kadencijos XVIII posėdį pradėjo Konsistorijos prezidentė dr. Renata Bareikienė, pakviesdama kun. R. Mikalauską perskaityti Šv. Rašto šiai dienai skirtą skaitinį iš „Gyvenino palydovo" (1Tes 2,1-12) ir malda. Po maldos buvo išspęsti procedūriniai klausimai - ankstesnio posėdžio protokolo patvirtinimas, peržvelgti anksčiau priimti nutarimai. Aptarta kaip jie buvo įgyvendinti. Išklausyti pastebėjimai.
Weiterlesen...
 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 8 von 10